KeramikArt I

Kroužky keramiky pro starší školní věk a mládež. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin", zúčastníme se mezinárodní soutěže v Lidicích na téma "Robot" a celopražské soutěže "Fauna tropů a subtropů".

- seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku
- práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce
- dekorování keramiky - vpichy, razítkování
- engoby, glazury, barvítka, šlemy
- úklid pracoviště i nářadí
- účast na výtvarných soutěžích
- výstavy prací

Ceramic course for older school-aged children and youth. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns", we will participate in the international competition in Lidice themes "The Robot" and the Prague competition "Fauna of the tropics and subtropics".
Content:
- introduction to ceramic techniques according to skills and age
- work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work
- decorating ceramics - punctures, stamping
- engobes, glazes, pigments, braces
- cleaning of the workplace and tools
- participation in art competitions
- exhibitions of works

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511821

 • Název

  KeramikArt I

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Vladimíra Šemberová

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  10-15 let

 • Vybavení na akci

  pracovní oblečení, přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  materiál, výpaly

 • Datum zahájení

  22.09.2021

 • Datum ukončení

  15.06.2022

 • Dny konání

  ST 16:00-18:00

 • Cena 1. pololetí

  1 400 Kč

 • Cena 2. pololetí

  1 400 Kč

 • Cena rok

  2 600 Kč

 • Volná místa

  Obsazeno


Zpět