Máme nové osobní rekordy a medaile!

18.05.2018

Tak už jsou zveřejněné výsledky letošní lidické mezinárodní výtvarné soutěže, které se zúčastnilo jen z České republiky přes 7200 výtvarníků.
I proto máme velikou radost, že se mezi oceněnými objevují hned čtyři děti z Výtvarné dílny Vinohrady!
Čestné uznání získávají:
Sára Sychrová, 8 let, (Pastelka I)
Jonáš Krause, 9 let, (Keramika II)
Barbora Pinkasová, 10 let, (Keramika I)
Tobiáš Smejkal, 10 let, (Keramika I)
Oceněným gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci našeho DDM!


V neděli 13. května se děti z kroužku karate zúčastnily závodu NARAMA SEITO v Plzni a odvezly si krásná umístění.
Získaly celkem 5x 1. místo, 2x 2. místo a 5x 3. místo. Nejlépe celkově dopadla Eliška Vařeková a Kristýna Kulhánková.

Včera se děti z kroužků Atletiky a Základů sportů 2 a 3 zúčastnily atletických závodů. Počasí nám nakonec přálo, pršet přestalo těsně před zahájením :-) Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za účast, snahu a hezké chování. Děti si závod moc užily a některé si dokonce odnesly i krásná umístění a osobní rekordy v jednotlivých disciplínách.
 
Klárka Cheikhová - 3. místo v kat. nejmladších žákyň
Kačka Frýbová - 3. místo v kat. mladších žákyň
Nella Lohrová - 2. místo v kat. starších žákyň
Matyáš Günter - 1. místo v kat. starších žáků

GRATULUJEME :-)


První květnový víkend vyrazily děti z vodácko-outdoorového kroužku a z kroužků netradičních sportů na 48. ročník vodáckých závodů Sázavské pádlo. Tématem letošního roku byly Sázavské hry a tak byla všestrannost motivována různými olympijskými sporty, fair-play chování střežil olympijský oheň, který nesměl ani v noci vyhasnout, a všichni nastupovali v jednotných dresech pod vlajkou svého oddílu. Počasí přálo a tak si všichni hry naplno užili, a to i přes to že nám utekly některé vytoužené medaile. Konkurence byla veliká, letos soupeřilo okolo 19 posádek v mladší dětské A kategorii i ve starší dětské B kategorii, v obou těchto kategoriích jsme postavily dva týmy, silná byla i juniorská C kategorie, kde nás reprezentovaly dvě dvojice mládežníků a měli jsme i zastoupení v kategorii dospělých. Nakonec se podařilo vybojovat krásné 4. místo ve všestrannosti starším dětem a ve sjezdu za sebou nechala jednoznačně všechny závodníky posádka mladších dětí s kormidelníkem Maršálem a tak přeci jen jedno zlato zacinkalo.

GRATULUJEME :-)

Naši partneři