Novinky

01.07.2017 Zápisy do kroužků na nový školní rok

Připomínáme, že 1. 7. 2017 se spustí online přihlašování do našich kroužků pro všechny zájemce! Od 4. 9. 2017 se poté budete moci zapisovat i osobně v kancelářích DDM Praha 2. Krásné léto!

Vykoumej komiks 2017

Soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 2017 je již šestý ročník výtvarné soutěže určené každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí jim možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny svých vrstevníků.
Vytvořte komiks na jakékoli téma, a pak ho odevzdejte Výtvarné dílně Vinohrady v DDM Praha 2. Váš komiks se tak stane součástí výstavy v DDM Praha 2 a autoři těch nejlepších komiksů získají tematické ceny a pozvání na workshop s profesionálem, který je zároveň i hlavním porotcem celé soutěže. V tomto ročníku jím je Dan Černý.

Kategorie:
1. kategorie: žáci 1. - 3. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
2. kategorie: žáci 4. - 6. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: žáci 7. - 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti gymnázií a jiných středních škol

Termín odevzdání prací: do 1. dubna 2017 (poštou či osobně)
Termín výstavy, vyhlášení výsledků a předání cen: 13. května 2017, (13:00 - 18:00)
Termín workshopu pro autory nejlepších komiksů: 27. května 2017

Místo konání výstavy, vyhlášení i workshopu: DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Téma a forma komiksu:
Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami.
Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky.

Označení a odevzdání prací:
Každý odevzdá jednu práci libovolného formátu ve hmotné podobě, komiksy vytvářené v grafických programech je tedy potřeba vytisknout.
Na zadní straně komiksu musí být uvedeno:
jméno a příjmení autora, věk, kategorie, název školy, kontaktní telefon a e-mail

Výtvory zašlete či přineste na adresu Dům dětí a mládeže Praha 2, VDV, Slezská 21, Praha 2, 120 00
- na obálku napište "Vykoumej komiks 2017"


Vyhodnocení, výstava, workshop:
Porota vybere minimálně tři nejlepší práce z každé kategorie.
Hlavním porotcem je každý rok jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli: Toy_Box, Nikkarin, Matěj Lipavský, Jakub Plachý a HZA Bažant.
Letos jím bude Dan Černý.

V květnu 2017 proběhne v aule DDM Praha 2 vernisáž výstavy zaslaných prací, která bude určena pro autory všech komiksů, jejich vyučující, rodiče a kamarády. Na této výstavě budou také vyhlášeny výsledky, předány tematické ceny a autoři oceněných komiksů budou pozvány na workshop s profesionálním komiksovým autorem Danem Černým. Na tomto workshopu budou mít účastníci možnost především osobně konzultovat svou tvorbu s profesionálem a nahlédnout do zákulisí jeho komiksové práce. (Dozvědí se například, jak komiksy vznikají, na čem právě pracuje a proč je či není dobré stát se komiksovým autorem.) Součástí workshopu bude také tvořivá dílna pod jeho vedením.

Navrácení soutěžních komiksů:
Soutěžní práce si autoři budou moct odnést po skončení výstavy. Následně budou komiksy k vyzvednutí po předchozí domluvě s organizátorem soutěže (na emailu petr.hubner@ddm-ph2.cz) v DDM Praha 2 během května a června 2017

Ty nejzajímavější práce budou zdokumentovány a umístěny na webových stránkách http://www.ddm-ph2.cz/souteze-vykoumej-komiks, tamtéž naleznete i informace a fotogalerie z minulých ročníků, veškeré aktuální informace o soutěži, včetně přesných termínů výstavy, vyhlášení výsledků i workshopu.

S jakýmikoli dotazy, připomínkami či nápady se obracejte na organizátora soutěže:

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Hübner
tel: 602 614 326
mail: petr.hubner@ddm-ph2.cz

Adresa pro odevzdání soutěžních komiksů:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Výtvarná dílna Vinohrady
Slezská 21/ 920, Praha 2, 120 00


e-mail: vdv@ddm-ph2.cz
FB: https://www.facebook.com/VDVddmPraha2
web: http://www.ddm-ph2.cz

Kód 564105
Název Vykoumej komiks 2017
Termín konání 01.01.2017 08:00 - 13.05.2017 18:00, 01.04.2017 18:00 - 18:01, 13.05.2017 13:00 - 18:00, 27.05.2017 10:00 - 14:00
Místo konání DDM Slezská 21
Hlavní vedoucí Mgr. Petr Hübner
Věková skupina 7-22 let
Sraz účastníků DDM Praha 2, Slezská 21
Vybavení na akci nápad, trpělivost a chuť vtvořit originální komiks

Naši partneři