Vykoumej komiks 2019

Celopražská soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 2019 je již osmý ročník výtvarné soutěže určené každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí jim možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny svých vrstevníků.
Vytvořte komiks na jakékoli téma, a pak ho odevzdejte Výtvarné dílně Vinohrady v DDM Praha 2. Váš komiks se tak stane součástí velké výstavy v DDM Praha 2 a autoři těch nejlepších komiksů získají tematické ceny a pozvání na workshop s profesionálem, který je zároveň i hlavním porotcem celé soutěže. V tomto ročníku jím je Kateřina Čupová.

Kategorie:
1. kategorie: žáci 1. - 3. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 4. - 5. ročníků ZŠ
3. kategorie: žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií

1 komiks = 1 autor:
Vykoumej komiks je soutěží jednotlivců, tedy každý komiks bude mít pouze jednoho autora.
Komiks, na jehož tvorbě se podílelo více autorů, nemůžeme do soutěže zařadit.

Téma a forma komiksu:
Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami.
Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky.

Termín odevzdání prací: nejpozději do 4. března 2019 (poštou či osobně)
Termín výstavy, vyhlášení výsledků a předání cen: sobota 30. března 2019, (13:00 - 18:00)
Termín workshopu pro autory nejlepších komiksů: sobota 13. dubna 2019, (10:00 - 14:00)

Místo konání výstavy, vyhlášení i workshopu: DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Označení a odevzdání prací:
Každý odevzdá jednu práci libovolného formátu ve hmotné podobě, komiksy vytvářené v grafických programech je tedy potřeba vytisknout.
Na zadní straně komiksu musí být uvedeno:
jméno a příjmení autora, věk, třída, kategorie, název školy, kontaktní telefon a e-mail

Výtvory zašlete či přineste na adresu Dům dětí a mládeže Praha 2, VDV, Slezská 21, Praha 2, 120 00
- na obálku napište "Vykoumej komiks 2019"

Co vše se na komiksech hodnotí:
Originalita, výtvarné zpracování, stavba příběhu a jeho působivost, srozumitelnost, práce s písmem a mnoho dalšího. Doporučujeme, aby děti kreslily příběhy o postavách, které samy vymyslí.

Vyhodnocení, výstava, workshop:
Porota vybere tři nejlepší práce + přibližně pět dalších nadprůměrných prací z každé kategorie.
Hlavním porotcem je každý rok jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli například Toy_Box, Nikkarin, HZA Bažant, Dan Černý či Štěpánka Jislová. Letos jím bude Kateřina Čupová.

V sobotu 30. března proběhne v aule DDM Praha 2 vernisáž výstavy zaslaných prací, která bude určena pro autory všech komiksů, jejich vyučující, rodiče a kamarády. Na této výstavě budou také vyhlášeny výsledky, předány tematické ceny a autoři těch nejlepších komiksů budou pozváni na workshop s profesionální komiksovou autorkou Kateřinou Čupovou.
Na tomto workshopu budou mít účastníci možnost především osobně konzultovat svou tvorbu s profesionálkou a nahlédnout do zákulisí její komiksové práce. (Dozvědí se například, jak komiksy vznikají, na čem právě pracuje a proč je či není dobré stát se komiksovým autorem.) Součástí workshopu bude také tvořivá dílna pod jejím vedením.

Navrácení soutěžních komiksů:
Soutěžní práce si autoři budou moct odnést po skončení výstavy. Následně budou komiksy k vyzvednutí po předchozí domluvě s organizátorem soutěže (na emailu petr.hubner@ddm-ph2.cz) v DDM Praha 2 během května a června 2018
Ty nejzajímavější práce budou zdokumentovány a umístěny na webových stránkách http://www.ddm-ph2.cz/souteze-vykoumej-komiks, tamtéž naleznete další informace a fotogalerie z minulých ročníků i veškeré aktuální informace o soutěži.

S jakýmikoli dotazy, připomínkami či nápady se obracejte na organizátora soutěže:
Mgr. Petr Hübner
tel: 602 614 326
mail: petr.hubner@ddm-ph2.cz


Adresa pro odevzdání soutěžních komiksů:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Výtvarná dílna Vinohrady
Slezská 21/ 920, Praha 2, 120 00

e-mail: vdv@ddm-ph2.cz
FB: www.facebook.com/VDVddmPraha2
web: http://www.ddm-ph2.cz

Kód 584107
Název Vykoumej komiks 2019
Termín konání 01.12.2018 08:00 - 08:59, 04.03.2019 16:00 - 16:59, 30.03.2019 08:00 - 18:00, 13.04.2019 08:00 - 18:00
Místo konání DDM Slezská 21
Hlavní vedoucí Mgr. Petr Hübner
Věková skupina 7-22 let
Sraz účastníků DDM Praha 2, Slezská 21
Vybavení na akci nápad, trpělivost a chuť vtvořit originální komiks

Naši partneři