Kroužky 2020-2021 2020/2021

Počet nalezených kroužků: 253

AJ pro 2.třídu/English for the 2nd class

PO 14:00-15:00

Věk 7-8

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výuka angličtiny pro druháčky. Rozvoj slovní zásoby a základních gramatických jevů, hry, písničky. Posílení kladného vztahu k anglickému jazyku a rozšiřování znalostí z kroužku Angličtina pro 1. třídu. English classes for 2nd grade. This course will focus on the development of vocabulary and basic grammatical phenomena using fun activities, games and songs. Mail goals are strengthening the positive attitude towards the English language and expanding knowledge from the course English for the 1st class. Kroužek je primárně určen dětem, které absolvovaly kroužek Angličtina pro 1. třídu, úplně noví zájemci nejdříve musí kontaktovat vedoucí kroužku Mgr. Moulisovou - 724 811 818. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

Alla Danza (tanec)

ÚT 18:30-21:00

Věk 15-99

2 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Kroužek v současné době přijímá nové členy - ženy i muže ve věku 15 - 25 let (ideálně páry). The dance course is currently accepting new members - women and men aged 15-25 (ideally couples).

Fotky a další informace si můžete najít na naší stránce.

Angličtina pro 1.třídu

PO 13:00-14:00

Věk 6-7

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Výuka angličtiny pro prvňáčky, kteří začínají s AJ. Rozvoj slovní zásoby a základních gramatických jevů, hry, písničky. Vytvoření kladného vztahu k anglickému jazyku. English for 1st class English course for first-graders. We will focus on vocabulary development and basic grammatical phenomena using games, songs and fun activities. The main goal of this course is creating a positive relationship with the English language. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

Angličtina pro dospělé - začátečníci

PO 10:00-11:30

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro úplné začátečníky, ale i pro tzv. věčné začátečníky, kteří si chtějí oprášit své znalosti. Náplní kroužku je výuka gramatiky, slovíček, poslechu a čtení anglické literatury a následné konverzaci v angličtině. English for adults - beginners The course is intended for complete beginners, but also for so-called eternal beginners who want to brush up on their knowledge. The content of the course is teaching grammar, vocabulary, listening and reading English literature and subsequent conversation in English. Kroužek je veden pod oddělením PR, pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Angličtina pro dospělé mírně pokročilí I

PÁ 10:00-11:30

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Angličtina na úrovni mírně pokročilá. Procvičování a zdokonalování gramatiky, konverzace, četba článků a knížek, poslechy, hry, zpívání....... Skupinky po 6 účastnících. English course for more advanced beginners. Practicing and improving grammar, conversation, reading articles and books, listening tasks, playing, singing .......

Angličtina pro dospělé středně pokročilí

PÁ 08:15-09:45

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM Z NAŘÍZENÍ VLÁDY KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Angličtina na úrovni středně pokročilá. Procvičování a zdokonalování gramatiky, konverzace, četba článků a knížek, poslechy, hry, zpívání....... Skupinky po 6 účastnících. English course for more advanced beginners. Practicing and improving grammar, conversation, reading articles and books, listening tasks, playing, singing ....... Groups of 6 participants.

Angličtina pro dospělé-mírně pokroč. II

PO 08:30-10:00

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek je určen pro studenty, kteří pokračují ze skupiny začátečníků. Pro nové zájemce je nutná znalost přítomného prostého a průběhového času, minulého prostého a průběhového času a budoucího času s will a going to + předpřítomného a předminulého času. Doporučujeme nejdříve kontaktovat vedoucího kroužku. English for adults - intermediate The course is intended for students who continue from the course for beginners. For new applicants, it is necessary to know the present simple and continuous tense, past simple and continuous tense and future tense with will a going to + present and past perfect tenses. We recommend contacting the course teacher first. Kroužek je veden pod oddělením PR, pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Angličtina pro maturanty I

PO 16:30-18:00

Věk 17-20

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro studenty gymnázii, středních škol nebo učilišť, kteří se připravují na maturitní zkoušku z AJ, ať už školní, nebo státní. Probereme si, jak se mají správně vyplňovat scio testy, a zaměříme se na ústní část maturitní zkoušky a schopnost po daný časový limit hovořit na jednotlivá maturitní témata. Maturita exam preparation The course is intended for students of grammar schools, secondary schools or vocational schools who are preparing for the Maturita exam in English, whether the school or the state part. We will discuss how to fill in scio tests correctly, and we will focus on the oral part of the Maturita exam and the ability to speak on individual topics for a given time limit. Kroužek lze po domluvě časově i termínově posunout. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Angličtina pro maturanty II

ČT 16:30-18:00

Věk 17-20

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek je určen pro studenty gymnázii, středních škol nebo učilišť, kteří se připravují na maturitní zkoušku z AJ, ať už školní, nebo státní. Probereme si, jak se mají správně vyplňovat scio testy, a zaměříme se na ústní část maturitní zkoušky a schopnost po daný časový limit hovořit na jednotlivá maturitní témata. Kroužek lze po domluvě časově i termínově posunout. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Animato I

ÚT 14:30-16:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato II

ÚT 16:30-18:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato III

ST 14:30-16:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato IV

ST 16:30-18:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art I

PO 17:00-19:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art II

ÚT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art III

ST 17:00-19:00

Věk 10-15

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Art III. plynule navazuje na Přípravku na talentové zkoušky tak, aby bylo možno ve výtvarné tvorbě pokračovat i ve II. pololetí. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art III. seamlessly follows up the course Preparing for Talent Exams, after its end in the first semester. Participants will be able to continue creating in the II. half of a school year. Content: - getting acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques) - spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.) - material experiments - inspiration from Czech and world art - possibility of group work on more demanding projects - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art IV

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art V

ČT 15:00-17:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Atletika

ÚT 16:30-18:00

Věk 9-13

1 800 Kč / rok

ZŠ Na Smetance

Poslední 2 místa

Základy atletiky - technika běhu, skoků, odrazů, hodů, střečink. Všestranná příprava. Tréninky probíhají většinu roku na atletickém stadionu v Riegrových sadech, v zimních měsících v tělocvičně v ZŠ Na Smetance. Basics of athletics - techniques of running, jumping, rebounding, throwing, stretching. Versatile preparation. Training takes place at the athletic stadium in Riegrovy sady most of the year, in the winter months at the gym at Na Smetance primary school.

Badminton - mírně pokročilí

PO 16:00-17:00

Věk 10-16

2 700 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Poslední 2 místa

Všechny tréninky na kurtech. All training on the courts. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton - pokročilí

ČT 17:30-19:00

Věk 13-18

2 700 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Poslední 3 místa

1x za měsíc v tělocvičně DDM 1,5 hodiny, jinak na kurtu 1 hodinu. Once a month in the DDM gym 1.5 hours, otherwise on the court for 1 hour. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton - středně pokročilí

PO 17:00-18:00

Věk 10-16

2 700 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Volno

Všechny tréninky na kurtech. All training on the courts. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton - začátečníci

ČT 17:30-19:00

Věk 9-13

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

1x měsíčně na kurtech 1 hodina, jinak v tělocvičně DDM 1,5 hodiny. 1 hour once a month on the courts, otherwise 1.5 hours in the DDM gym. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Barokní dílna

PO 19:00-21:00, PÁ 18:30-20:30

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Bodyforming

ČT 17:30-18:30

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Trénink uzpůsobený pro dámskou stavbu těla s ohledem na problémové partie boků, stehen, hýždí a břicha. Při posilování je zaměstnáno více tělesných svalových skupin naráz. Obvykle k posilování stačí pouze váha vlastního těla, případně jednoduché pomůcky. Důraz je kladen na správnou techniku prováděných cviků v kombinaci s vhodnou intenzitou zatížení svalových skupin. Training adapted for women's body structure focused on problem areas of the hips, thighs, buttocks and abdomen. You will be strengthening several body muscle groups at once using mainly the weight of your own body. Emphasis is placed on the correct techniques of exercises performed in combination with the appropriate intensity.

Cvičení pro nejmenší I

PO 14:00-15:00

Věk 3-6

1 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Rozvoj základních pohybových dovedností, základy pro míčové sporty. Exercises for the little ones Development of basic movement skills, ball sports and basic sports activities. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Cvičení pro nejmenší II

ČT 14:45-15:45

Věk 3-6

1 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Rozvoj základních pohybových dovedností, základy pro míčové sporty. Exercises for the little ones Development of basic movement skills, ball sports and basic sports activities. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 724 811 818

Čárytužka I

PO 13:00-14:30

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka II

PO 13:30-15:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka III

ÚT 13:30-15:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka IV

ST 13:30-15:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka V

ČT 13:30-15:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka VI

PÁ 13:00-14:30

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Deskové hry 1

PO 15:00-16:30

Věk 6-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 4 místa

Baví vás deskové hry a nemáte ve svém okolí dostatek spoluhráčů? Chcete si zahrát jak klasické hry, tak poznat žhavé novinky? Nebaví vás studovat pravidla a jste rádi, když vás hru rovnou někdo naučí? U nás budete jako v sedmém nebi! Čeká na vás velký výběr her od jednoduchých po strategické. Těšit se můžete i na hry kreativní, akční, logické... Prostě každý si přijde na své. Kroužek je určen všem dětem od 7 do 15 let, které si rády hrají. Do you enjoy board games but don't have enough teammates? Do you want to play both classic and new games? Are you tired of studying the rules and are you happy when someone teaches you the game straight away? Then come and play with us! You can also look forward to a large range of games that are creative, action, logical ...

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

Digitální fotografie

ČT 17:00-19:00

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Cílem kroužku je předat účastníkům odborné znalosti o fotografování (kompozice, perspektiva, expozice, hloubka ostrosti atd.). Měli by se hlavně naučit znát svůj fotoaparát, umět využívat jeho funkce, kombinovat je a zdokonalit se tak ve vytváření fotek. Naučíme se pravidla fotografování, i kdy je možné je porušit. Projdeme různé druhy fotografií - krajina, portrét, zátiší, street foto, makrofotografie, produktová fotografie atd. Během roku navštívíme i fotografické výstavy (např. Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Praha fotografická). Zúčastníme se fotografických soutěží. The course aims to provide participants with expertise in photography (composition, perspective, exposure, depth of field, etc.). Above all, participants should learn to know their camera, be able to use its functions, combine them and improve their photo making. They will learn the rules of photography, and even if it is possible to break them. Participants will go through different types of photography - landscape, portrait, still life, street photography, macro photography, product photography, etc. During the year they will also visit photographic exhibitions (eg Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Prague Prague). The course offers the possibility to participate in photo competitions. Na výběr prací z kroužku Digitální fotografie se můžete podívat ZDE. Další možnost, kde se věnovat fotografování: FO1 Fotografický kroužek na Stanici techniků Vyšehrad Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Dračí doupě I

PO 17:00-19:00

Věk 10-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Chceš se stát neohroženým válečníkem, mocným kouzelníkem nebo nenápadným zlodějem? Ve světě Dračího doupěte jsi limitován jen svou fantazií a je jen na tobě, jestli skončíš jako slavný hrdina nebo uvnitř dračího chřtánu. Pojďt si zahrát nejoblíbenější českou fantasy RPG hru. Tvé rozhodnutí bude měnit průběh celého příběhu a dá mu nový rozměr. Do you want to become a fearless warrior, a powerful magician or an inconspicuous thief? In the world of Dragon's Lair, you are limited only by your imagination. It is up to you whether you end up as a famous hero or inside the dragon's maw. Come and play the most popular Czech fantasy RPG game. Your decision will change the course of the whole story and give it a new dimension.

Dračí doupě II

ST 17:00-19:00

Věk 10-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Chceš se stát neohroženým válečníkem, mocným kouzelníkem nebo nenápadným zlodějem? Ve světě Dračího doupěte jsi limitován jen svou fantazií a je jen na tobě, jestli skončíš jako slavný hrdina nebo uvnitř dračího chřtánu. Pojďt si zahrát nejoblíbenější českou fantasy RPG hru. Tvé rozhodnutí bude měnit průběh celého příběhu a dá mu nový rozměr. Do you want to become a fearless warrior, a powerful magician or an inconspicuous thief? In the world of Dragon's Lair, you are limited only by your imagination. It is up to you whether you end up as a famous hero or inside the dragon's maw. Come and play the most popular Czech fantasy RPG game. Your decision will change the course of the whole story and give it a new dimension. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Dramaťáček - pro nejmenší

PO 16:30-18:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek je veden pod oddělením PR- pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Dramatický kroužek DRaK - mladší

ST 16:00-17:25

Věk 10-13

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance.

Dramatický kroužek DRaK - mládež

ÚT 17:00-18:30

Věk 15-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Pokročilá divadelní a dramatická výchova. Příprava na představení. Práce s textem, pokročilejší verze div. řeci a pohybu. Advanced theatre and dramatic education. Preparation for the performance. Working with text, more advanced training of theatrical speech and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Dramatický kroužek DRaK - starší

ST 17:30-19:00

Věk 13-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Dramatický kroužek DRaK- začátečníci

ST 14:30-15:55

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM Z NAŘÍZENÍ VLÁDY KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

E1 Elektronika - začátečníci

PO 17:00-19:00

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Základy teorie a stavby elektronických výrobků. Základní elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky. Stavba vlastních výrobků. Návrh a výroba jednoduchých plošných strojů, práce s nářadím, pájení, oživování. Práce se stavebnicí, jeden společný výrobek, další výrobky dle výběru. Účast na soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components. Construction of own products, design and manufacture of simple surface machines, work with tools, soldering. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E2 Elektronika - začátečníci a pokročilí

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Základy teorie a stavby elektronických výrobků. Elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky, práce na nepájivém poli. Návrh a výroba plošných spojů, pájení a oživení. Společný výrobek - blikač. Stavba a ladění vlastních výrobků. Účast na Soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components, working in a non-soldering field. Designing and manufacturing a printed circuit boards, soldering. Construction of own products. Opportunity to participate in the Competition of Children and Youth in Radio Electronics. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E3 Elektronika

PO 15:00-17:00

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Základy teorie a stavby elektronických výrobků, návrh a výroba plošných strojů, pájení a oživení. Základní elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky, práce se stavebnicí, pájení, návrh jednoduchých plošných strojů. Stavba vlastních výrobků. Společný výrobek - blikač. Účast na Soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components, working with kit, soldering, designing simple surface machines. Construction of own products. Opportunity to participate in the Competition of Children and Youth in Radio Electronics. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E4 mikroE Arduino a tech. 3D modelování

ST 17:00-19:00

Věk 12-19

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Elektronika a programování jednočipů a Arduino, CAD/ECAD/CAM design Fusion 360+Eagle, 3D tisk, možná stavba 3D tiskárny (není zahrnuto v ceně kroužku). Některé díly můžeme vytisknout na 3D tiskárně. Electronics and programming of single chips and Arduino, CAD / ECAD / CAM design Fusion 360 + Eagle, 3D printing, possible construction of a 3D printer (not included in the price of the course). Construction of own product, some parts can be printed on a 3D printer. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E5 Arduino a elektronika

PÁ 16:00-18:00

Věk 11-19

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Naučte se základy programování a elektroniky zábavnou formou s platformou Arduino, které se užívá pro navržení elektronických programovatelných zařízení. Pozn. V případě ale, že si budete chtít zkoušet projekty i doma, je nutné mít vlastní Arduino. Learn the basics of programming and electronics in a fun way with the Arduino platform, which is used to design electronic programmable devices. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E6 Elektronika

ÚT 16:15-18:15

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Děti poznají základy elektrotechniky a naučí se navrhnout a vyrobit plošné spoje. Základy elektrotechniky: Děti poznají a naučí se chématické značky elektronických součástek, základní převody jednotek, pájení, usměrňovače a jejich průběhy. Ohmův zákon a práce s měřícími přístroji. Výroba společného výrobku: Detektor elektrických polí a výroba vlastních výrobků. Usměrňovače a jejich průběhy, charakteristiky určitých součástek ( např. rezistor má lineární průběh ). Children will learn the basics of electrical engineering and how to design and manufacture printed circuit boards. We will also focus on the basics of electrical engineering. Children will learn the brands of electronic components, basic unit conversions, soldering, Ohm's law and work with measuring instruments. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

FBK Vosy - dorost, starší žáci, dívky

ST 17:00-18:30

Věk 12-18

4 300 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

FBK Vosy - mladší žáci + elévové

ÚT 18:00-19:30

Věk 11-13

4 300 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

FBK Vosy - přípravka

ÚT 16:30-18:00

Věk 5-10

4 200 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

FBK Vosy -mladší žáci,starší žáci,dorost

ČT 17:30-18:30

Věk 11-18

3 600 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

Flétna

ČT 16:35-17:20

Věk 6-10

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Prohlubovaní hry na zobcovou flétnu, dechová cvičení. Není určeno pro začátečníky. Deepening the knowledge of recorder playing, breathing exercises. Lessons intended for more advanced players. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 0 - přípravka

ST 15:30-17:00

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Základní sportovní dovednosti s důrazem na výuku florbalu. Nácvik přihrávek, střel, hra na malé branky. Plánujeme účast na turnajích i pro tuto věkovou kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Basic sports skills with an emphasis on teaching floorball. Training of passes, shots, play on small goals. We plan to participate in tournaments for this age group as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 1 - elévové

ST 15:30-17:00

Věk 8-9

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výuka florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku), hra. V letošním roce plánujeme účast na několika turnajích i pro tuto kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Floorball lessons (shooting, passing, goalkeeper game, processing and guiding the ball), game. This year we plan to participate in several tournaments for this category as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 2 - elévové, ml.žáci

ST 17:00-18:30

Věk 9-11

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výuka florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku), hra. V letošním roce plánujeme účast na několika turnajích i pro tuto kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Floorball lessons (shooting, passing, goalkeeper game, processing and guiding the ball), game. This year we plan to participate in several tournaments for this category as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 3 - mladší žáci

ČT 14:30-16:00

Věk 10-12

2 000 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Poslední 2 místa

Tréninky se konají ve velké hale s mantinely (TJ Hagibor Praha 10). Na tréninky od DDM Slezská doprovází trenér. Sraz na DDM u recepce v 13:50. Training takes place in a large hall with guardrails (TJ Hagibor Prague 10). The trainer accompanies the children to the training from DDM Slezská. Meeting at the reception of DDM at 13:50. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz.

Florbal 4 - starší žáci - ligové týmy

PO 16:00-17:30, ČT 16:00-17:30

Věk 11-13

3 500 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Poslední 2 místa

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 5 - starší žáci, dorost

PO 17:30-19:00, ČT 16:00-17:30

Věk 12-16

3 800 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Poslední místo!

Tréninky se konají v podnělí na Hamru Braník a ve čtvrtek na Hagiboru. Training takes place on Mondays at Hamr Braník and Thursdays at Hagibor. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 6 - junioři

PO 17:30-19:00, PÁ 17:30-19:30

Věk 15-18

4 700 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Tréninky se konají v podnělí na Hamr Braník a v pátek na Hagiboru. Training takes place on Mondays at Hamr Braník and Fridays at Hagibor. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 7 - Draci

PO 20:30-22:00, PÁ 17:30-19:30

Věk 17-22

4 700 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 8 - muži

PO 20:30-22:00, ST 20:00-22:00

Věk 18-50

3 200 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Poslední 3 místa

Hra. Uzavřená skupina. Game. Closed group.

Florbal začátečníci

ÚT 17:00-18:30

Věk 9-14

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek pro děti, které s florbalem začínají, nebo si chtějí 1x týdně volnočasově zahrát. Děti si osvojí základy florbalu (dribling, střelba, přihrávky). Floorball classes for children who are starting with floorball or want to play once a week. Children will learn the basics of floorball (dribbling, shooting, passing).

FO1 Foto začátečníci

PO 16:30-18:30

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

MP Praha 2, Korunní 15

Přijímáme náhradníky

V kroužku se seznámíme s fotoaparátem a jeho využitím nejen běžným způsobem. Budeme fotografovat např. portréty, zátiší, produktovou i reklamní fotografii, architekturu, městskou i přírodní krajinu. Také si vyzkoušíme práci s analogovým postupem vyvolávání fotografie. Zkušenosti a výsledné práce získané během roku mohou účastníci využít k příjmacím zkouškám na střední fotografické školy. Během kroužku navštívíme různé výstavy. Účastník by měl být vybaven digitálním fotoaparátem s režimem manuální nastavení(expozičních hodnot). Kroužek končí na různých místech Prahy, děti odchází domů samostatně. In the course, we will focus on working with the camera and its use not only in the usual way. We will photograph portraits, still lifes, products architecture, urban and natural landscapes. We will also try working with the analogue photo. Participants can use the experience and their work gained during this course for entrance exams to secondary photography schools. During the course, we will visit various exhibitions. The participant should be equipped with a digital camera with manual adjustment mode (exposure values). The children return home on their own after the end of the course (we end our activities in various places in Prague). Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Formování postavy pro ženy I.

ÚT 09:00-10:00

Věk 18-60

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Formování postavy pro ženy II.

ČT 09:00-10:00

Věk 18-60

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Fotbal - mladší

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Trénink fotbalu, pravidla, hra. Football training, rules, game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Fotbal - starší

ST 18:30-20:00

Věk 12-16

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Trénink fotbalu, pravidla, hra. Football training, rules, game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Gymsport - Sovičky

ÚT 16:00-17:30

Věk 6-8

2 100 Kč / rok

ZŠ Červený Vrch

Volno

Všestranná gymnastická průprava. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymsport - Světlušky

ÚT 16:30-18:30

Věk 8-11

2 100 Kč / rok

ZŠ Červený Vrch

Volno

Všestranná gymnastická průprava. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka Oddělení sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymsport - Tučňáci

ÚT 17:00-19:00

Věk 9-14

2 100 Kč / rok

ZŠ Červený Vrch

Poslední místo!

Kondiční tréninky zaměřené na zpevnění, protažení a správné držení těla. Fitness training focused on firming, stretching and proper posture. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymsport - Včeličky

ÚT 16:00-19:00

Věk 10-13

2 500 Kč / rok

ZŠ Červený Vrch

Volno

Závodní družstvo pokročilých. Advanced racing team. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymsport - Žížalky

ÚT 16:00-17:00

Věk 4-5

1 300 Kč / rok

ZŠ Červený Vrch

Volno

Závodní družstvo pokročilých. Advanced racing team.

Historický šerm - rekonstrukce a scénika

PÁ 15:00-16:30

Věk 11-16

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Výuka rekonstruovaných technik šermu dlouhým mečem a dalšími zbraněmi podle fechtbuchů (učebnic šermu) z 15.-16. století a následná aplikace ve scénickém šermu. Pohybová průprava, důraz na zlepšení fyzické kondice a koordinace. In this course participants learn and train reconstructed fencing techniques with a long sword and other weapons according to fechtbuchs (fencing textbooks) from 15.-16. century and how to use them in stage fencing. Physical training, emphasis on improving physical condition and coordination. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Historický šerm - sparing a turnajování

PÁ 16:30-17:30

Věk 11-16

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výuka původních technik středověkého šermu s orientací na použitelnost ve sportovní duelové verzi (HEMA). Pohybová průprava, fyzický rozvoj, taktika, turnaje s ochrannými pomůckami. Participants will learn the original techniques of medieval fencing with a focus on usability in the sports duel version of this sport (HEMA). Physical training, physical development, tactics, tournaments with protective equipment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Hudební hrátky s flétničkou

ČT 17:20-18:20

Věk 5-7

1 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Kroužek určen dětem se zájmem o hudbu. Na kroužku se děti seznámí se základy zpěvu, sborového zpěvu, dechových cvičení, hry na flétnu, hudební nauky - zábavnou formou přizpůsobenou dané věkové kategorii. U dětí bude rozvíjen rytmus a radost z hudby. Lessons for children interested in music. Children will get acquainted with the basics of singing, choral singing, breathing exercises, recorder playing in a fun way adapted to the age category. Children will develop rhythm and the joy for music.

Hula - hoop I

PO 15:30-17:00

Věk 7-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Hula hoop je nejen kroužení obručí kolem pasu, ale také prima zábava a tanec, kterým se dá vykouzlit spousta zajímavých kreací a triků. Přijď se s námi roztočit. The hula hoop is not only spinning the hoop around your waist but also great fun! During this form of dance, you will create lots of interesting creations and learn new tricks. Come spin with us.

Hula - hoop II

ČT 15:30-17:00

Věk 7-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Hula hoop je nejen kroužení obručí kolem pasu, ale také prima zábava a tanec, kterým se dá vykouzlit spousta zajímavých kreací a triků. Přijď se s námi roztočit. The hula hoop is not only spinning the hoop around your waist but also great fun! During this form of dance, you will create lots of interesting creations and learn new tricks. Come spin with us.

Chovatelé plazů

ÚT 16:30-18:00

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chovatelský zájmový kroužek vhodný pro děti staršího školního věku (9 - 15 let) se zájmem o terarijní zvířata. Během kroužku se děti učí správnému zacházení se zvířaty, jejich potřebám, správnému krmení a péči. Tento kroužek je přednostně zaměřen na plazy. Course for older children (9 - 15 years) with an interest in terrarium animals. The children will learn to take care of various animals primarily reptiles.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelé savců 1

PO 15:30-16:30

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Chovatelský zájmový kroužek pro děti školního věku (7 - 15 let). Děti se kroužku učí péči o různá zvířata, krmení a zacházení se zvířaty. Tento kroužek je zaměřen přednostně na savce. Course for school-age children (7 - 15 years). The children will learn to take care of various animals primarily at mammals.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelé savců 2

ÚT 14:45-16:15

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chovatelský zájmový kroužek pro děti školního věku (7 - 15 let). Děti se kroužku učí péči o různá zvířata, krmení a zacházení se zvířaty. Tento kroužek je zaměřen přednostně na savce. Course for school-age children (7 - 15 years). The children will learn to take care of various animals primarily at mammals.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství

PO 14:00-15:00

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Chovatelství 1

PO 16:45-17:45

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Na kroužku bude věnován čas také různorodým tématům z oboru zoologie a ochrany přírody. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 2

ČT 14:00-15:00

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 2 místa

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Na kroužku bude věnován čas také různorodým tématům z oboru zoologie a ochrany přírody. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 3

ČT 15:15-16:15

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 4

ČT 16:30-17:30

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Irské tance mírně pokročilí Hardshoes ST

ÚT 14:00-15:30

Věk 7-15

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek irského stepu pro děti, které už umí základní techniku a kroky irských tanců. Děti si osvojí základní údery a naučí se sólový tanec ve stepkách. Na konci každého pololetí čeká děti společné vystoupení. Díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance se ti nejšikovnější mohou na konci školního roku zúčastnit mezinárodní soutěže v irských tancích. Každý rok děláme společnou objednávku obuvi přímo z Irka. Prosím, nekupujte boty bez předchozí konzultace s lektorem. An Irish tap dance classes for children who already know the basic techniques and steps of Irish dances. Children will learn the basic strokes and learn solo tap dances. At the end of each semester, the children will perform together. Thanks to the cooperation with the TJ Academy of Irish Dance, the most skilled dancers can take part in the international competition in Irish dance at the end of the school year. Every year we order shoes directly from Ireland. Please do not buy shoes without consulting the instructor first.

Irské tance pokročílí - Hardshoes STEP

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-18

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek Irských tanců pro děti, které už ovládají základní kroky irských tanců v hardshoes. Děti se učí pokročilejší taneční kombinace, které využijí při pravidelné účasti na mezinárodních soutěžích taneční asociace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance. Během roku se tanečníci z tohoto kroužku účastní i několika společných vystoupení. Každý rok děláme společnou objednávku obuvi přímo z Irka. Prosím, nekupujte boty bez předchozí konzultace s lektorem. Irish tap dance classes for children who have already mastered the basic steps of Irish dance in hardshoes. Children will learn more advanced dance combinations, which they will perform, thanks to cooperation with TJ Academy of Irish Dance, in international competitions of the dance association An Coimisiún Le Rincí Gaelacha. During the year, the dancers will also take part in several other performances. Every year we order shoes directly from Ireland. Please do not buy shoes without consulting the instructor first.

Irské tance pokročilí - Softshoes

PO 15:30-17:00

Věk 5-15

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Kroužek Irských tanců pro děti, které už ovládají základní kroky irských tanců v softshoes. Děti se učí pokročilejší taneční kombinace a týmové ceilí tance, které využijí při pravidelné účasti na mezinárodních soutěžích taneční asociace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance. Během roku se tanečníci z tohoto kroužku účastní i několika společných vystoupení. Každý rok děláme společnou objednávku obuvi přímo z Irka. Prosím, nekupujte boty bez předchozí konzultace s lektorem. Irish dancing for children who have already mastered the basic steps of Irish dance in softshoes. Children will learn more advanced dance combinations and Ceili dances, which they will perform, thanks to cooperation with the TJ Academy of Irish Dance, at international competitions of the dance association An Coimisiún Le Rincí Gaelacha. During the year, the dancers will also take part in several other performances. Every year we order shoes directly from Ireland. Please do not buy shoes without consulting the lecturer first.

Irské tance začátečníci - Softshoes

PO 14:00-15:30

Věk 5-15

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek Irských tanců pro úplné začátečníky. Děti se naučí základní kroky v softshoes, sólový tanec a několik společných tanců. Na konci každého pololetí čeká děti společné vystoupení. Díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance se ti nejšikovnější mohou na konci školního roku zúčastnit mezinárodní soutěže v irských tancích. Kroužek je vhodný pro chlapce i děvčata bez ohledu na jejich pohybové schopnosti a předchozí zkušenosti. Irish dancing for beginners. Children will learn basic steps in softshoes, solo dance and a few group dances. At the end of each half term, there will be a performance. Thanks to cooperation with TJ Academy of Irish Dance, the most skilled dancers will get the chance to participate in the International competition in Irish Dances.

Jóga pro děti

PÁ 15:00-16:00

Věk 4-7

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Na této hodině se zábavnou formou naučíme základní jógové pozice, jak správně při cvičení dýchat a protáhneme si celé tělo. Naučíme se také několik nových sestav, které budou doprovázené básničkou či písničkou a děti budou moci zapojit svou fantazii. Yoga for children In this lesson, we will learn the basic yoga positions, how to breathe properly during exercises, and stretch the whole body in a fun way. We will also learn several sets, which will be accompanied by a poem or a song and children will be able to engage their imagination. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Jugger

ST 17:00-18:30

Věk 7-16

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Fotbal a šerm v jednom. Že si to nedokážeš představit? Tak si to přijď vyzkoušet! Čeká vás hodina a půl akční hry, která začíná být jak u nás tak ve světě stále populárnější. Proti sobě stojí vždy dva týmy hráčů vybavených molitanovými meči, kteří se snaží umístit míč do soupeřovy branky. Vybavení bude k zapůjčení, takže zájemci potřebují jen sportovní oblečení. Football and fencing combined. Join us during this hour and a half long action game, which is becoming more and more popular both in our country and in the world. There are always two teams of players equipped with foam swords, who are trying to place the ball in the opponent's goal.

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

K01 Deskové hry (klub)

ČT 14:15-15:45

Věk 7-14

700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Moderní deskové hry, logické i strategické. Účast na turnajích v rámci ČR. Hlavolamy, puzzle, sudoku. Modern board games both logical and strategic. Participation in tournaments in the Czech Republic. Brain teasers, puzzles, sudoku. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Karate - mladší

ST 17:30-19:00

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Získání základních technik karate, správného postoje a pohybu. Basic techniques of karate, correct posture and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Karate - starší

ST 19:00-20:30

Věk 13-99

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Prohlubování a zdokonalování dovedností z technik karate, správného postoje a pohybu. Deepening and improving skills in karate techniques, correct posture and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Keramička pro rodiče s dětmi I

PO 15:30-16:45

Věk 4-7

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužky keramiky pro předškoláčky, kteří rádi tvoří se svými rodiči. Rodiče dětem pomáhají a občas, když okolnosti dovolí, vyrábí paralelně s nimi stejný výrobek. 1x2 měsíce je volné téma, kdy si "rodinné družstvo" připraví vlastní návrh. Samozřejmostí jsou výrobky k významným obdobím roku - vánoce, velikonoce... Kroužek je pro rodiče s dětmi, je tedy nutné přihlásit nejen dítě, ale i dospělého. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for preschoolers who like to create with their parents. Parents help children and sometimes, when circumstances allow, produce the same product in parallel with them. Once every two months "family team" creates something by their draft. The course is for parents with children, so it is necessary to register not only the child but also the adult. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramička pro rodiče s dětmi II

PO 17:00-18:15

Věk 4-7

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro předškoláčky, kteří rádi tvoří se svými rodiči. Rodiče dětem pomáhají a občas, když okolnosti dovolí, vyrábí paralelně s nimi stejný výrobek. 1x2 měsíce je volné téma, kdy si "rodinné družstvo" připraví vlastní návrh. Samozřejmostí jsou výrobky k významným obdobím roku - vánoce, velikonoce... Kroužek je pro rodiče s dětmi, je tedy nutné přihlásit nejen dítě, ale i dospělého. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for preschoolers who like to create with their parents. Parents help children and sometimes, when circumstances allow, produce the same product in parallel with them. Once every two months "family team" creates something by their draft. The course is for parents with children, so it is necessary to register not only the child but also the adult. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D I

PO 18:30-21:30

Věk 19-99

4 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D I. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D II

PO 18:30-21:30

Věk 19-99

4 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D II. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D III

ST 18:00-21:00

Věk 19-99

4 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of circle pottery - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D IV

ČT 19:00-21:00

Věk 19-99

4 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D IV. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika I

ÚT 16:00-18:00

Věk 6-10

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro školáky. Od kuličky až po třeba velkou mísu :-). V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin" a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a large bowl :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika II

ST 14:00-16:00

Věk 6-10

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Kroužky keramiky pro školáky. Od malé kuličky až po třeba velkého pařezového skřítka :-). V letošním rocemáme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin" a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a stump elf :-).. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika III

ČT 15:00-17:00

Věk 6-10

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro školáky. Od malé kuličky až po třeba velkou vázu :-). V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin"a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a large vase :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

KeramikArt I

ST 16:00-18:00

Věk 10-15

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro starší školní věk a mládež. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin", zúčastníme se mezinárodní soutěže v Lidicích na téma "Robot" a celopražské soutěže "Fauna tropů a subtropů". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for older school-aged children and youth. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns", we will participate in the international competition in Lidice themes "The Robot" and the Prague competition "Fauna of the tropics and subtropics". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

KeramikArt II

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Kroužky keramiky pro starší školní věk a mládež. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin", zúčastníme se mezinárodní soutěže v Lidicích na téma "Robot" a celopražské soutěže "Fauna tropů a subtropů". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for older school-aged children and youth. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns", we will participate in the international competition in Lidice themes "The Robot" and the Prague competition "Fauna of the tropics and subtropics". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramikula I

PO 13:20-14:50

Věk 4-7

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Kroužky keramiky pro nejmenší. Od malé kuličky až po třeba velkého pejska :-). V letošním rocemáme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for the little ones. From a small ball to a big dog :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramikula II

ÚT 14:00-15:30

Věk 4-7

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Kroužky keramiky pro nejmenší. Od malé kuličky až po třeba misku na müsli... :-). V letošním rocemáme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for the little ones. From a small ball to a bowl of muesli ... :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns". Content of the course: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramikula III

ST 13:00-14:00

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužky keramiky pro nejmenší. Od malé kuličky až po třeba velkou kočičku :-) - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub - angličtina pro seniory

ÚT 09:00-12:00

Věk 60-99

200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Angličtina pro seniory, 2 skupiny - 2 úrovně. 9.00-10.30 mírně až středně pokročilí. 10.30-12.00 středně pokročilí až pokročilí. English for seniors, 2 groups - 2 levels. 9.00-10.30 beginners to intermediate (A1-A2). 10.30-12.00 intermediate to advanced (B1-B2).

Klub - Alfa - Omega- divadlo

PO 19:00-20:30

Věk 19-99

900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Divadelní spolek Alfa a Omega - hry, vystoupení a radost z divadla. Alfa and Omega Theater Association - plays, performances and the joy of theatre.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Klub Historické tance

PÁ 19:00-21:00

Věk 19-99

1 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Historické tance nejsou jen pouhým studiem kroků, cvičením a rytmem v těle. Vyžadují i precizní studium historie, protože je velmi důležité mít ke každé jedné historické epoše správnou hudbu, správný kostým, líčení a vše, co k tomu patří. Klub Historické tance je uzavřenou skupinou. Historical dancing isn't just a study of steps, it also requires a precise study of history, because it is very important to have the right music, the right costume, make-up and everything that goes with it for every single historical epoch. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kolaloka - country tance

ČT 19:00-21:00

Věk 19-99

1 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Tančíme tradiční i moderní country, mexické, skotské tance, stylizované i lidové tance v párech, čtverylkách, řadách, na kruhu i v různých sestavách. Od výuk jednoduchých tanců, tanečních kroků a prvků až po nácviky složitějších tanců a choreografií pro příležitostná vystoupení na různých společenských akcích. Rádi v naší skupině uvítáme nové členy se zájmem o tanec. In our club, we dance traditional and modern country, Mexican, Scottish dances, stylized and folk dances in pairs, quads, rows, on a circle and in various ensembles. You will learn simple dance steps and elements and then rehearse more complex dances and choreography for occasional performances at various social events. We are happy to welcome new members in our group interested in dancing. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba pro seniory

ÚT 10:30-12:30

Věk 60-99

200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Máte čas a chuť zkusit něco nového? Tento kroužek je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří chtějí zkusit něco nového, tak pro ty, kteří již mají s malováním i kresbou zkušenosti a chtějí se zdokonalovat. Vyzkoušíte kresbu, malbu a další výtvarné techniky: - uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Do you have the time and desire to try something new? This course is suitable for both complete beginners and for those who have experience with painting and drawing and want to improve. You will learn proper drawing, painting and other art techniques like charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba, grafika I

PO 19:00-21:00

Věk 19-99

2 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé - odborné vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby - studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura) - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance? During this course you will: - get a professional explanation of drawing, painting, graphics and spatial creation techniques - study drawing according to the model (still life, portrait, figure) - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba, grafika II

ST 19:00-21:00

Věk 19-99

2 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé - odborné vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby - studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura) - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance? During this course you will: - get a professional explanation of drawing, painting, graphics and spatial creation techniques - study drawing according to the model (still life, portrait, figure) - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub orientálního tance

ÚT 20:15-21:45

Věk 25-99

900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Klub rybářů

ÚT 16:30-18:00

Věk 7-15

300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek probíhá převážně u vody, když to počasí dovolí, zbytek roku v DDM.

Klub Scrabble

ST 18:15-21:30

Věk 10-99

800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Náplní krouzku je hraní a zlepšování se ve hře Scrabble. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Komiks I

ÚT 14:15-16:00

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

- kroužek pro děti ve věku 8 - 12 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pouze daného kroužku v týdnu - course for children 8 - 12 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Komiks II

ÚT 16:00-17:45

Věk 11-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

- kroužek pro děti ve věku 11 - 15 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pořadí daného kroužku v týdnu - course for children 8 - 12 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Komiks III

ČT 15:00-16:45

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- kroužek pro děti ve věku 8 - 15 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pořadí daného kroužku v týdnu - course for children 8 - 12 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Kondiční cvičení pro ženy

PO 18:00-19:00

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Intenzivní kondiční cvičení pro ženy s využitím různých sportovních pomůcek. Intensive fitness exercises for women using various sports equipment.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kondiční plavání 1

ST 16:00-16:45

Věk 11-16

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Poslední 2 místa

Kondiční trénink,zdokonalování všech plaveckých stylů, vytrvalost, technika dýchání, ploutve, koordinace ve vodě. Min. požadavky - mírně pokročilý plavec. Form training, improvement of all swimming styles, endurance, breathing technique, fins, coordination in water. Min. requirements - moderately advanced swimmer Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Kondiční plavání 2

ČT 15:00-15:45

Věk 10-15

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Volno

Kondiční trénink,zdokonalování všech plaveckých stylů, vytrvalost, technika dýchání, ploutve, koordinace ve vodě. Min. požadavky - mírně pokročilý plavec. Form training, improvement of all swimming styles, endurance, breathing technique, fins, coordination in water. Min. requirements - moderately advanced swimmer. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Kruhový trénink - junioři

ČT 16:30-17:30

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Kruhový trénink závisí na principu cvičení se svojí vahou za cílem zpevňování svalstva celého těla a účinného spalování tuků. Díky udržení tepové frekvence na vyšší úrovni během celého cvičení podporuje činnost kardiovaskulárního systému a povzbuzuje metabolismus. Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí cvičit se svojí vahou, což jim pak může sloužit jako správná fyzická průprava do jiných sportů. Účastníci se naučí velké množství cviků, které si lehce osvojí a mohou je cvičit i doma. Potřebné vybavení: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin. V případě cvičení venku pohodlnou venkovní obuv na cvičení. Circular training stands on the principle of exercise with your weight to strengthen the muscles of the whole body. By keeping your heart rate higher throughout the workout, it supports the activity of the cardiovascular system and stimulates metabolism. Participants will learn to exercise with their weight through a large number of exercises that they can easily master and can practice at home.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kytara - mírně pokročilí

PO 16:00-17:00

Věk 9-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Doprovodná kytara k táboráku - hraní folkových písní dle akordů se zpěvem (ne přehrávání klasiky dle not). Kroužek je vhodný pro mírně pokročilé, kteří na konci školního roku budou schopni zahrát si většinu písní ze žluté a modré Já písničky. Sem tam složíme i nějakou tu vlastní píseň, když bude nálada a inspirace! Kromě kytary a zpěvníku Já písnička 2 + 3 je třeba si na kroužek přinést také nelinkovaný/nečtverečkovaný sešit velikosti A5 na poznámky a psací potřeby. Na kytaře je vhodnější mít nylonové struny. ! V případě obsazené kapacity kroužku přijímáme náhradníky do možné paralelky ve stejném čase (Bc. Laura Tomášková). Do you want to play the guitar by the campfire? We will teach you how to playing folk songs according to chords. The classes are mainly for intermediate students who can play most of the songs from the yellow and blue Já písnička songbook. For the classes you will need a guitar and the songbook Já písnička 2 + 3, it is also necessary to bring an unlined / non-square A5 notebook for notes. We highly recommend getting nylon strings for your guitar.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kytara - začátečníci 1

PO 15:00-16:00

Věk 9-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Doprovodná kytara k táboráku - hraní folkových písní dle akordů se zpěvem (ne přehrávání klasiky dle not). Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří drží kytaru prvně v rukou, neumí zahrát základní rytmy či základní durové/molové akordy. Děti se naučí základní rytmy na poloviční, celý a 3/4 takt, základní durové a molové akordy. Sem tam složíme i nějakou tu vlastní píseň, když bude nálada a inspirace! Na konci školního roku bude každý schopen zahrát si jednoduché písně ze zeleného a žlutého zpěvníku Já písnička. Kromě kytary a zpěvníku Já písnička 1 + 2 je třeba si na kroužek přinést také nelinkovaný/nečtverečkovaný sešit velikosti A5 na poznámky a psací potřeby. Na kytaře je vhodnější mít nylonové struny. Jednou ve školním roce proběhne také víkendové, kytarové soustředění. ! V případě obsazené kapacity kroužku přijímáme náhradníky do možné paralelky ve stejném čase (Bc. Laura Tomášková). Do you want to play the guitar by the campfire? We will teach you how to playing folk songs according to chords. The classes are perfect for complete beginners who have never held the guitar in their hands. You will learn to play basic rhythms and basic major/minor chords. You will have a chance to also try composing your song. At the end of the school year, everyone will be able to play simple songs from the green and yellow songbook I Song (Já písnička). For the classes you will need a guitar and the songbook Já písnička 1 + 2, it is also necessary to bring an unlined / non-square A5 notebook for notes. We highly recommend getting nylon strings for your guitar.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kytara - začátečníci 2

PO 18:00-19:00

Věk 9-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Hraní písní dle akordů a not se zpěvem. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří drží kytaru prvně v rukou, neumí zahrát základní rytmy či základní durové/molové akordy. Děti se naučí základní rytmy na poloviční, celý a 3/4 takt, základní durové a molové akordy. Na konci školního roku bude každý schopen zahrát si jednoduché písně ze zeleného a žlutého zpěvníku Já písnička. Kromě kytary a zpěvníku Já písnička 1 + 2 je třeba si na kroužek přinést také nelinkovaný/nečtverečkovaný sešit velikosti A5 na poznámky a psací potřeby. Na kytaře je vhodnější mít nylonové struny. Do you want to play the guitar by the campfire? We will teach you how to playing folk songs according to chords. The classes are perfect for complete beginners who have never held the guitar in their hands. You will learn to play basic rhythms and basic major/minor chords. You will have a chance to try composing your song. At the end of the school year, everyone will be able to play simple songs from the green and yellow songbook I Song (Já písnička). For the classes you will need a guitar and the songbook Já písnička 1 + 2, it is also necessary to bring an unlined / non-square A5 notebook for notes. We highly recommend getting nylon strings for your guitar.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Latinsko-americké tance - dua

ÚT 19:00-20:30

Věk 12-30

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Příprava na soutěže pro sólové tanečníky a dua. Preparation for competitions for solo dancers and duos. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - páry

PÁ 17:00-19:00

Věk 8-26

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik párových ukázek účastníků kroužků latinsko-amerických tanců začátečníci či pokročilí. Latin American dances for couples. Suitable for both beginners and advanced dancers. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - pokročilí

ÚT 17:30-19:00, ČT 17:50-19:00

Věk 9-26

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Nácvik latinsko-amerických tanců (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble...) Tréninky se konají v úterý v DDM a ve čtvrtek v SPŠE V Úžlabině 23, Praha 10. Latin-American dances (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble ...) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - ukázky

NE 13:30-16:30

Věk 8-26

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik sestav na vystoupení. Rehearsal of dance sets for performances. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - začátečníci

ÚT 16:00-17:30, ČT 16:20-17:50

Věk 6-14

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Nácvik latinsko-amerických tanců (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble...) Tréninky se konají v úterý i ve čtvrtek v DDM. Latin-American dances (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble ...) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Lezení 1 - mladší

PO 15:00-16:30

Věk 6-11

4 100 Kč / rok

Lezecké centrum Mammut, Praha 7

Obsazeno

Na kroužku se děti seznámí se základními technikami lezení a jištění na umělé stěně a boulderu. Vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé. Na kroužek je vhodné nosit čistou sportovní obuv či cvičky a nebo si na místě můžete za poplatek zapůjčit speciální lezeckou obuv. Sraz dětí, které chtějí jít v doprovodu lektora od DDM, bude pokaždé ve 14.15 před DDM, odchod ve 14.20. Ostatní budou mít sraz ve 14.50 před lezeckým centrem Mammut, Bubenská 43, Praha 7. Ukončení kroužku bude v 16.30 před lezeckým centrem. During these lessons, children will learn the basic techniques of climbing and securing on an artificial wall and boulder. Suitable for complete beginners and advanced climbers. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Lezení 2 - starší

PO 16:30-18:30

Věk 12-18

4 100 Kč / rok

Lezecké centrum Mammut, Praha 7

Přijímáme náhradníky

Na kroužku se děti seznámí se všemi technikami lezení a jištění na umělé stěně a boulderu. Kroužek není vhodný pro začátečníky! During these lessons, children will learn the basic techniques of climbing and securing on an artificial wall and boulder. Lessons are not suitable for beginners! Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Malý chovatel

ÚT 14:00-14:45

Věk 4-6

1 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek Malý chovatel je určen pro malé zájemce o říši zvířat. Během kroužku se budou děti učit správnému zacházení a péči o zvířata v naší minizoo. Kroužek je určen pro předškolní děti ve věku 4 - 6 let. This course is designed for preschool children (4-6 years) interested in the animal kingdom. During the classes, children will learn the properly handle and take care of animals in our mini-zoo.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Míčové hry - základy sportů

PO 15:30-17:00

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Základy sportovních aktivit a kolektivních her a jejich pravidla (vybíjená, házená, přehazovaná, basketbal, florbal, fotbal. Seznámení se s některými kolektivními netradičními sporty (softball, kin-ball) Basics of sports activities and team games and their rules (dodge-ball, handball, throwing, basketball, floorball, football. Getting acquainted with some collective non-traditional sports (softball, kin-ball) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Míčové hry mladší

ČT 14:00-15:00

Věk 6-8

1 500 Kč / rok

ZŠ Na Smetance

Poslední 2 místa

Základy sportovních aktivit a kolektivních her a jejich pravidla. Ball games for younger kids Basic sports activities, team games and their rules. Kroužek probíhá v ZŠ Na Smetance. Kroužek je pod oddělením PR- pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Mixér

ČT 17:00-18:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Stačí látka, jehla, nitka, vznikne z toho třeba Jitka. S knoflíkem si poradíme a oko jím nahradíme. A když najdem pěknou desku? Zmalujem jí? Plnou blesků! Dřevo, plasty či nová technika, hlavně žádná panika. - práce s různými materiály - použití netradičních technik - kombinování materiálů a technik -work with different materials - use of non-traditional techniques - combining materials and techniques

Mladý vědátor

ÚT 15:00-16:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Kroužek pro všechny děti, které by rády pronikly do tajů vědy. Čekají nás hravé pokusy, nejrůznější zajímavosti, zábava a hlavně spousta vědomostí a dovedností. Naučíme se pracovat s mikroskopem, vyrobíme si sopku, čekají nás pokusy s vodou a zaměříme svou pozornost i na vesmír. Dotkneme se poznatků z biologie, chemie, fyziky, astronomie... a to vždy přiměřenou formou věku a znalostem dětí. A course for all children who would like to find out the secrets of science. You can look forward to playful fun experiments and most importantly, a lot of knowledge and skills. We will learn to work with a microscope, make a volcano, we will do experiments with water and we will focus our attention on space.

MO1 Letecké a lodní modelářství

PO 17:00-19:00

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Stavba modelů letadel a lodí pro začátečníky. Stavba házedel, létání, stavba větroně A1, A2, A3. Construction of aeroplane and ship models for beginners. Construction and flying of gliders A1, A2, A3. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MO2 Letecké a lodní modelářství

ST 17:00-19:00

Věk 9-20

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Stavba řízených i neřízených větroňů, motorových letadel a jednoduchých lodních modelů pro mírně a středně pokročilé. Stavba volných modelů letadel, stavba RC modelů, létání s modely, opravy letadel. Také možnost stavby plastikových modelů. Do tohoto kroužku je možnost přihlásit jak začátečníky, tak i pokročilé a to z důvodu individuálního přístupu. Construction of controlled and uncontrolled gliders, motorized aircraft and simple ship models for intermediate and advanced. Construction of free aircraft models, construction of RC models, flying with models, aircraft repairs. Possibility of building plastic models. Due to the individual approach to each participant, this course is suitable for both beginners and advanced. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Moderní tanec - TS Be Free - děti

ČT 15:45-17:15, ÚT 15:30-17:00

Věk 8-11

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec - TS Be Free - junioři

ČT 17:15-18:45, ÚT 17:00-18:45

Věk 12-16

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec - TS BeFree - přípravka

ČT 15:20-16:20

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Přípravka na moderní tanec, gymnastické prvky, pohybové hry. Preparation for modern dance, gymnastic elements, movement games. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec-TS Be Free junioři+dospělí

ČT 18:45-20:15, ÚT 18:45-20:15

Věk 13-18

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Módní návrhářství mladší

ST 15:30-17:00

Věk 9-11

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Základy kresby postavy a módního návrhu, seznámení se s materiály. Základy konstrukce střihu a šití jednostlivých částí oděvu a následně realizace vlastního návrhu. Tvorba modních doplňků a šperků z tradičních i netradičních materiálů. Basics of figure drawing and fashion design, learning about materials. Basics of creating of a pattern and sewing individual parts of clothing. Realization of own design. Creation of fashion accessories and jewellery from traditional and non-traditional materials. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Módní návrhářství starší

ST 17:00-18:30

Věk 12-15

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Základy kresby postavy a módního návrhu, seznámení se s materiály. Základy konstrukce střihu a šití jednostlivých částí oděvu a následně realizace vlastního návrhu. Tvorba modních doplňků a šperků z tradičních i netradičních materiálů. Figure drawing and fashion design, learning about materials. Creating patterns and sewing individual parts of clothing. Realization of own design. Creation of fashion accessories and jewellery from traditional and non-traditional materials. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

MT1 Mladý technik 1.-2.tř.

ÚT 14:15-15:45

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Stavba jednoduchých výrobků ze dřeva a jiných materiálů, práce s nářadím. Kroužek má za úkol rozvinout zručnost dětí. Má je naučit zacházet s různými druhy materiálů (papír, dřevo, látky, kov, umělé hmoty, přírodniny apod.) a umět je zpracovávat. Jde o činnosti jako je stříhání, lepení, vrtání, broušení a další praktické dovednosti. Kroužek by měl dovést děti ke zvládání a preciznosti těchto prací. Construction of simple products from wood and other materials, working with tools. The task of the course is to develop children's skills. We will teach children how to handle different types of materials (paper, wood, fabrics, metal, plastics, natural products, etc.) and how to process them. They will practice activities such as cutting, glueing, drilling, grinding and other practical skills. Our main goal is to lead children to master these activities on their own. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT2 Mladý technik 2.-3.tř.

PO 15:00-16:30

Věk 8-10

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Stavba jednoduchých výrobků ze dřeva a jiných materiálů, práce s nářadím. Kroužek má za úkol rozvinout zručnost dětí. Má je naučit zacházet s různými druhy materiálů (papír, dřevo, látky, kov, umělé hmoty, přírodniny apod.) a umět je zpracovávat. Jde o činnosti jako je stříhání, lepení, vrtání, broušení a další praktické dovednosti. Kroužek by měl dovést děti ke zvládání a preciznosti těchto prací. Construction of simple products from wood and other materials, working with tools. The task of the course is to develop children's skills. We will teach children how to handle different types of materials (paper, wood, fabrics, metal, plastics, natural products, etc.) and how to process them. They will practice activities such as cutting, glueing, drilling, grinding and other practical skills. Our main goal is to lead children to master these activities on their own. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT3 Mladý technik + modelář

ČT 16:00-18:00

Věk 10-16

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Stavba jednoduchých výrobků ze dřeva a jiných materiálů, práce s nářadím. Kroužek má za úkol rozvinout a prohloubit zručnost dětí. Má je naučit zacházet s různými druhy materiálů (papír, dřevo, látky, kov, umělé hmoty, přírodniny apod.) a umět je zpracovávat. Jde o činnosti jako je stříhání, lepení, vrtání, broušení a další praktické dovednosti. Kroužek by měl dovést děti ke zvládání a preciznosti těchto prací. Construction of simple products from wood and other materials, working with tools. The task of the course is to develop children's skills. We will teach children how to handle different types of materials (paper, wood, fabrics, metal, plastics, natural products, etc.) and how to process them. They will practice activities such as cutting, glueing, drilling, grinding and other practical skills. Our main goal is to lead children to master these activities on their own. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT5 Technická přípravka - předškoláci

ÚT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 300 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je zaměřen na polytechnické vzdělávání a rozvoj předškolních dětí, které se budou v průběhu roku hravou formou seznamovat s vědou a technikou. Kroužek je vhodný jak pro kluky, tak pro holky. Co děti na kroužku čeká? - seznamování s řemesly - práce s nástroji a nářadím - poznávání různých druhů materiálů - hry s materiálem - vytváření vlastních výrobků - konstruktivní hry a technické kreativní hračky - pokusy, díky kterým se seznámíme s přírodními vědami - a spoustu dalšího... This course is focused on polytechnic education and the development of preschool children, who will get familiar with science and technology in a playful way. The course is suitable for both boys and girls. Kids will: - learn about different kinds of hand-crafts - learn how to work with tools and implements - learn about different types of materials - learn how to create their own products - play games and learn about technical creative toys - do experiments to get acquainted with the natural sciences Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

NERF

PO 14:00-15:15

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Součástí kroužku bude účast v soutěžích NERF ligy. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování. The course aims to attract other children to the gym, playground and nature. Children will train shooting with NERF gun and will learn the rules of the game. Part of the course will be participation in NERF league competitions. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

NERF

PO 15:30-17:00

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

NERF kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Součástí kroužku bude účast v soutěžích NERF ligy. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování. Nejmladší přijímaný ročník je 2011. The NERF course aims to attract children to the gym, playground and nature. During the school year, children will have an opportunity to participate in NERF league competitions. Contents of training: - physical training, movement and shooting training - tactics and strategy of the game - communication and cooperation in a team We seek boys and girls who like action, strategy and fair play.

Netradiční sporty - mládež

PÁ 15:30-17:00

Věk 15-18

2 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - mladší 1

ČT 16:00-17:30

Věk 10-13

2 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - mladší 2

ČT 16:00-17:30

Věk 9-12

2 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - starší

PÁ 15:30-17:00

Věk 12-14

2 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

P01 Začínáme s PC

ÚT 14:30-16:00

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Tráví vaše děti rády čas na počítači, ale umí tam hrát jen hry a vy chcete, aby se seznámily s PC lépe? Nebo kroužek počítačů ve škole je pro děti nedostačující? U nás dostanete základy, seznámíme vás s počítačovou technikou (hardware, software), čeká na vás práce s Office, tvorba textových a grafických dokumentů, tabulek, elektronická pošta a komunikace, internet a informace, hry a zábava, úprava fotek atd... Do your kids like to spend time on the computer, but the only thing they can do is to play games? Do you want them to get to know the PC better? Is the computer class at school inadequate? We will provide you with basics of PC, we will introduce you to computer technology (hardware, software), work with Office, teach you to create text and graphic documents, spreadsheets, e-mails and introduce you to other types of communication. We will also talk about the internet and information there, games, photo editing, etc. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P02 Základy práce s PC pro seniory

ÚT 09:30-11:00

Věk 60-99

200 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Základy práce s PC a operačním systémem Windows pro seniory formou praktických ukázek a cvičení bez zbytečného zacházení do podrobností. Vysvětlení základních pojmů v oblasti Hardwaru i Softwaru. Seznámení se s produkty Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), internetem, grafickými editory, e-mailovou komunikací aj. Účastníci mohou sami navrhovat témata a okruhy k řešení. Basics of working with a PC and Windows operation system for seniors in the form of practical demonstrations and exercises without unnecessary details. Explanation of basic terms in the field of Hardware and Software. Getting familiar with Microsoft Office products (Word, Excel, PowerPoint), the Internet, graphic editors, e-mail communication, etc. Participants can suggest their topics and areas they would like to learn more about.

P04 Programování v Javě pro začátečníky

PO 17:30-19:00

Věk 11-19

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Chcete se naučit programovací jazyky, které jsou dnes nejpoužívanější? V tom případě je nejvyšší čas naučit se Javu! Pro začátečníky i pokročilé, se znalostmi obsluhy počítačů. Do you want to learn how to programme in today's most used language? In that case, it's time to learn Java! Class is suited for advanced programmers but also beginners with knowledge of computer operations. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P06 Programování v C/C++ pro začátečníky

PO 16:00-17:30

Věk 12-19

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Programovací jazyky C a C++ dnes patří mezi ty nejrozšířenější a kdo se naučí programovat v "céčku", nebude mít problém naučit se ani další jazyky, které se těší velké popularitě jako například PHP nebo Java. Právě ty z jazyka C vycházejí. C and C ++ programming languages are among the most widespread programming languages today and those who learn to program in the "c´s" will not have a problem learning other very popular programming languages, such as PHP or Java. In our classes, we will go through C from the ground up, learn how to branch a program, what is a cycle, structure, pointer, array, we will also test dynamic memory allocation. In the section C ++, we'll talk about the differences from classical C, and we'll show you the capabilities of the standard library, how exceptions work, and how to use them, as well as the basics of object-oriented programming in C ++. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad V našem kurzu si projdeme C úplně od základů, řekneme si, jak větvit program, co je to cyklus, struktura, ukazatel, pole a ukážeme si a vyzkoušíme dynamickou alokaci paměti. V části o C++ si řekneme rozdíly oproti klasickému C a navíc si ukážeme možnosti standardní knihovny, jak fungují výjimky a jak je používat a také si projdeme základy objektově orientovaného programování v C++. V závislosti na znalosti účastníků můžeme některá témata probrat více či méně do hloubky případně osnovu podle zájmu osazenstva pozměnit.

P07 Úvod do programování 1

ST 16:00-17:30

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Úvod do programování všeobecně, Windows i Linux, více technicky, pohled na více programovacích jazyků. Pro loňské účastníky kroužku i nové zájemce. General introduction to programming, Windows and Linux, programming languages. For last year's participants of the course and also new applicants. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P08 Javascript

ST 17:30-19:00

Věk 12-20

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Naučte se programovat webové stránky pomocí Javascript. Začátečníci se naučí základy programování - podmínky a cykly, algoritmizace, izolování funkčních celků, znovupoužitelnost, základy objektově orientovaného programování. Použití javascriptu ve webových aplikacích (client side) i na serveru (nodejs), porovnání s jinými programovacími jazyky, současný stav a vývoj jazyka, ekosystém knihoven a modulů. Praktické použití znalostí pro řešení obecných programátorských úloh, nebo vlastních rozsáhlejších projektů - např. interaktivní webová aplikace, redakční systém, webová hra. Learn how to programme websites using Javascript. Beginners will learn the basics of programming - conditions and cycles, algorithms, isolation of functional units, reusability, basics of object-oriented programming. We will focus on the use of javascript in web applications and on servers, compare Javascript with other programming languages, current state and historical development of the language, ecosystem of libraries and modules. We will use our knowledge to solve general programming tasks and we will also work on our own larger projects such as interactive web applications, content management systems, web games, etc. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad https://adasek.cz/js/

P10 Programování jazyka Python

ST 14:30-16:00

Věk 11-19

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Jako technologie je Python také velmi šikovný. Běžně se používá pro serverové služby, matematické a vědecké výpočty, umělé inteligence a "chytré věci" (jako třeba "chytrý dům"...). Ale samozřejmě není omezený jen na tyto účely a je možné v něm vytvářet třeba grafické aplikace pro běžné počítače a mobilní telefony nebo třeba i počítačové hry. Avšak nejdůležitější je naučit se "programovat" a Python je skvělý začátek. Python is commonly used for server services, mathematical and scientific calculations, artificial intelligence and "smart things" (like "smart house" ...). But of course, it is not limited only for these purposes and it is possible to create graphic applications for ordinary computers and mobile phones or even computer games using it. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P12 Programování v C#

ČT 16:30-18:00

Věk 12-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Programovací jazyk C# patří mezi nejoblíbenější jazyky dneška. Těší se velké oblibě především díky jeho rozšířenosti od mobilních platforem přes hry až po web. S jeho výukou začneme navázáním na znalost principů algorizace a každý tudíž rozvine potřebný základ pro své další posun.. Zájemce si v kurzu zlepší logické myšlení a fundamentálností jazyka C#. Na konci bude umět daný problém atomizovat a poradí si i s pokročilejší problematikou programování. The C # programming language is one of the most popular languages today. It is very popular mainly due to its widespread use from mobile platforms through games and web applications. We will start by building the knowledge of the principles of algorithmization and everyone will develop the necessary base for their further development. In the end, we will be able to atomize the problem and deal with more advanced programming issues. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P13 Programování v C# začátečníci

PO 17:00-18:30

Věk 11-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Programovací jazyk C# patří mezi nejoblíbenější jazyky dneška. Těší se velké oblibě především díky jeho rozšířenosti od mobilních platforem až po web. S jeho výukou začneme úplně od začátku a každý tudíž získá potřebný základ pro své další rozvíjení. Zájemce se v kurzu naučí logickému myšlení a základům jazyka C#. Na konci kurzu každý bude umět tvořit okenní desktopové aplikace napříč různými platformami. The C # programming language is one of the most popular languages today. It is very popular mainly due to its widespread use from mobile platforms through games and web applications. We will start by building the knowledge of the principles of algorithmization and everyone will develop the necessary base for their further development. During this course, students will learn logical thinking and the basics of C #. At the end of the course, everyone will be able to create a windowed desktop application across different platforms. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P14 Psaní deseti prsty na PC

PO 14:00-15:00

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Výuka správného psaní deseti prsty na počítači zábavnou formou. Vhodné pro všechny, kteří se chtějí naučit správně a rychle ovládat klávesnici. Pokračování v kurzu pro účastníky loňského roku. Účastníci pracují samostatně. Lze začít kdykoliv během roku. During this course, we will teach you how to type properly using all ten fingers on a keyboard in a fun way. Classes are suitable for everyone who wants to learn how to use the keyboard correctly and quickly. Participants work independently. You can start the course at any time during the year. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P16 Úvod do programování 2

ÚT 16:00-17:30

Věk 10-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Úvod do programování všeobecně,obecná algoritmizace, Windows, Linux a další platformy, více technicky, pohled na více programovacích jazyků a principů. Pro loňské účastníky kroužku i nové zájemce. General introduction to programming, basic algorithms, Windows, Linux and other platforms, programming languages and principles. For last year's participants and also new applicants. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Pastelka I

PO 15:00-17:00

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro všechny tvořivé děti se zájmem o výtvarku. Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin". - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns". Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka II

PO 15:00-17:00

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které mají zájem o výtvarku. Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin". - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns". Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka III

ÚT 15:00-17:00

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rádi kreslí, malují a tvoří... Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin". - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns". Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka IV

ST 15:00-17:00

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin". - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns". Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka VI

PÁ 14:30-16:30

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin". - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns". Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Plavání - brodítko 1

PO 14:00-14:45

Věk 3-4

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Přijímáme náhradníky

Seznámení se s vodním prostředím, správná koordinace pohybů pomocí her a plaveckých pomůcek. Vhodné pro úplné začátečníky, předškolního věku. Getting acquainted with the aquatic environment, proper coordination of movements using games and swimming aids. Suitable for complete beginners, pre-schoolers. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání - brodítko 2

ČT 14:00-14:45

Věk 4-5

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Přijímáme náhradníky

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání - brodítko 3

ST 14:00-14:45

Věk 4-5

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Přijímáme náhradníky

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 1

PO 15:00-15:45

Věk 5-6

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Poslední 3 místa

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 2

PO 15:45-16:30

Věk 7-10

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Poslední 3 místa

Trénink plaveckých stylů, správná koordinace, potápění, skoky do vody. Min. požadavky - plavec začátečník. Training of the swimming styles, correct coordination, diving, jumps to the water. Minimum requirements - a beginner who already has basic experience with the aquatic environment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 3

ST 15:00-15:45

Věk 6-9

3 200 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Volno

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Minimální požadavky - začátečník, který už má s vodním prostředím základní zkušenosti. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Minimum requirements - a beginner who already has basic experience with the aquatic environment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Pom poms

ÚT 14:20-15:50

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a hudbu a láká je tancovat s pompony, tedy třásněmi. Mimo práci s třásněmi se také budeme učit jednoduché gymnastické prvky, různé skoky a výkopy. Postupem času nacvičíme i jednoduché choreografie, díky kterým si děti zlepší své koordinační schopnosti a rytmické cítění. Pom poms This course is intended for children who like movement and music and who would like to try dancing with pompoms. In addition to working with the pom poms, we will also learn simple gymnastic elements, various jumps and kicks. Over time, we will also practice simple choreography, thanks to which children will improve their coordination skills and rhythmic feelings. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Práce se psem

ČT 15:00-16:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Kynologický kroužek pro děti se psy (po domluvě lze i bez psa). Naučíme se, jak se psem správně komunikovat, jak jej učit novým věcem, jak řešit problémy. Děti samy naučí svého psa základní poslušnosti a zábavným trikům. V kroužku se zaměříme na teoretickou i praktickou část. Zúčastnit se mohou nekonfliktní psi, které dítě dokáže fyzicky zvládnout (udržet na vodítku). Vyskytuje-li se u psa jakékoliv problémové chování, je nutné to předem konzultovat s vedoucím kroužku. V zimních měsících kroužek probíhá přímo ve Stanici přírodovědců. V tomto období je zároveň výuka na kroužku upravena - 1x za 14 dní se konají hodiny kynologické teorie, která dětem doplňuje další potřebné znalosti pro práci se psem. Vybavení na kroužek: vhodné oblečení na pobyt venku se psem Pro pejska: obojek a vodítko (nikoliv navíjecí), osvědčené pamlsky, hračku Kennel club for children with dogs. We will learn how to communicate properly with the dog, how to teach him new things, how to solve problems. Children will teach their dog basic obedience and fun tricks. We will focus on the theoretical and practical part. Non-conflict dogs can participate, the child has to be able to physically handle the dog. If the dog has any problems in its behaviour, it is necessary to consult with the teacher in advance. In the winter months, the classes take place at the Station of Naturalists (Stanice přírodovědců).

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Práce se psem 2

ÚT 16:30-17:30

Věk 8-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 4 místa

Kynologický kroužek pro děti se psy (po domluvě lze i bez psa). Naučíme se, jak se psem správně komunikovat, jak jej učit novým věcem, jak řešit problémy. Děti samy naučí svého psa základní poslušnosti a zábavným trikům. V kroužku se zaměříme na teoretickou i praktickou část. Zúčastnit se mohou nekonfliktní psi, které dítě dokáže fyzicky zvládnout (udržet na vodítku). Vyskytuje-li se u psa jakékoliv problémové chování, je nutné to předem konzultovat s vedoucím kroužku. V zimních měsících kroužek probíhá přímo ve Stanici přírodovědců. V tomto období je zároveň výuka na kroužku upravena - 1x za 14 dní se konají hodiny kynologické teorie, která dětem doplňuje další potřebné znalosti pro práci se psem. Vybavení na kroužek: vhodné oblečení na pobyt venku se psem Pro pejska: obojek a vodítko (nikoliv navíjecí), osvědčené pamlsky, hračku Kennel club for children with dogs. We will learn how to communicate properly with the dog, how to teach him new things, how to solve problems. Children will teach their dog basic obedience and fun tricks. We will focus on the theoretical and practical part. Non-conflict dogs can participate, but the child has to be able to physically handle the dog. If the dog has any problems in its behaviour, it is necessary to consult with the teacher in advance. In the winter months, the classes take place at the Station of Naturalists (Stanice přírodovědců).

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Protahovací a posilovací cvičení I.

ÚT 17:15-18:15

Věk 40-55

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností:) Cvičení s náčiním, prvky pilates, kalanetiky, zdravotního cvičení, jógy. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities :) Exercises with equipment, elements of pilates, callanetics, health exercises, yoga. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Protahovací a posilovací cvičení II.

ČT 17:00-18:00

Věk 45-65

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností:) Cvičení s náčiním, prvky pilates, kalanetiky, zdravotního cvičení, jógy. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities :) Exercises with equipment, elements of pilates, callanetics, health exercises, yoga. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

První pískání 1

ST 14:15-15:00

Věk 3-5

880 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Seznámení s hrou na flétnu, dechové cvičení. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

První pískání 2

ST 15:10-15:55

Věk 4-6

880 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Seznámení s hrou na flétnu, dechové cvičení. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

První pískání 3

ST 16:00-16:45

Věk 5-7

880 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Seznámení s hrou na flétnu, dechové cvičení. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Přípravka na talentové zkoušky

ST 17:00-19:00

Věk 12-15

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Příprava adeptů na studium na výtvarných školách - prohlubování výtvarných technik (malba, kresba, grafika) - odborné vedení Kroužek je pouze na jeden semestr /do konce ledna 2021/, kdy probíhají přijímací zkoušky na výtvarné školy. - příprava výtvarných prací k talentovým zkouškám na střední umělecké školy - kresba: podle modelu, stylizace, měření v kresbě, lineární kresba,šrafura, světlo-stín, základy perspektivy, kresba podle modelu, kresba zátiší. - malba: skladba barev, kompozice,základy malířských technik, olej, akryl, akvarel. - historie malby od středověku po současnost a inspirace těmito malířskými postupy - grafika: tisk z hloubky a výšky, koláž - sestavení portfolia ke zkouškám - pracovní návyky "jak pracovat s výtvarným materiálem" - úklid pracoviště i nářadí. Pokud máte zájem pokračovat ve výtvarných činnostech i poté, co kroužek Přípravka skončí k 31.1.2021, můžete se přihlásit na kroužek Art III. A course that helps to prepare applicants for studies at art schools. The circle is only for one semester / until the end of January /when the entrance exams for art schools take place. The course contains: - deepening of art techniques (painting, drawing, graphics) - professional guidance - preparation of artworks for talent exams at secondary art schools - drawing: according to the model, stylization, measurement in the drawing, linear drawing, hatching, light-shadow, basics of perspective, drawing according to the model, still life drawing. - painting: composition of colours, composition, basics of painting techniques, oil, acrylic, watercolour. - history of painting from the Middle Ages to the present and inspiration from these painting techniques - graphics: print from depth and height, collage - compilation of a portfolio for tests - work habits "how to work with art material" - cleaning of the workplace and tools. If you are interested in continuing your art activities even after this course ends on January 31, you can sign up for the Art III course. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

R1 LEGO Robotika 1

PO 17:00-19:00

Věk 8-11

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Teorie, stavba a programování robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Obecná algoritmizace a řešení nejrůznějších technických konstrukčních problémů, výzev. Theory, construction and programming of robots from the Lego Mindstorms kit. General algorithmization and solution of various technical design problems and challenges. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

R2 LEGO Robotika 2

ÚT 17:00-19:00

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Teorie, stavba a programování robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Theory, construction and programming of robots from the Lego Mindstorms kit. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

R3 LEGO Robotika 3

ST 17:00-19:00

Věk 11-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Kroužek je zaměřený na stavbu mechanických projektů, které jsou poháněny programovatelným LEGO Mindstorms. The course focuses on the construction of mechanical projects that are powered by programmable LEGO Mindstorms. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Round Dance - pokročilí

ST 20:15-21:45

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Round dance je párový společenský tanec, který vznikl zhruba v sedmdesátých letech 20. století v USA. Tanečníci dostávají během tance nápovědu (cue), podle které se po parketu pohybují. V ideálním případě tedy tančí ve stejnou chvíli celý sál úplně to samé. Setkat se lze v round dance s rytmy standartními a latinsko-americkými (waltz, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, rumba, samba, jive a jiné) i s tanci více populárními v USA (west coast swing, single swing, mambo, merengue) v různých obtížnostech (fázích). Pro pokročilý kurz je nutné mít absolvovaný alespoň celoroční kurz "Round dance - začátečníci" nebo umět round dance fáze IV odjinud.

Round Dance - začátečníci

ST 18:45-20:15

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Round dance je párový společenský tanec, který vznikl zhruba v sedmdesátých letech 20. století v USA. Tanečníci dostávají během tance nápovědu (cue), podle které se po parketu pohybují. V ideálním případě tedy tančí ve stejnou chvíli celý sál úplně to samé. Setkat se lze v round dance s rytmy standartními a latinsko-americkými (waltz, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, rumba, samba, jive a jiné) i s tanci více populárními v USA (west coast swing, single swing, mambo, merengue) v různých obtížnostech (fázích). Pro začátečnický kurz nejsou potřeba žádné zkušenosti, pouze taneční boty a věk jakýkoli nad 18 let.

Rytmika, taneční hrátky

ST 15:30-16:30

Věk 4-7

1 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Pohybove hry na hudbu, základy baletních prvků, rytmika a tancování. Movement games, basics of ballet elements, dancing to the rhythm. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Spisovatelé a ilustrátoři I

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Na kroužku píšeme krátké texty - povídky nebo začátek knížky (fantasy, pohádky, sci-fi, o spolužácích, ze života zvířat apod.) Učíme se zajímavě psát. Nosíme si oblíbené knížky z domova a čteme si z nich ukázky. Někdo raději kreslí ilustrace anebo vytváří komiks. Vydali jsme několik ručně udělaných knížek a několik audioknih, které děti samy namluvily. Pro radost hrajeme různé slovní i jiné hry. In this course, we write short texts - short stories or the beginnings of a book (fantasy, fairy tales, sci-fi, about classmates, from animal life, etc.). We learn how to write interestingly. We bring our favourite books from home and read samples from them. Some people prefer to draw illustrations or create comics. We have already published several handmade books and audiobooks that the children have recorded themselves.

Spisovatelé a ilustrátoři II

ÚT 16:00-18:00

Věk 10-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Na kroužku píšeme krátké texty - povídky nebo začátek knížky (fantasy, pohádky, sci-fi, o spolužácích, ze života zvířat apod.) Učíme se zajímavě psát. Nosíme si oblíbené knížky z domova a čteme si z nich ukázky. Někdo raději kreslí ilustrace anebo vytváří komiks. Vydali jsme několik ručně udělaných knížek a několik audioknih, které děti samy namluvily. Pro radost hrajeme různé slovní i jiné hry. In this course, we write short texts - short stories or the beginnings of a book (fantasy, fairy tales, sci-fi, about classmates, from animal life, etc.). We learn how to write interestingly. We bring our favourite books from home and read samples from them. Some people prefer to draw illustrations or create comics. We have already published several handmade books and audiobooks that the children have recorded themselves.

Stolní tenis - mírně pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 10-16

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek určen pro děti a mládež, kteří mají zvládnuté základy techniky a hry. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování jednotlivých druhů úderů a technik, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. The course focuses on children and youth who have already mastered the basics of technology and game. Training is focused on improving individual types of strokes and techniques and the game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - pokročilí, volná hra

PO 18:00-19:30

Věk 10-26

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Trénink jednotlivých druhů úderů a technik, výuka pravidel, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. Training of individual types of strokes and techniques, teaching rules, game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - začátečníci

ÚT 14:30-16:00

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Výuka pravidel stolního tenisu, základních úderů, správné držení pálky, správný postoj a pohyb u stolu, hra. Během roku budou pro děti připraveno několik turnajů. Learning the rules of table tennis, basic strokes, the correct hold of the bat, the correct posture and movement at the table, game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Street dance - mladší

PÁ 14:30-15:30

Věk 8-11

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Náplň kroužku Street dance mladší: - posilování svalů - taneční hry na rozvoj vnímání hudby (muzikality) a improvizace - učení různých základních kroků a postupné rozvíjení do těžších prvků - tvoření tanečních kombinací a sestav z naučených kroků Street dance - younger kids The main content: - muscle strengthening - dance games to develop the perception of music and improvisation - learning various basic steps and gradually developing into more difficult ones - creating dance combinations and sets from learned steps Kroužek je otevřen pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Street dance - starší

PÁ 15:30-17:00

Věk 12-15

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

V hodinách se snažíme rozvíjet techniky různých streetových stylů například hip hop, house, locking, break dance, waacking a další. Street dance - older kids In this class, we try to develop techniques of various street styles such as hip hop, house, locking, breakdance, waacking and more. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Street Dance - TS Be Free - mladší

ÚT 15:30-17:00, ČT 15:30-16:30

Věk 9-12

2 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Různé druhy moderního tance s převahou Street Dance a Hip Hopu. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Street Dance - TS Be Free - starší

ÚT 17:00-18:30, ČT 16:30-18:00

Věk 12-16

2 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Různé druhy moderního tance s převahou Street Dance a Hip Hopu. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dances – mainly Street Dance and Hip Hop. Training of sets, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

ŠF1 Florbal 1

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-9

1 500 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední místo!

Základy florbalové techniky, hra. Basics of floorball techniques, game. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Školička 1

PO 09:00-12:00

Věk 2-5

3 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Dramaticko, hudebně, pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Dramatical, musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Školička 2

ST 09:00-12:00

Věk 2-5

3 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Dramaticko-hudebně-pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Dramatical, musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Školička 3

PÁ 09:00-12:00

Věk 2-5

3 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Dramaticko, hudebně, pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Dramatical, musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Taneční krůčky 1

PO 15:00-16:00

Věk 3-4

1 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední místo!

Zveme děti do pohybově-taneční skupiny, určené pro ty nejmenší holky a kluky ve věku od 3 do 4 let. Budeme tančit a hýbat se formou her a příběhů za doprovodu hudby. Naším cílem bude vnímat sebe, vlastní tělo a svůj pohyb. Potom přijde na řadu vnímání okolí, celé skupiny a společné tvoření. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Dance group designed specifically or the youngest girls and boys from 3 to 4 years. We will dance and move during games and stories accompanied by music. Our goal will be to perceive ourselves, our own body and our movement. We will also improvise a lot.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Taneční krůčky 2

PO 16:00-17:00

Věk 5-6

1 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Pohybově-taneční skupina je určena pro holky a kluky ve věku od 4 do 7 let. Hlavním tématem bude vnímání sebe sama, svého těla, pohybu, tance, hlasu a projevu. Dalším důležitým tématem bude vzájemné vnímání ve skupině, společný pohyb v prostoru, společný hlas, zvuk a projev. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Postupně budeme zapojovat rytmus a používat jednoduché hudební nástroje. Pomůckou nám budou příběhy, pohádky, témata a bytosti. Cílem je tvorba společných představení, která budou vznikat z improvizovaných her ve skupině. Dance group or girls and boys from 4 to 7 years. The main topic will be the perception of ourselves, we will focus on our movement, dance, voice and expressions. Another important topic will be the mutual perception in a group. The main tool will be improvisation, which is very close to all children. Our dance and movement will be accompanied by stories, fairy tales, themes. The aim is to create joint performances that will arise from improvised games in a group.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Taneční krůčky 3

PO 17:00-18:00

Věk 6-8

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 4 místa

Pohybově-taneční skupina je určena pro holky a kluky ve věku od 4 do 7 let. Hlavním tématem bude vnímání sebe sama, svého těla, pohybu, tance, hlasu a projevu. Dalším důležitým tématem bude vzájemné vnímání ve skupině, společný pohyb v prostoru, společný hlas, zvuk a projev. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Postupně budeme zapojovat rytmus a používat jednoduché hudební nástroje. Pomůckou nám budou příběhy, pohádky, témata a bytosti. Cílem je tvorba společných představení, která budou vznikat z improvizovaných her ve skupině. Dance group or girls and boys from 4 to 7 years. The main topic will be the perception of ourselves, we will focus on our movement, dance, voice and expressions. Another important topic will be the mutual perception in a group. The main tool will be improvisation, which is very close to all children. Our dance and movement will be accompanied by stories, fairy tales, themes. The aim is to create joint performances that will arise from improvised games in a group.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Turistický klub Stopy

SO 09:00-17:00

Věk 6-15

600 Kč / rok

Praha a okolí

Volno

Víkendové výlety do zajímavých míst ČR (muzea, hrady, zámky, zábavné parky, bazény, skanzeny...). Celoroční soutěž s možností vyhrát hodnotné ceny. Letní stanový tábor. Cíle a podrobné informace o jednotlivých výletech budou vždy avizovány předem na webu DDM. Weekend trips to interesting places in the Czech Republic (museums, castles, chateaux, amusement parks, swimming pools, open-air museums ...). Year-round competition with the opportunity to win valuable prizes. Summer tent camp. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

TV INBOX

ST 17:00-19:00

Věk 12-26

2 500 Kč / rok

MP Praha 2, Korunní 15

Volno

Natáčíš si doma filmy? Chceš se dozvědět více o filmové a televizní tvorbě? Baví tě hollywoodské triky? V tom případě je tenhle kroužek přesně pro tebe! Nabízíme ti možnost seznámit se s profesionální technikou a programy pro editaci videa. Naučíme tě všechno - od psaní scénáře a náčrtu storyboardu až po samotnou přípravu a realizaci tvého nápadu. Zároveň si můžeš vyzkoušet i základy televizní žurnalistiky. Chodíme natáčet formou zpravodajství akce Domu dětí a mládeže. Zkrátka kreativitě se meze nekladou. Pokud máš tedy spoustu nápadů k natáčení, čekáme právě na tebe! Kroužek je ideální přípravou na budoucí vzdělávání v oboru filmové a televizní tvorby na středních školách. V případě vážného zájmu o studiu SŠ v tomto oboru může vedoucí kroužku vystavit doporučení pro přijetí. Náplň kroužku: - základní seznámení s různými typy kamer (natáčíme na digitální zrcadlovku, ale i profesionální "ramenovou" kameru) - editace videa - řeč těla, rétorika a vystupování před kamerou - práce ve studiu (speciální efekty, svícení, rozmístění kamer) - výroba reportáží - příprava scénáře a storyboardu - finální dokončovací práce POZOR: Umístění klubovny je v Korunní ulici 15, Praha 2. Do you make movies at home? Do you want to learn more about film and television? Do you enjoy Hollywood tricks? In that case, this course is the best choice for you! We offer you the opportunity to get acquainted with professional technology and video editing programs. We will teach you everything - from writing a script and sketching a storyboard to the preparation and implementation of your idea. You can also try the basics of television journalism. We visit and film the events of DDM. There are no limits to your creativity. So if you have a lot of ideas we are waiting for you! Kids will learn: - how to work with various types of cameras (we shoot on a digital SLR camera, but also a professional "shoulder" camera) - video editing - body language, rhetoric and acting in front of the camera - studio work (special effects, lighting, camera placement) - script and storyboard preparation - how to finish a project Podívat se na ukázku jejich práce můžete na jejich kanále: YouTube Mimo středečních schůzek jsou náplní kroužku také nepravidelné výjezdy za zajímavými reportážemi, jejichž výběr ovlivňují sami účastníci kroužku. Sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH11 Hra na klávesy 1

ST 14:00-19:15

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Individuální výuka hry na klávesách po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual keyboard lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). In the class, we focus on the practical playing of the instrument - children play songs according to their hearing and learn to accompany them gradually. They also learn to improvise and invent their melodies. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Stanice techniků Vyšehrad

UH12 Hra na klávesy 2

PÁ 13:00-16:00

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka hry na klávesách po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual keyboard lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). In the class, we focus on the practical playing of the instrument - children play songs according to their hearing and learn to accompany them gradually. They also learn to improvise and invent their melodies. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Stanice techniků Vyšehrad

UH3 Hra na klavír 1

PO 14:30-17:30

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual piano lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). In the class, we focus on the practical playing of the instrument - children play songs according to their hearing and learn to accompany them gradually. They also learn to improvise and invent their melodies. Stanice techniků Vyšehrad

UH4 Hra na klavír 2

ST 14:30-18:15

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka hry na klavír po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual piano lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). In the class, we focus on the practical playing of the instrument - children play songs according to their hearing and learn to accompany them gradually. They also learn to improvise and invent their melodies. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH5 Hra na kytaru 1

PO 13:15-19:15

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Individuální 45 minutová výuka hry na kytaru pro jednotlivce. Individual guitar lessons (45 minutes) for individuals. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH6 Hra na kytaru 2

ČT 13:15-19:15

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Individuální 45 minutová výuka hry na kytaru pro jednotlivce. Individual guitar lessons (45 minutes) for individuals. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH7 Hra na klavír 3

PÁ 14:30-17:30

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual piano lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). In the class, we focus on the practical playing of the instrument - children play songs according to their hearing and learn to accompany them gradually. They also learn to improvise and invent their melodies. Stanice techniků Vyšehrad

UH8 Sólový zpěv 1

ÚT 14:30-19:00

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka sólového zpěvu po 60 minutách. Hlasová cvičení, základy dechového cvičení, dechové a hlasové techniky a práce na rozsahu hlasu. During this class, we will focus on voice and breathing exercises, breathing and vocal techniques and we will work on the range of the voice. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH9 Sólový zpěv 2

ČT 14:30-18:30

Věk 6-99

3 800 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka po 60 minutách pro jednotlivce. During this class, we will focus on voice and breathing exercises, breathing and vocal techniques and we will work on the range of the voice. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Ukulele - mírně pokročilí 1

PO 17:00-18:00

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chcete se naučit na jednoduchý hudební nástroj, který se těší čím dál větší popularitě? Přihlašte se na kroužek hry na ukulele a kytaru. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří na ukulele ani kytaru v životě nehráli. Děti se naučí základní akordy a rytmy, díky kterým pak lehce zahrají většinu jednoduchých písniček, se kterými pak zazáří u táboráku. Budeme se věnovat více hře na ukulele, ale dostaneme se i k hraní na kytaru. Po domluvě můžeme i na zkoušku hudební nástroje na lekcích zapůjčit a také rádi poradíme při koupi vlastního ukulele nebo kytary. Do you want to play this simple musical instrument that is becoming more and more popular? Sign up for ukulele classes. The classes are perfect for intermediate players but also complete beginners who have never played ukulele or guitar in their lives. You will learn basic chords and rhythms and you will be able to play most of the simple songs. We will also try playing the guitar. We can also lend you a ukulele for the lessons. We will gladly give you some pieces of advice when buying your own ukulele or guitar.

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

Ukulele - mírně pokročilí 2

PO 17:00-18:00

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední místo!

Chcete se naučit na jednoduchý hudební nástroj, který se těší čím dál větší popularitě? Přihlašte se na kroužek hry na ukulele a kytaru. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří na ukulele ani kytaru v životě nehráli. Děti se naučí základní akordy a rytmy, díky kterým pak lehce zahrají většinu jednoduchých písniček, se kterými pak zazáří u táboráku. Budeme se věnovat více hře na ukulele, ale dostaneme se i k hraní na kytaru. Po domluvě můžeme i na zkoušku hudební nástroje na lekcích zapůjčit a také rádi poradíme při koupi vlastního ukulele nebo kytary. Do you want to play this simple musical instrument that is becoming more and more popular? Sign up for ukulele classes. The classes are perfect intermediate players but also for complete beginners who have never played ukulele or guitar in their lives. You will learn basic chords and rhythms and you will be able to play most of the simple songs. We will also try playing the guitar. We can also lend you a ukulele for the lessons. We will gladly give you some pieces of advice when buying your own ukulele or guitar.

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

Ukulele - začátečníci

PO 18:00-19:00

Věk 7-15

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chcete se naučit na jednoduchý hudební nástroj, který se těší čím dál větší popularitě? Přihlašte se na kroužek hry na ukulele. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří na ukulele ani kytaru v životě nehráli. Děti se naučí základní akordy a rytmy, díky kterým pak lehce zahrají většinu jednoduchých písniček, se kterými pak zazáří u táboráku. Po domluvě můžeme i na zkoušku hudební nástroje na lekcích zapůjčit a také rádi poradíme při koupi vlastního ukulele. Do you want to play this simple musical instrument that is becoming more and more popular? Sign up for ukulele classes. The classes are perfect for complete beginners who have never played ukulele or guitar in their lives. You will learn basic chords and rhythms and you will be able to play most of the simple songs. We can also lend you a ukulele for the lessons. We will gladly give you some pieces of advice when buying your own ukulele.

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

UT0 Taneční hrátky

ÚT 16:30-17:30

Věk 3-6

1 300 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední místo!

Pohybová příprava pro nejmenší, základy tanců. Výuka probíhá formou hudebně-pohybových etud a her s kvalitní reprodukovanou hudbou. Movement preparation for the little ones, basics of dance, movement etudes and games. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UT1 Street dance

PO 15:15-16:30

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Volno

Taneční kroužky pro děti především z 2.stupně ZŠ. Výuka základních i náročnějších tanečních pohybů a vnímání hudby. Dance group for children, especially from the 2nd grade of elementary school. Children will learn the basics of street dance, create a dance routine and will work on their music perception. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UT2 Výrazový tanec I. (klub)

ÚT 17:30-19:00

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Volno

Tancem k uvolnění a relaxaci. Pro ženy středního věku. Přirozený a ladný pohyb vedený z boků, výraz vycházející ze středu hrudníku podle zásad tanečnice Isadory Duncan. Rozcvičení směřující k uvolnění a posílení svalstva na rytmickou reprodukovanou hudbu. Ztvárnění klasické hudby společným tancem s choreografií i vlastní improvizací. During these classes, you will dance to relax and unwind. For middle-aged women. Expression dancing is a combination of natural and graceful movements of the hips and the centre of the chest, all according to the principles formed by dancer Isadora Duncan. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV1 Výtvarný ateliér 1

ÚT 14:30-16:30

Věk 7-9

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední místo!

Na tomto kroužku se děti věnují nejen kresbě a malbě, ale také i ruční výrobě, modelování, přetváření věcí a netradičnímu tvoření. Během kroužku pracujeme samostatně i ve skupinách, tvoříme hrou a pracujeme se zadáním, ale i tak máme spoustu času pro vlastní představivosti a fantazii. Children will focus not only on drawing and painting but also on hand-made work, modelling, DIY. During the classes, we work individually and in groups, we create, play games and work with assignments, but we still have a lot of time for our imagination. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV3 Výtvarný ateliér 3

ČT 14:30-16:30

Věk 7-10

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední 3 místa

Kresba, malba, grafika. Práce s kombinovanými materiály. Inspirace dějinami umění a tvorbu významných umělců. Drawing, painting, working with combined materials, DIY. We seek inspiration in the history of art and works of important artists. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV5 Korálkování

ÚT 14:00-16:00

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Různé korálkové techniky. Šití, ketlování, háčkování, lepení, drátkování a to vše s korálky. Záleží na zručnosti jednotlivých dětí. Po domluvě i další rukodělné techniky. Various beading techniques, sewing, knitting, crocheting, wire drawing using beads. The content of classes will depend on children's skills. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Vaření

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-12

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Získání základních znalostí v oblasti vaření a práce s kuchyňskými pomůckami a recepty.Příprava salátů, pomazánek, polévek, hlavních jídel, koláčů atd. Learning basics of cooking and working with kitchen tools and recipes. Preparation of salads, spreads, soups, main dishes, cakes, etc. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - dospělí

ST 18:00-19:30, PÁ 18:00-19:00

Věk 13-18

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. Training of steps, dance sets, wand handling. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - kadetky+juniorky

ST 16:30-18:00, PÁ 17:00-18:00

Věk 9-12

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. Training of steps, dance sets, handling a wand. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - malé skupiny

PÁ 15:00-17:00

Věk 8-16

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou, vystoupení a soutěže. Training of steps, dance sets, wand handling, preparation for performances and competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - přípravka

ST 15:00-16:30

Věk 5-9

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nové členky přijímáme pouze od září do půlky října. Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. We accept new members only from September to mid-October. Kids will learn basic steps, dance sets and wand handling. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vodácko-outdoorový kroužek a netradiční

PO 17:00-18:30

Věk 9-15

2 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek probíhá na podzim a na jaře v loděnici v Praze 4 (poblíž zastávky Černý kůň),kde probíhá výuka vodáckých dovedností na kánoích, kajacích a pramicích. V zimních měsících a za špatného počasí se děti v kroužku věnují netradičním sportům a outdoorovým aktivitám: bazén, lezení, minigolf, lukostřelba. Během roku se děti mohou zúčastnit několika vodáckých a outdoorových víkendů, lyžařských zájezdů a dalších akcí. The course takes place in the shipyard in Prague 4 (near the Černý kůň tram stop) during spring, summer and autumn, where boating skills are taught on canoes, kayaks and rowboats. In the winter months and bad weather, the children engage in non-traditional sports and outdoor activities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - mírně pokročilí

PO 16:00-17:30, ST 16:00-17:30

Věk 10-14

2 700 Kč / rok

ZŠ Londýnská

Poslední 3 místa

Základy hry. Výuka přihrávek, přijmutí míče, podání, smeče a pravidel. Basics of the game. Teaching passes, accepting the ball, passing, spiking and rules. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - pokročilí

PO 18:30-20:00, ČT 18:30-20:00

Věk 16-20

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, smeče. Hra. Passing practice, receiving the ball, spiking. Game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - středně pokročilí

ÚT 16:30-18:00, ČT 16:00-17:30

Věk 10-15

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, smeče. Hra. Passing practice, receiving the ball, spiking. Game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - začátečníci

PO 17:00-18:30

Věk 9-13

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, podání, hra. Průprávná přehazovaná. Passing practice, receiving the ball, passing, playing. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbalová přípravka

ČT 17:00-18:00

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

Arcibiskupské gymnázium, Korunní

Volno

Tento kroužek je primárně určen pro děti, které chtějí hrát volejbal, nicméně mohou se hlásit i děti, co mají rády míčové hry. Kroužek bude zahrnovat průpravu k volejbalovým úderům, hraní vybíjené a přehazované, kondiční cvičení. This course is primarily intended for children who want to play volleyball, however, children who just like ball games can also apply. The course will include preparation for volleyball strokes, playing dodge ball and other ball games, fitness exercises.

Výtvarka

PO 14:00-15:00

Věk 6-12

1 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Kroužek tvoření pro všechny děti, které baví výtvraka a vyrábění. Nezáleží, zda jste malý začátečník nebo už zkušený výtvarník, u nás se nudit nebude nikdo. Na koružku budeme rozvíjet kreativní myšlení a šikovnost. Pracovat budeme s různorodými materiály a to rozmanitými originálními i tradičními technikami. Budeme malovat, sprejovat, tvořit z fima, přírodních a recyklovaných materiálů, čeká nás práce s látkami, papírem, dřevem... Všechny výrobky si budou děti moc odnášet domů. Course for all children who enjoy creating new and original stuff. It doesn't matter if you are a beginner or an experienced artist, no one will be bored with us. We will work with a variety of materials, using original and traditional techniques. We will paint, spray, we will work with natural and recycled materials, with fabrics, paper, wood ...

Základy sportů 1

PO 14:30-15:30

Věk 4-6

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Všestranný sport, pohybové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik základních pohybových dovedností odpovídajících tomuto věku. Účast na závodech atletických, míčových a ve šplhu. Versatile sports activities, movement games, basics of athletics and gymnastics. Training of basic movement skills corresponding to the children's age. Participation in athletic, ball and climbing competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Základy sportů 2

ČT 13:40-14:40

Věk 6-7

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Všestranný sport pro děti, které navštěvují 1. a 2. třídu. Cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik pohybových dovedností odpovídajících nejmladšímu školnímu věku. Účast na závodech atletických, míčových a ve šplhu. Versatile sports activities for children attending 1st and 2nd grade. Exercises on tools, ball games, basics of athletics and gymnastics. Training of movement skills corresponding the age. Participation in athletic, ball and climbing competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Základy sportů 3

ČT 15:00-16:00

Věk 8-10

1 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Všestranný sport, cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik základních pohybových dovedností odpovídajících tomuto věku. Účast na sportovních soutěžích. Versatile sports activities, tool exercises, movement and ball games, basics of athletics and gymnastics. Training of basic movement skills corresponding to the age. Participation in sports competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - kondiční

PO 19:30-20:30

Věk 25-99

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Zumba vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů a to bude také hlavním cílem tohoto kroužku. The main aim of this course is strengthening participants physical strength and coordination of movements. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - TS Level Up - mladší

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-11

1 800 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Děti by měly zvládnut základní kroky a sestavy zumby a salsy, naučit se vnímat hudbu a rytmus v pohybu. Během roku se naučí několik tanečních sestav, které pak předvedou na různých vystoupeních popř. soutěžích. Ale hlavně by se měly z tance těšit a bavit se u něj. Zumba zároveň vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů. In this course children will master the basic steps and sets of zumba and salsa dances, learn to perceive music and rhythm in motion. During the year, they will learn several dance sets, which they will then perform at various performances or competitions. But most of all, we will have fun dancing. At the same time, Zumba leads to strengthening physical strength and coordination of movements. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - TS Level Up - malé skupiny

PO 17:00-18:00

Věk 10-18

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

KROUŽEK JE URČEN PRO DÍVKY, KTERÉ TANČÍ V TS LEVEL UP. Nácvik sestav pro vystoupení, plánovaná účast na soutěžích. CLASSES FOR DANCERS FROM TS LEVEL UP. Training of sets for performances, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - TS Level Up - mládež

ST 19:30-21:00

Věk 15-26

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - TS Level Up - starší

PO 18:00-19:30

Věk 11-15

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Cílem je naučit účastníky základní i složitější kroky a sestavy zumby,pracovat při tanci s různou hudbou a rytmem. Během roku by se měli účastníci naučit několik tanečních sestav, které pak předvedou na různých vystoupeních a soutěžích, aby děti tanec více bavil, tak sestavy budou laděni do show dance. Zumba zároveň vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů. The aim of this course is to teach participants the basic and more complex steps and sets of Zumba. Children will learn to dance to different styles of music and rhythms. During the year, participants should learn several dance sets, which will then be performed at various performances and competitions to make children enjoy dancing more. Zumba also leads to strengthening physical strength and coordination of movements. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba pro děti

PO 15:00-16:30

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Děti se na této hodině hravou a zábavnou formou naučí více tanečních prvků a základy nových tanečních stylů. Postupem času se společně naučíme několik choreografií, díky kterým se také děti naučí lépe koordinovat své pohyby, správně dýchat a procvičí i svou paměť. Zumba for children In this class, children will learn various types of dance techniques and the basics of dance styles in a playful and fun way. Over time, we will learn several choreographies, thanks to which children will also learn better coordination of their movements, proper breathing. Children will practice their memory. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.