English for kids - Intermediate (od 3.tř

Výuka angličtiny pro mírně pokročilé děti od 3.třídy. Rozvoj slovní zásoby, základních gramatických jevů, čtení a psaní v anglickém jazyce, porozumění mluvenému projevu, hry, písničky. Posílení kladného vztahu k anglickému jazyku a schopnosti plynulého projevu v angličtině.
Účastník na úrovni Intermediate:
- Ovládá základní slovní zásobu (alphabet, colours, family, animals, weather, basic action verbs, basic adjectives, clothes, days of the week, numbers 1-100, body parts, in the house,...)
- Umí se představit, říct pár informací o sobě (I am, I like, I play,...)
- Umí pozužívat This is..., These are..., There is..., There are...
- Umí přečíst a napsat již známá slovíčka.


English class for intermediate children from 3rd grade. Vocabulary development, basic grammatical phenomena, reading and writing in English, comprehension of spoken speech, games, songs. Strengthening the positive attitude towards the English language and the ability to speak fluently in English.

Intermediate level participant:

- Knows basic vocabulary (alphabet, colours, family, animals, weather, basic action verbs, basic adjectives, clothes, days of the week, numbers 1-100, body parts, in the house, ...)

- Can introduce and say some information about himself/herself (I am, I like, I play, ...)

- He can use This is ..., These are ..., There is ..., There are ...

- Can read and write familiar words.

Kroužek je určen dětem, které již mají výše udenené znalosti anglického jazyka.
Pokud si nejste jazykovou úrovní vašeho dítěte jisti, kontaktujte vedoucí kroužku Mgr. Moulisovou - 724 811 818.

Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

Základní informace

 • Kód

  412304

 • Název

  English for kids - Intermediate (od 3.tř

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Mgr. Kristýna Moulisová

 • Kontakt

  kristyna.moulisova@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  8-10 let

 • Datum zahájení

  20.09.2021

 • Datum ukončení

  13.06.2022

 • Dny konání

  PO 15:00-16:00

 • Cena 1. pololetí

  850 Kč

 • Cena 2. pololetí

  850 Kč

 • Cena rok

  1 500 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět