Ukaž svůj TALENT!

Vzhledem k tomu, že již druhou sezonu není možné účastnit se tanečních soutěží a pořádat divadelní či hudební představení a mnohé děti a mládež se nadále připravují se svými lektory na opětovné otevření všech podobných aktivit online, rozhodli se kolegové z OS uspořádat tuto uměleckou soutěž!
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

 1. Soutěž je určena pro účastníky od 5 do 26 let (v případě zájmu se mohou přihlásit i starší či mladší zájemci), kteří se věnují divadlu, zpěvu nebo tanci jako koníčku v rámci zájmové činnosti v různých střediscích volného času jako jsou DDM, ZUŠ apod.
  Není tedy určena pro studenty uměleckých oborů na uměleckých školách a konzervatořích a profesionální herce, zpěváky či tanečníky.
 2. Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 20. 3. 2021, 23:59 hodin.
 3. Pro přihlášení je nutné pravdivě vyplnit všechny povinné údaje na přihlášce vyjma poznámky či vzkazu pro pořadatele. Dále pak souhlas s pravidly soutěže, souhlas se zpracováním zaslaných dat a souhlas či nesouhlas se zveřejněním videa.
 4. V případě naplnění kapacity přihlášených účastníků v některé z kategorií si pořadatel vyhrazuje právo uzavřít danou kategorii (informaci vyvěsí na stránkách soutěže).
 5. V případě nízkého zájmu (méně než 3 účastníci) si pořadatel vyhrazuje právo sloučit více kategorií, a to buď věkových nebo žánrových.
 6. Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze s jedním videem pro daný obor, vyjma tance, kam je možné zaslat dvě videa, ale každé do jiného žánru (tedy může se účastnit max. se čtyřmi videi – herectví, zpěv, 2x tanec).
 7. Video musí splňovat předepsané časové parametry:
  • Herectví: recitace básně, monolog nebo stand-up komedie o délce min. 60 vteřin, maximálně 5 min.
  • Sólový zpěv: zpěv jedné libovolně zvolené písně o délce maximálně 3 min.
  • Tanec: taneční choreografie o délce minimálně 60 vteřin a maximálně 90 vteřin.
  Celý videozáznam může být delší než stanovený limit – tzn. video nemusí být střižené přesně na začátek a konec vystoupení, ale může obsahovat prostor před a po vystoupení. Musí být však jasné, kde vystoupení začíná a kde končí.
 8. V případě, že se účastník zařadí do špatné kategorie (tanečního žánru), vyhrazuje si pořadatel možnost přeřazení.
 9. Aktérem videa může být pouze jedna osoba.
 10. Organizátor si vyhrazuje změnu uvedených porotců soutěže.
 11. Pro obsah videa je nepřípustné:
  • Obsah, který propaguje nenávist a podněcování k násilí.
  • Obsah, který znevažuje osobu, místo či věc.
  • Hrubý, nemravný a urážlivý obsah.
  • Zobrazovat osobní údaje jiných osob (fotografie, videa …).
 12. Účastníci soutěže od pořadatelů obdrží:
  • pamětní list v elektronické podobě
  • ocenění účastníci věcný dárek
  • zpětnou vazbu od porotců k vystoupení – pokud o ni má účastník zájem
 13. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit přihlášky (videa), které nesplňují výše uvedené podmínky.