Nakresli svůj příběh

Stanice techniků Vyšehrad vyhlašuje 10. ročník celopražské výtvarné soutěže
Nakresli svůj příběh 2016!

Motivace:
Pokus se přenést do mikrosvěta, nebo makrosvěta, nebo do světa své fantazie a nakresli krátký dobrodružný, fantastický, komický či naopak něžný příběh s překvapivým a nečekaným rozuzlením! Hodnotí se nápaditost a fantazie!

Zadání:
Vytvoř příběh na volné téma.

Zpracování:
libovolné, např. krátký scénář, kreslený komiks, animace, video, znělka, rozhýbané titulky k filmu, nakreslené přísloví, dějová písnička, kreslená anekdota aj.

Technika:
libovolná, např. kresba, malba, koláž, jejich kombinace,  formát  papíru libovolný (A4, A3 či papírový pás podobný kinofilmu), možno doplnit poznámkami o konečné představě díla

Odevzdání:
Termín odevzdání prací do 31. května 2016
Forma odevzdání audiovizuálního díla: CD, DVD, nebo internetové uložiště www.uschovna.cz
Způsob odevzdání: osobně či poštou na adresu DDM Praha 2, Stanice techniků Vyšehrad, Vratislavova 15, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na adresu stv@ddm-ph2.cz (zašlete odkaz ke stažení).

Popis prací:
Název práce, jméno a příjmení autora, věk, kategorie, adresa, e-mail, telefon školy (na zadní stranu obrázku)

Věkové kategorie:
1. Mladší žáci od předškolního věku do 10 let
2. Starší žáci od 11 do 14 let 
3. Studenti středních škol (od 15 do 24 let)

Ocenění:
Odborná porota vyhodnotí 3 nejlepší práce z každé kategorie a autoři budou odměněni věcnými cenami a návštěvou profesionálního studia animovaného filmu! Oceněné práce budou zdokumentovány; autoři pak budou moci své komiksy dopracovat do výsledného audiovizuálního tvaru v DDM, tj. natočit je na "VIDEO".Vyhlášení výsledků a předání odměn: červen 2016

Více informací: stv@ddm-ph2.cz

Naši partneři