Olympiáda anglického jazyka

Soutěž v anglickém jazyce (Anglická olympiáda)

Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk (lingua franca). Školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British council.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Anglická olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2. Soutěžní kola pro kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

Kategorie I. A je určena žákům do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie I. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie II. A je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie II. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie III. A je určena studentům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
 

Kontaktní osoba:
Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001, e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz


2018-2019

Pozvánky a informace o termínech a místech konání:

Obvodní kolo na Praze 1:
I.A a I.B
II.A a II.B
III.A


Obvodní kolo na Praze 2:
I.A a I.B
II.A a II.B
III.A

Přihláška ke stažení ZDE
Propozice ke stažení ZDE
2017-2018

Propozice AJ, 2017-2018 

Pozvánky ke stažení zde:

2018 pozvánka AJ - P1 - I. A, I. B - duben.pdf 

2018 pozvánka AJ - P2 - I. A, I. B - duben .pdf 

pozvánka AJ - P1 - II. A, II. B.pdf 

pozvánka AJ - P1 a P2 - III. A.pdf 

pozvánka AJ - P2 - II. A, II. B.pdf 

Přihláška ke stažení zde:

Přihláška do OK Soutěže v anglickém jazyce 2017-2018.docx 

Přihláška do OK Soutěže v anglickém jazyce 2017-2018.pdf 

Výsledky ke stažení:

AJ P1 II.A 

AJ P1 II.B 

AJ P2 II.A 

AJ P1 III.A 

AJ P2 III.A 2016-2017

Výsledkové listiny pro Prahu 2:

Kategorie I. A ke stažení ZDE
Kategorie I. B ke stažení ZDE 
Kategorie II. A ke stažení ZDE 
Kategorie II. B ke stažení ZDE 
Kategorie III. A ke stažení ZDE 

Výsledkové listiny pro Prahu 1:

Kategorie I. A ke stažení ZDE 
Kategorie I. B ke stažení ZDE 
Kategorie II. A ke stažení ZDE 
Kategorie II. B ke stažení ZDE 
Kategorie III. A ke stažení ZDE 2015-2016

Výsledky ke stažení zde:

Výsledky AJ Praha 2 - kategorie I.A  

Výsledky AJ Praha 2 - kategorie I.B 

Výsledky AJ Praha 1 - kategorie I.A  

Výsledky AJ Praha 1 - kategorie I.B  

Výsledky AJ Praha 1 - kategorie II.A 

Výsledky AJ Praha 1 - kategorie II.B 

Výsledky AJ Praha 2 - kategorie II.A 

Výsledky AJ Praha 2 - kategorie II.B 

Výsledky AJ Praha 1 - kategorie III.A 

Výsledky AJ Praha 2 - kategorie III.A 2014-2015

VÝSLEDKY obvodního kola:

pro Prahu 1 
I A ke stažení ZDE
I B ke stažení ZDE
II A ke stažení ZDE 
II B ke stažení ZDE 
III A ke stažení ZDE  

pro Prahu 2 
I A. ke stažení ZDE
I B. ke stažení ZDE
II A. ke stažení ZDE
II B. ke stažení ZDE 
III A. ke stažení ZDE 


2013-2014

VÝSLEDKY obvodního kola:

pro Prahu 1 
I.A ke stažení ZDE 
II A. ke stažení ZDE
II B. ke stažení ZDE
III A. ke stažení ZDE

pro Prahu 2
I.A ke stažení ZDE 
II A. ke stažení ZDE 
II B. ke stažení ZDE 
III A. ke stažení ZDE


2012-2013

Praha 1
KATEGORIE I. A 
Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II. A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II. B Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE III. A Výsledková listina ke stažení ZDE

Praha 2
KATEGORIE I.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II.B Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE III.A Výsledková listina ke stažení ZDE

Naši partneři