Čárytužka V

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku.

- seznámení se s různými výtvarnými technikami
- stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk
- osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem)
- úklid pracoviště i nářadí
- spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2
- účast na výtvarných soutěžích
- průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků
- děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii
- stráví čas v příjemném kolektivu dětí

Art course for the youngest ones. For creative children interested in art.

Content of the course:
- getting familiar with various art techniques
- cutting, glueing, painting, drawing, printing
- learning work habits (how to work with art material)
- cleaning of the workplace and tools
- participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2
- participation in art competitions
- ongoing exhibitions of works
- improving children's motor skills and engage their imagination
- spending time in a pleasant group of children

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511905

 • Název

  Čárytužka V

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Karolína Novotná

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  4-7 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky, pracovní oděv, svačina

 • V ceně zahrnuto

  materiál

 • Datum zahájení

  23.09.2021

 • Datum ukončení

  16.06.2022

 • Dny konání

  ČT 13:30-15:00

 • Cena 1. pololetí

  800 Kč

 • Cena 2. pololetí

  800 Kč

 • Cena rok

  1 400 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět