Klub Kresba, malba, grafika II

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení?
- tento kroužek je to pravé
- odborné vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby
- studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura)
- výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín
- techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera.

Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance?
During this course you will:
- get a professional explanation of drawing, painting, graphics and spatial creation techniques
- study drawing according to the model (still life, portrait, figure)
- learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow
- learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera.

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  511952

 • Název

  Klub Kresba, malba, grafika II

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  MgA. Petr Kožíšek

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  19-99 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky, pracovní oděv

 • V ceně zahrnuto

  lektor, materiál

 • Datum zahájení

  22.09.2021

 • Datum ukončení

  15.06.2022

 • Dny konání

  ST 19:00-21:00

 • Cena 1. pololetí

  1 300 Kč

 • Cena 2. pololetí

  1 300 Kč

 • Cena rok

  2 400 Kč

 • Volná místa

  Poslední 3 místa


Přihlásit online Zpět