Olympiáda českého jazyka

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

OČJ má dvě kategorie:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků všech typů středních škol.

DDM Praha 2 organizuje obvodní kola Olympiády v českém jazyce pro školy na Praze 1 a Praze 2, pro I. a II. kategorii. Následně organizuje i krajské kolo OČJ pro region Praha.


Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Charamzová, tel.: 602614374, e-mail: alena.charamzova@ddm-ph2.cz


ROK 2016-2017
 

OBVODNÍ KOLO

Propozice ke stažení ZDE.

Pozvánku pro I. kategorii naleznete ZDE.

Pozvánku pro II. kategorii naleznete ZDE.

Přihláška ke stažení ZDE.

KRAJSKÉ KOLO

Pozvánku do KK pro I. kategorii naleznete ZDE.

Pozvánku do KK pro II. kategorii naleznete ZDE.


VÝSLEDKY obvodního kola:

Výsledky obvodního kola Olympiády českého jazka I.kategorie Praha 1 naleznete ZDE    
Výsledky obvodního kola Olympiády českého jazka I.kategorie Praha 2 naleznete ZDE.  

Výsledky obvodního kola Olympiády českého jazka II.kategorie Praha 1 naleznete ZDE
Výsledky obvodního kola Olympiády českého jazka II.kategorie Praha 2 naleznete ZDE  
ROK  2015-2016

VÝSLEDKY krajského kola:

Výsledky KK Olympiády českého jazyka I. kategorie Praha 2  
Výsledky KK Olympiády českého jazyka II. kategorie Praha 2  

 

 

VÝSLEDKY obvodního kola:

Výsledky OK Olympiády českého jazyka I. kategorie pro Prahu 1 

Výsledky OK Olympiády českého jazyka I. kategorie pro Prahu 2 

Výsledková listina OK Olypiády českého jazyka II. kategorie Praha2.pdf 

Výsledková listina OK Olympiády českého jazyka II. kategorie P1.pdf 


ROK  2014-2015

VÝSLEDKY krajského kola:
I. kategorie ke stažení ZDE
II. kategorie ke stažení ZDE

VÝSLEDKY obvodního kola:
PRAHA 1:

I. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
II. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
PRAHA 2:
I. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
II. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE

 

ROK  2013-2014

VÝSLEDKY krajského kola Praha:
I. kategorie 
Výsledková listina ke stažení ZDE
II. kategorie Výsledková listina ke stažení ZDE

VÝSLEDKY obvodního kola:
PRAHA 1:
II. KATEGORIE 
Výsledková listina ke stažení ZDE
PRAHA 2:
I. KATEGORIE 
Výsledková listina ke stažení ZDE
PRAHA 2:
II. KATEGORIE 
Výsledková listina ke stažení ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

ROK  2012-2013

VÝSLEDKY krajského kola:
I. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
II. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE

VÝSLEDKY obvodního kola:
Praha 1:
I. KATEGORIE 
Výsledková listina ke stažení ZDE
II. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
Praha 2:
I. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE
II. KATEGORIE Výsledková listina ke stažení ZDE

Naši partneři