English for kids - Beginners (od 2.třídy

Výuka angličtiny pro děti - začátečníky od 2.třídy. Rozvoj slovní zásoby, základních gramatických jevů, porozumění mluvenému projevu, hry, písničky. Posílení kladného vztahu k anglickému jazyku.

Účastník na úrovni Beginner:

- Zná základní slovíčka (colours, family, parts of body, animals, fruit, vegetable, numbers 1-10...)

- Umí používat základní fráze (My name is..., I am ..., I like ..., How are you ..)
English classes for children - beginners from 2nd grade. Vocabulary development, basic grammatical phenomena, comprehension of spoken speech, games, songs. Strengthening the positive attitude towards the English language.

Beginner level participant:

- Knows basic vocabulary (colours, family, parts of body, animals, fruit, vegetable, numbers 1-10 ...)

- Can use basic phrases (My name is ..., I am ..., I like ..., How are you ..)
Kroužek je určen dětem, které již mají výše udenené znalosti anglického jazyka.
Pokud si nejste jazykovou úrovní vašeho dítěte jisti, kontaktujte vedoucí kroužku Mgr. Moulisovou - 724 811 818.

Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.Základní informace

 • Kód

  412303

 • Název

  English for kids - Beginners (od 2.třídy

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Mgr. Kristýna Moulisová

 • Kontakt

  kristyna.moulisova@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  7-8 let

 • Datum zahájení

  20.09.2021

 • Datum ukončení

  13.06.2022

 • Dny konání

  PO 14:00-15:00

 • Cena 1. pololetí

  850 Kč

 • Cena 2. pololetí

  850 Kč

 • Cena rok

  1 500 Kč

 • Volná místa

  Volno


Přihlásit online Zpět