Keramika D III

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení.

- seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku
- práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce
- dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu
- engoby, glazury, barvítka, šlemy
- úklid pracoviště i nářadí
- účast na výtvarných soutěžích
- výstavy prací

A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance.
Content:
- introduction to ceramic techniques according to skills and age
- work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work
- decoration of ceramics
- punctures, stamping, the possibility of circle pottery
- engobes, glazes, pigments, braces
- cleaning of the workplace and tools
- participation in art competitions - exhibitions of works

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511853

 • Název

  Keramika D III

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Hana Stojanovová

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  19-99 let

 • Vybavení na akci

  pracovní oblečení, přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  lektor, materiál, výpaly

 • Jiná ujednání

  Probíhá 1x za 14 dní

 • Datum zahájení

  22.09.2021

 • Datum ukončení

  08.06.2022

 • Dny konání

  ST 18:00-21:00

 • Cena 1. pololetí

  2 100 Kč

 • Cena 2. pololetí

  2 100 Kč

 • Cena rok

  4 000 Kč

 • Volná místa

  Poslední 2 místa


Přihlásit online Zpět