Animato I

- tvorba vlastních animací
- zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace
- práce s tabletem, fotoaparátem
- cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu
- účast na animačních soutěžích

Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem.

- creating own animations
- focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation
- working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web
- participation in animation competitions

The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way.

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  512001

 • Název

  Animato I

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Mgr. Jana Julínková

 • Kontakt

  VDV, 721 980 001, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  8-15 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  materiál

 • Datum zahájení

  21.09.2021

 • Datum ukončení

  14.06.2022

 • Dny konání

  ÚT 14:30-16:30

 • Cena 1. pololetí

  950 Kč

 • Cena 2. pololetí

  950 Kč

 • Cena rok

  1 700 Kč

 • Volná místa

  Obsazeno


Zpět