Přípravka na talentové zkoušky

Příprava adeptů na studium na výtvarných školách
- prohlubování výtvarných technik (malba, kresba, grafika)
- odborné vedení

Kroužek je pouze na jeden semestr /do konce ledna 2021/, kdy probíhají přijímací zkoušky na výtvarné školy.
- příprava výtvarných prací k talentovým zkouškám na střední umělecké školy
- kresba: podle modelu, stylizace, měření v kresbě, lineární kresba,šrafura, světlo-stín, základy perspektivy, kresba podle modelu, kresba zátiší.
- malba: skladba barev, kompozice,základy malířských technik, olej, akryl, akvarel.
- historie malby od středověku po současnost a inspirace těmito malířskými postupy
- grafika: tisk z hloubky a výšky, koláž
- sestavení portfolia ke zkouškám
- pracovní návyky "jak pracovat s výtvarným materiálem"
- úklid pracoviště i nářadí.
Pokud máte zájem pokračovat ve výtvarných činnostech i poté, co kroužek Přípravka skončí k 31.1.2021, můžete se přihlásit na kroužek Art III.

A course that helps to prepare applicants for studies at art schools.

The circle is only for one semester / until the end of January /when the entrance exams for art schools take place.

The course contains:
- deepening of art techniques (painting, drawing, graphics)
- professional guidance
- preparation of artworks for talent exams at secondary art schools
- drawing: according to the model, stylization, measurement in the drawing, linear drawing, hatching, light-shadow, basics of perspective, drawing according to the model, still life drawing.
- painting: composition of colours, composition, basics of painting techniques, oil, acrylic, watercolour.
- history of painting from the Middle Ages to the present and inspiration from these painting techniques
- graphics: print from depth and height, collage
- compilation of a portfolio for tests
- work habits "how to work with art material"
- cleaning of the workplace and tools.
If you are interested in continuing your art activities even after this course ends on January 31, you can sign up for the Art III course.

Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Základní informace

 • Kód

  512301

 • Název

  Přípravka na talentové zkoušky

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  MgA. Petr Kožíšek

 • Kontakt

  VDV, 602 614 374, vdv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  12-15 let

 • Vybavení na akci

  přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  materiál

 • Jiná ujednání

  pouze I. pololetí

 • Datum zahájení

  22.09.2021

 • Datum ukončení

  26.01.2022

 • Dny konání

  ST 17:00-19:00

 • Cena 1. pololetí

  1 600 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět