Sobotní výtvarné dílny

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY - 16. 11. 2019

1. program: KERAMIKA - TOČENÍ NA KRUHU (od 8 let)

Přijďte si pod odborným vedením vytočit nádobu na keramickém kruhu. Na tuto dílnu je omezená kapacita - maximálně 4 účastníci na jeden blok. Tak neváhejte!
Dílny probíhají tak, že během první hodiny dva účastníci točí na kruzích a druhá dvojice dekoruje již připravený vytočený výrobek. Ve druhé hodině daného bloku si činnosti prohodí, takže každý účastník si během jednoho bloku jeden výrobek vytočí na kruhu a druhý - již připravený - nadekoruje.
Z bezpečnostních důvodů musí být dítě vysoké minimálně cca 130 cm a pokud má dlouhé vlasy, tak svázané do culíku.
Výrobky ze sobotních dílen se v DDM skladují maximálně 2 měsíce.

Lektor: Hanka Plívová

1. blok: 9:30 - 11:30
2. blok: 11:30 - 13:30
3. blok: 13:30 - 14:30 - pouze glazování (cena děti: 25 Kč, dospělí: 100 Kč)

cena za jeden blok:
děti: 50 Kč
dospělí: 200 Kč


2. program: DRACI A JINÁ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA (od 5 let)

Na této dílně, která je určena jak těm nejmladším, tak i starším, si můžete vyrobit prostorové draky, saně a jiná fantastická zvířata, ať už létají či chodí po zemi, mají hlavu jednu nebo devět, chrlí oheň nebo ne...

Lektor: MgA. Petr Kožíšek

1. blok: 9:30 - 11:30
2. blok: 11:30 - 13:30

cena za jeden blok:
děti: 50 Kč
dospělí: 100 Kč


*

Na dílny je možné se přihlásit nejpozději do 12:00 v pátek, den před konáním dílen...

*

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

*

DDM Praha 2, Slezská 21

S sebou si nezapomeňte přinést pracovní oděv, přezůvky a svačinu.

Kód 594704
Název Sobotní výtvarné dílny
Termín konání 16.11.2019 09:30 - 11:30
Místo konání DDM Slezská 21
Hlavní vedoucí Mgr. Petr Hübner
Věková skupina 5-99 let
Sraz účastníků 2. patro, Slezská 21
Vybavení na akci přezůvky, svačina, pracovní oděv
V ceně zahrnuto materiál, lektorné

Naši partneři