Vracíme se pomalu zpět! Instrukce ke znovuotevření DDM Ph 2

Vracíme se pomalu zpět! Instrukce ke znovuotevření DDM Ph 2

Vracíme se pomalu zpět! Instrukce ke znovuotevření DDM Ph 2

10.05.2021

Milí rodiče a milí účastníci našich kroužků,
 
s radostí Vám sdělujeme, že v souladu s Usnesením vlády DDM Praha 2 částečně obnovuje provoz a uskutečňovaní zájmového vzdělávání, a to zejména pravidelných zájmových útvarů (kroužků). Všechny kroužky, u kterých je to možné, probíhají ve venkovních prostorách. Uvnitř se může zájmového útvaru účastnit maximálně skupina 3 účastníků. Některé kroužky tedy nelze zatím otevřít - přesný seznam, které kroužky budou otevřeny, a případné změny místa konání Vám již upřesnili vedoucí oddělení, pod které dané kroužky spadají.
 
Nicméně společně musíme všichni dodržovat určitá pravidla, abychom ochránili sebe i druhé. Prosíme vás tedy o důkladné pročtení pokynů, připravení ČP o testování účastníka zájmového vzdělávání a zvážení všech rizikových faktorů.
 
 
Mezi nejdůležitější podmínky otevření a provozování kroužků patří:
 
 
Do budovy DDM mohou vstupovat pouze účastníci zájmového vzdělávání, nikoli rodiče a jiný doprovod. Všichni příchozí a účastníci zájmového vzdělávání musí dodržovat pokyny zaměstnanců DDM vydávané v souladu s platnými hygienickými a organizačními pravidly vydanými MŠMT.
Do budovy DDM mohou účastníci zájmového vzdělávání vstoupit pouze se zakrytými ústy a nosem. Stejně tak se budou pohybovat se zakrytými ústy a nosem při pohybu ve všech společných prostorách, například po chodbách, na toaletách atd. Při činnosti kroužku upřesní použití roušky vedoucí kroužku.
Každý účastník zájmového vzdělávání s sebou musí mít sáček na uložení roušky.
Při každé účasti na kroužku od 10. 5. 2021 musí každý účastník zájmového vzdělávání odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které můžete stáhnout na našem webu - http://www.ddm-ph2.cz/dokumenty.
Čestné prohlášení se musí odevzdávat každý týden. Kdo čestné prohlášení neodevzdá, nebude vůbec vpuštěn do zájmového útvaru (kroužku).
Po příchodu do budovy, případně při vstupu do místnosti kroužku si každý účastník zájmového vzdělávání musí řádně umýt a vydezinfikovat ruce.
Na sportovní kroužky musí účastníci chodit již ve sportovním oblečení. V prostorách DDM nebude možné převlékání a sprchování. Možné bude pouze přezutí do sportovní obuvi.  
Účastníci nebo jejich zákonní zástupci musí neprodleně informovat vedoucí zájmového útvaru nebo vedení DDM v případě, že se u účastníka zájmového vzdělávání projeví příznaky COVID-19.
Zvažte prosím pečlivě účast v ZÚ, pokud vy nebo děti patříte k osobám s rizikovými faktory.
 
Kdo je považován za osobu s rizikovými faktory:
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Kdy budou pro letošní školní rok kroužky ukončeny, budete včas informováni vedoucími kroužků.
 
Těšíme se a žádáme Vás o odpovědný přístup tak, aby se pokud možno zabránilo případnému nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás klidně obraťte.
Tým DDM Praha 2

Zpět