Výtvarná soutěž pro kroužky VDV 

Celoroční výtvarná soutěž pro kroužky Výtvarné dílny Vinohrady. Letošní téma: LIDI.

Chodby v DDM Praha 2 se již plní výtvarnými pracemi a keramickými výrobky na toto téma. Z nástěnek koukají papíroví kluci a holky, někteří něco i říkají... Ale nejsou tu jen obličeje lidí, najdete tu například i různé vynálezy, tedy něco, co vymysleli lidi pro lidi. Víte, kdo vynalezl telefon? A kdo jízdní kolo? Přijďte se podívat. 

Na začátku května bude chodby procházet odborná porota a hodnotit ne ty nejkrásnější, ale nejzajímavější práce. 

27. května proběhne vyhlášení nejúspěšnějších výtvarníků, keramiků, tvůrců komiksu, animátorů i nadějných spisovatelů. Vyhlášení je jen pro zvané. Pro všechny ostatní bude výstava zpřístupněna od 28. května do 27. června 2019. 

A kam se zajít podívat? Do knihovny Antonína Švehly ve Slezské 7 v Praze 2.

 

***


1. kategorie: předškoláci
2. kategorie: školní mladší (1. - 5. třída)
3. kategorie: školní starší (6. - 9. třída)

Formát: libovolný
Technika: kresba, malba, grafika, foto, PC grafika, keramika

Každá práce musí být označena čitelně: jméno, věk, třída, kroužek

Zahájení soutěže:  1. 10. 2018
Uzávěrka prací:  30. 4. 2019
Vyhodnocení soutěže: 27. 5. 2019
O výsledcích se dozvíte v kroužcích, na nástěnkách VDV (Galerie v patrech), na webových stránkách: www. ddm-ph2.cz, či na Facebooku VDV.

Naši partneři