Taneční krůčky 2

Pohybově-taneční skupina je určena pro holky a kluky ve věku od 6 do 9 let. Hlavním tématem bude vnímání sebe sama, svého těla, pohybu, tance, hlasu a projevu. Dalším důležitým tématem bude vzájemné vnímání ve skupině, společný pohyb v prostoru, společný hlas, zvuk a projev. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Postupně budeme zapojovat rytmus a používat jednoduché hudební nástroje. Pomůckou nám budou příběhy, pohádky, témata a bytosti. Cílem je tvorba společných představení, která budou vznikat z improvizovaných her ve skupině.

Dance group or girls and boys from 6 to 9 years. The main topic will be the perception of ourselves, we will focus on our movement, dance, voice and expressions. Another important topic will be the mutual perception in a group. The main tool will be improvisation, which is very close to all children. Our dance and movement will be accompanied by stories, fairy tales, themes. The aim is to create joint performances that will arise from improvised games in a group.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Základní informace

 • Kód

  711602

 • Název

  Taneční krůčky 2

 • Místo konání

  SPV Lublaňská 18

 • Hlavní vedoucí

  Mgr. Svatoslava Kubová

 • Kontakt

  Stanice přírodovědců Vinohrady, 702 031 409, spv@ddm-ph2.cz

 • Věková skupina

  6-9 let

 • Vybavení na akci

  Obuv a oblečení vhodné na pohybové aktivity

 • V ceně zahrnuto

  Lektorné

 • Datum zahájení

  20.09.2021

 • Datum ukončení

  13.06.2022

 • Dny konání

  PO 16:00-17:00

 • Cena 1. pololetí

  750 Kč

 • Cena 2. pololetí

  750 Kč

 • Cena rok

  1 300 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět