Art IV

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení.

- seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení
(kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže)
- prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.)
- materiálové experimety
- inspirace českým i světovým výtvarným uměním
- možnost skupinové práce na náročnějších projektech
- upevňování pracovních návyků
(jak pracovat s výtvarným materiálem)
- úklid pracoviště i nářadí
- účast na výtvarných soutěžích a výstavách

Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions.

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511924

 • Název

  Art IV

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Karolína Novotná

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  10-15 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky, pracovní oděv

 • V ceně zahrnuto

  materiál

 • Datum zahájení

  23.09.2021

 • Datum ukončení

  16.06.2022

 • Dny konání

  ČT 17:00-19:00

 • Cena 1. pololetí

  950 Kč

 • Cena 2. pololetí

  950 Kč

 • Cena rok

  1 700 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět