Novinky

30.04.2018 Ředitelské volno

Jelikož úterky 1. a 8. 5. 2018 jsou státní svátky, v pondělky 30. 4. a 7. 5. 2018 máme ředitelské volno, děkujeme za pochopení. :-)

03.04.2018 Sháníme vedoucí na letní tábory

Máte rádi práci s dětmi? Pojeďte či pojďte s námi na tábor! Napište nám na pr@ddm-ph2.cz a my vám rádi řekneme víc! :-)

Vykoumej komiks 2017

Soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 2017 je již šestý ročník výtvarné soutěže určené každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí jim možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny svých vrstevníků.
Vytvořte komiks na jakékoli téma, a pak ho odevzdejte Výtvarné dílně Vinohrady v DDM Praha 2. Váš komiks se tak stane součástí výstavy v DDM Praha 2 a autoři těch nejlepších komiksů získají tematické ceny a pozvání na workshop s profesionálem, který je zároveň i hlavním porotcem celé soutěže. V tomto ročníku jím je Dan Černý.

Kategorie:
1. kategorie: žáci 1. - 3. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
2. kategorie: žáci 4. - 6. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: žáci 7. - 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti gymnázií a jiných středních škol

Termín odevzdání prací: do 1. dubna 2017 (poštou či osobně)
Termín výstavy, vyhlášení výsledků a předání cen: 13. května 2017, (13:00 - 18:00)
Termín workshopu pro autory nejlepších komiksů: 27. května 2017

Místo konání výstavy, vyhlášení i workshopu: DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Téma a forma komiksu:
Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami.
Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky.

Označení a odevzdání prací:
Každý odevzdá jednu práci libovolného formátu ve hmotné podobě, komiksy vytvářené v grafických programech je tedy potřeba vytisknout.
Na zadní straně komiksu musí být uvedeno:
jméno a příjmení autora, věk, kategorie, název školy, kontaktní telefon a e-mail

Výtvory zašlete či přineste na adresu Dům dětí a mládeže Praha 2, VDV, Slezská 21, Praha 2, 120 00
- na obálku napište "Vykoumej komiks 2017"


Vyhodnocení, výstava, workshop:
Porota vybere minimálně tři nejlepší práce z každé kategorie.
Hlavním porotcem je každý rok jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli: Toy_Box, Nikkarin, Matěj Lipavský, Jakub Plachý a HZA Bažant.
Letos jím bude Dan Černý.

V květnu 2017 proběhne v aule DDM Praha 2 vernisáž výstavy zaslaných prací, která bude určena pro autory všech komiksů, jejich vyučující, rodiče a kamarády. Na této výstavě budou také vyhlášeny výsledky, předány tematické ceny a autoři oceněných komiksů budou pozvány na workshop s profesionálním komiksovým autorem Danem Černým. Na tomto workshopu budou mít účastníci možnost především osobně konzultovat svou tvorbu s profesionálem a nahlédnout do zákulisí jeho komiksové práce. (Dozvědí se například, jak komiksy vznikají, na čem právě pracuje a proč je či není dobré stát se komiksovým autorem.) Součástí workshopu bude také tvořivá dílna pod jeho vedením.

Navrácení soutěžních komiksů:
Soutěžní práce si autoři budou moct odnést po skončení výstavy. Následně budou komiksy k vyzvednutí po předchozí domluvě s organizátorem soutěže (na emailu petr.hubner@ddm-ph2.cz) v DDM Praha 2 během května a června 2017

Ty nejzajímavější práce budou zdokumentovány a umístěny na webových stránkách http://www.ddm-ph2.cz/souteze-vykoumej-komiks, tamtéž naleznete i informace a fotogalerie z minulých ročníků, veškeré aktuální informace o soutěži, včetně přesných termínů výstavy, vyhlášení výsledků i workshopu.

S jakýmikoli dotazy, připomínkami či nápady se obracejte na organizátora soutěže:

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Hübner
tel: 602 614 326
mail: petr.hubner@ddm-ph2.cz

Adresa pro odevzdání soutěžních komiksů:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Výtvarná dílna Vinohrady
Slezská 21/ 920, Praha 2, 120 00


e-mail: vdv@ddm-ph2.cz
FB: https://www.facebook.com/VDVddmPraha2
web: http://www.ddm-ph2.cz

Kód 564105
Název Vykoumej komiks 2017
Termín konání 01.01.2017 08:00 - 13.05.2017 18:00, 01.04.2017 18:00 - 18:01, 13.05.2017 13:00 - 18:00, 27.05.2017 10:00 - 14:00
Místo konání DDM Slezská 21
Hlavní vedoucí Mgr. Petr Hübner
Věková skupina 7-22 let
Sraz účastníků DDM Praha 2, Slezská 21
Vybavení na akci nápad, trpělivost a chuť vtvořit originální komiks

Naši partneři