Olympiáda českého jazyka

Olympiáda v českém jazyce


Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

OČJ má dvě kategorie:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků všech typů středních škol.

DDM Praha 2 organizuje obvodní kola Olympiády v českém jazyce pro školy na Praze 1 a Praze 2, pro I. a II. kategorii. Následně organizuje i krajské kolo OČJ pro region Praha.

Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Charamzová, tel.: 602614374, e-mail: alena.charamzova@ddm-ph2.cz


2018-2019
 

KK OČJ I. kategorie pro region Praha:
Termín: 3. dubna 2019,
Místo: DDM Praha 2, Slezská 21
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod.
Ukončení: cca 11:30 – 12:00 hod.

OKK OČJ II. kategorie pro region Praha:
Termín: 4. dubna 2019,
Místo: DDM Praha 2, Slezská 21
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod.
Ukončení: cca 11:30 – 12:00 hod.

Ke stažení:

Pozvánka KK OČJ kat. I.pdf 

Pozvánka KK OČJ kat. II.pdf  

OK OČJ I. kategorie pro obvody Praha 1 a Praha 2:
Termín: 29. ledna 2019,
Místo: DDM Praha 2, Slezská 21
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod.
Ukončení: cca 11:30 – 12:00 hod.
 
OK OČJ II. kategorie pro obvody Praha 1 a Praha 2:
Termín: 30. ledna 2019,
Místo: DDM Praha 2, Slezská 21
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod.
Ukončení: cca 11:30 – 12:00 hod.

Termín odevzdání přihlášek do OK OČJ I. a II. kategorie pro obvody Praha 1 a Praha 2:
nejpozději do 4. ledna 2019

Ke stažení:
Propozice OČJ
Přihláška do obvodního kola

 

Naši partneři