Hudební hrátky,flétna

Kroužek je určen pro děti, které již zvádají hru na flétnu v rozsahu not h,a,g,c2,d2,d1,e,f - v učebnici Hrátky s flétnou od Ivety Hlavaté do strany 30.
Na kroužku se děti seznámí se základy zpěvu, sborového zpěvu, hry na flétnu,dechových cvičení a hudební nauky - zábavnou formou přizpůsobenou dané věkové kategorii. U dětí bude rozvíjen rytmus a radost z hudby.

Lessons for children interested in music. Children will get acquainted with the basics of singing, choral singing, breathing exercises, recorder playing in a fun way adapted to the age category. Children will develop rhythm and the joy for music.

Základní informace

 • Kód

  211506

 • Název

  Hudební hrátky,flétna

 • Místo konání

  DDM Slezská 21

 • Hlavní vedoucí

  Barbora Mudrochová

 • Věková skupina

  6-9 let

 • Datum zahájení

  23.09.2021

 • Datum ukončení

  16.06.2022

 • Dny konání

  ČT 15:30-16:30

 • Cena 1. pololetí

  750 Kč

 • Cena 2. pololetí

  750 Kč

 • Cena rok

  1 300 Kč

 • Volná místa

  Poslední 3 místa


Přihlásit online Zpět