UH11 Hra na klávesy 1

Individuální výuka hry na klávesách po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.).
Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Děti se seznámí také se základy hudebního názvosloví a mohou se procvičit ve hře z listu
Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti.

Individual keyboard lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.).
The class is focused on the practical playing of the instrument.
Children will learn how to play songs according to their hearing and learns to accompany them gradually. Then they will learn to improvise - they invent their melodies. Children will also learn the basics of musical nomenclature and practice playing from a sheet.
Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music.

Stanice techniků Vyšehrad

Základní informace

 • Kód

  111511

 • Název

  UH11 Hra na klávesy 1

 • Místo konání

  STV Vratislavova 15

 • Hlavní vedoucí

  Julie Hornátová

 • Kontakt

  Stanice techniků Vyšehrad, 602 532 553, 725 787 552, 224 920 805, stv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  6-99 let

 • V ceně zahrnuto

  lektor

 • Jiná ujednání

  Individuální výuka, dospělí 7600,-/rok

 • Datum zahájení

  21.09.2021

 • Datum ukončení

  14.06.2022

 • Dny konání

  ÚT 14:00-17:00

 • Cena 1. pololetí

  2 000 Kč

 • Cena 2. pololetí

  2 000 Kč

 • Cena rok

  3 800 Kč

 • Volná místa

  Obsazeno


Zpět