Olympiáda německého jazyka

Soutěž v německém jazyce (Německá olympiáda)

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Německá olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2. Kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

Kategorie I.A je určena žákům do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.
Kategorie I.B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků  základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie II.A je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie II.B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
Kategorie III.A je určena studentům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
 

Kontaktní osoba:
Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001, e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz


2018-2019

Propozice ke stažení ZDE
Přihláška do obvodního kola ke stažení ZDE (docx) a ZDE (pdf)

VÝSLEDKY:

Praha 1

Praha 1 I.A výsledky.pdf 
Praha 1 II.A výsledky.pdf 
Praha 1 II.B výsledky.pdf 
Praha 1 III.A výsledky .pdf 

Praha 2

Praha 2 I.A výsledky.pdf 
Praha 2 I.B výsledky.pdf 
Praha 2 II.A výsledky.pdf 
Praha 2 II.B výsledky.pdf 
Praha 2 III.A výsledky.pdf 


----------------------------------------------------------------------------------


2017-2018


Soutěž v NĚMČINĚ_propozice_2017-2018.pdf 

Pozvánky ke stažení:

Pozvánka NJ I.A a I.B - 2017-2018 

Pozvánka NJ II.A a II.B - 2017-2018 

Pozvánka NJ III.A - 2017-2018 


Přihlášky:

Přihláška do OK Soutěže v německém jazyce 2017-2018.docx 

Přihláška do OK Soutěže v německém jazyce 2017-2018.pdf VÝSLEDKY:

NJ Praha 1 I.A 

NJ Praha 2 I.A 

NJ Praha 2 I.B 

NJ Praha 1 II.A 

NJ Praha 1 II.B 

NJ Praha 2 II.A 

NJ Praha 2 II.B 

NJ Praha 1 III.A 

NJ Praha 2 III.A 


----------------------------------------------------------------------------------

2016-2017

Propozice NJ, 2016-2017 
Pozvánky pro kategorie I.A, I.B, II.A, II.B a III.A a  přihlášku ke stažení  zde:
Pozvánka NJ I.A a I.B - 2016-2017 
Pozvánka NJ II.A a II.B - 2016-2017
Pozvánka NJ III.A - 2016-2017 

Přihláška do OK - Soutěž v německém jazyce 2016-2017.pdf 
Přihláška do OK - Soutěž v německém jazyce 2016-2017.doc 

Přihlášky do obvodního kola pro kategorie I.A, I.B, II.A, II.B posílejte prosím nejpozději do 13. ledna 2017.
Přihlášky do obvodního kola pro kategorii III.A posílejte prosím nejpozději do 27. ledna 2017.Bez řádně vyplněné a včas odevzdané přihlášky nelze soutěžícího zařadit do soutěže!

Výsledkové listiny pro Prahu 1:

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie II.A ke stažení ZDE 
Kategorie II.B ke stažení ZDE 
Kategorie III.A ke stažení ZDE    


Výsledkové listiny pro Prahu 2:

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie II.A ke stažení ZDE
Kategorie III.A ke stažení ZDE  
Kategorie I.B ke stažení ZDE
Kategorie II.B ke stažení ZDE 

-----------------------------------------------------------------------------------

2015-2016

Přihlášky do obvodního kola pro kategorie I.A, I.B, II.A, II.B posílejte prosím nejpozději do 18. ledna 2016.
Přihlášky do obvodního kola pro kategorii III.A posílejte prosím nejpozději do 29. ledna 2016.
 
Zde ke stažení:

Přihláška do obvodního kola Soutěže v NJ 

Propozice Soutěž v německém jazyce 2015-2016 

Pozvánka kategorie NJ I.A a I.B 

Pozvánka kategorie NJ II.A a II.B 

Pozvánka kategorie NJ III.A 


Výsledkové listiny ke stažení zde:

Výsledky OK NJ I.A Praha 1 

Výsledky OK NJ I.A Praha 2 

Výsledky OK NJ I.B Praha 1 

Výsledky OK NJ I.B Praha 2 

Výsledky OK NJ II.A Praha 1 

Výsledky OK NJ II.A Praha 2 

Výsledky OK NJ II.B Praha 1 

Výsledky OK NJ II.B Praha 2 

Výsledky OK NJ III.A Praha 1  

Výsledky OK NJ III.A Praha 2 

----------------------------------------------------------------------------------

2014-2015

Výsledkové listiny pro Prahu 1

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie I.B ke stažení ZDE
Kategorie II A. ke stažení ZDE
Kategorie II B. ke stažení ZDE
Kategorie III A. ke stažení ZDE 

Výsledkové listiny pro Prahu 2

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie I.B ke stažení ZDE
Kategorie II A. ke stažení ZDE 
Kategorie II B. ke stažení ZDE
Kategorie III A. ke stažení ZDE 

-----------------------------------------------------------------------------------

2013-2014

VÝSLEDKY pro Prahu 1

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie II.A ke stažení ZDE
Kategorie III.A ke stažení ZDE

VÝSLEDKY pro Prahu 2

Kategorie I.A ke stažení ZDE
Kategorie II.A ke stažení ZDE
Kategorie II.B ke stažení ZDE
Kategorie III.A ke stažení ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

2012-2013

OBVODNÍ KOLO PRO PRAHU 1

KATEGORIE I.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE III.A Výsledková listina ke stažení ZDE

OBVODNÍ KOLO PRO PRAHU 2

KATEGORIE I.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II.A Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE II.B Výsledková listina ke stažení ZDE
KATEGORIE III.A Výsledková listina ke stažení ZDE

Naši partneři