Soutěž v jazyce německém

Soutěž v jazyce německém

Soutěž v jazyce německém

26.02.2024

Cílem Soutěže v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími a využít ho jako prostředku ke sdílení informací. 
SCJ jsou jednotné pro celé území České republiky a pořádají se každoročně.

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Německá olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední).

DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2.

Kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním kole

KATEGORIE ZŠ II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

KATEGORIE VG II. – je určena žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

KATEGORIE SŠ – je určena žákům 1.–3. ročníků středních škol, 5.–7. ročníků osmiletých gymnázií, 3.–5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+ – je určena žákům 1.–3. ročníků středních škol, 5.–7. ročníků osmiletých gymnázií, 3.–5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ:
- kteří pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími);
- jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka
- kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

 
Kontaktní osoba:
BcA. Nikola Aichlmanová, tel.: 721 980 001, e-mail: nikola.aichlmanova@ddm-ph2.cz

Více informací o soutěži: https://ocjz.vse.cz/

Soutěž v jazyce německém 2024

​Propozice k soutěži si můžete stáhnout ZDE

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout ZDE


VÝSLEDKOVÉ LISTINY:

Praha 1 - kategorie SŠ
Praha 1 - kategorie VG II
Praha 1 - kategorie ZŠ II
Praha 1 - kategorie ZŠ/VG I

Praha 2 - kategorie SŠ+
Praha 2 - kategorie SŠ 
Praha 2 - kategorie VG II
Praha 2 - kategorie ZŠ II 
Praha 2 - kategorie ZŠ/VG I 


Soutěž v jazyce německém 2023

Propozice k soutěži si můžete stáhnout ZDE. 

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout ZDE. 

Pozvánku pro kategorii I. A a I. B najdete ZDE. 

Pozvánku pro kategorii II. A a II. B najdete ZDE. 

Pozvánku pro kategorii III najdete ZDE. 

Soutěž v jazyce německém 2022

Propozice k soutěži si můžete stáhnout ZDE. 

Pozvánku pro kategorii I. A a I. B najdete ZDE. 

Pozvánku pro kategorii II. A a II. B najdete ZDE. 

Pozvánku pro kategorii III. A  najdete ZDE. 

Výsledky obvodního kola pro Prahu 1 kategorie I.A ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 1 kategorie II.A ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 1 kategorie II.B ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 1 kategorie III.A ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 2 kategorie I.a ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 2 kategorie II.B ke stažení ZDE. 
Výsledky obvodního kola pro Prahu 2 kategorie III.A ke stažení ZDE. Soutěž v jazyce německém 2021

Výsledky OK kategorie II. B pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. A pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie I. A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie II. A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie II. B pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.