Novinky

19.01.2018 Zápis do kroužků na 2. pololetí

Během celého ledna i února běží zápis do kroužků na 2. pololetí. Můžete pokračovat ve svých kroužcích, můžete si vybrat jiný nebo zkusit úplně nový, například nově otevíráme Dračí doupě II :-) Stačí nám napsat nebo zavolat.

19.01.2018 Sháníme vedoucí kroužků

Máte rádi práci s dětmi? Zkuste u nás vést nějaký kroužek! Sháníme vedoucí našich zavedených kroužků (animace, florbal, atd.), ale nebráníme se ani otevření nějakého nového :-) Napište nám pr@ddm-ph2.cz.

Pravidla minizoo

PŘED VSTUPEM DO NAŠÍ MINIZOO PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM PRAVIDLŮM:

1. Před vstupem do minizoo se přezujeme a vezmeme si oblečení, které snese ušpinění při čištění zvířátka či příval chlupů při manipulaci se savci.

2. Do minizoo vstupujeme vždy až po vyzvání vedoucím.

3. Jednáme klidně a potichu, abychom co nejméně rušili zvířata – v žádném případě neběháme a nekřičíme!

4. Vždy počkáme na pokyny vedoucího, do jaké práce se sami můžeme pustit.

5. Pokud si nejsme jistí správností svého postupu, vždy se raději předem zeptáme vedoucího.

6. Nevytahujeme žádné jiné zvíře  než to, které nám bylo v tu chvíli svěřeno. Nové zvíře nelze vyndat bez souhlasu vedoucího!

7. Se zvířetem manipulujeme pouze tak, jak nám ukázal vedoucí, a vždy dbáme jeho pokynů!

8. Respektujeme momentální nálady zvířete.

9. Po vyndání nového zvířete je vždy nutno dát zpět a pečlivě zajistit to první (ujistíme se, že je klec nebo terárium dobře zavřené)! Zvíře venku z klece nebo terária nikdy nenecháváme bez dozoru!

10. Je zakázáno vynášet zvířata mimo prostory minizoo.

11. Nikdy sami nemanipulujeme s osvětlením terárií, ani s kabely. Při kropení terárií míříme kropítkem vždy směrem dolů a nikoliv na světelnou žárovku, aby nedošlo k jejímu poškození a zranění zvířete.

12. Krmíme pouze vhodnou potravou a v takovém množství, jak nás poučí vedoucí – zvířeti nedáváme nic navíc bez souhlasu vedoucího! Krájení ovoce a zeleniny necháváme vždy na vedoucím. Při krmení plazů pomocí pinzety jednáme opatrně, s pinzetou nešermujeme, proti nikomu s ní nemíříme a manipulujeme s ní tak, abychom zabránili kontaktu s očima.

13. Po skončené práci (krmení, čištění klecí apod.) po sobě vždy pečlivě uklidíme, vrátíme vše na své místo a pořádně zameteme.

14. Vždy dbáme pokynů vedoucích!

15. Opakované porušování a nerespektování těchto pokynů může vést k vyloučení z minizoo a zrušení adopce zvířete.

Naši partneři