Pastelka IV

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují.
Letošní výtvarná soutěž má téma: "V krajině kapradin".

- osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ
- inspirace výtvarným uměním
- malba, kresba, grafika, kombinované techniky
- upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem)
- úklid pracoviště i nářadí
- experimentování s papírem: kašírování, koláž
- výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma
- účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků

Art course for schoolchildren who are interested in art.
This year's art competition has the theme: "In the landscape of ferns".
Content of the course:
- acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school
- inspiration by fine arts
- painting, drawing, graphics, combined techniques
- strengthening work habits (how to work with art material)
- cleaning of the workplace and tools
- experimenting with paper: lamination, collage
- DDM decoration: Christmas and Easter theme
- participation in art competitions and exhibitions

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511914

 • Název

  Pastelka IV

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  MgA. Petr Kožíšek

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  6-10 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky, pracovní oděv

 • V ceně zahrnuto

  materiál

 • Datum zahájení

  22.09.2021

 • Datum ukončení

  15.06.2022

 • Dny konání

  ST 15:00-17:00

 • Cena 1. pololetí

  950 Kč

 • Cena 2. pololetí

  950 Kč

 • Cena rok

  1 700 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět