Slevy

1) SLEVA NA 3. A KAŽDÝ DALŠÍ KROUŽEK

Pokud vy nebo vaše dítě navštěvujete více kroužků, máte nárok dostat na 3. kroužek a každý další slevu 50%.
Počet kroužků se týká vždy pouze jednoho konkrétního účastníka, nelze tedy v rámci rodiny kroužky sčítat.
O slevu si musíte sami zažádat emailem na konkrétní oddělení, které garantuje kroužek, kterého se sleva má týkat, tzn. třetí a každý další v pořadí.
Pokud se účastník z některého kroužku odhlásí a zbydou mu tak 2 nebo méně kroužků, o nárok na slevu přichází, musí doplatit zbylý kroužek/kroužky do původní plné výše.


2) SLEVA ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ

Ve výjimečných případech může účastník nebo jeho zákonný zástupce požádat ředitele DDM o slevu ze sociálních důvodů.
Každý takový případ posuzuje ředitel DDM, a to individuálně. 
Stejně tak můžete zažádat o rozložení úhrady za kroužek do více plateb.


3) SLEVA PRO DŮCHODCE

Pokud důchodce navštěvuje kroužek, který je podporován z grantu Magistátu hlavního města Prahy, platí pouze symbolickou částku 100 Kč za pololetí.