Vrácení úplaty za kroužky

Vrácení úplaty za kroužky

07.05.2020

Nemusíte se ničeho bát, bude se vám vracet poměrná částka. Na základě toho, zda konkrétní kroužek do konce roku poběží, nebo nepoběží, se potom vypočítá poměrná částka, která se bude odečítat od konkrétního předpisu - roční / pololetní.
Výjimkou jsou kroužky, které probíhají online na dálku.

Kdo již nemůže kroužek do konce roku navštěvovat kvůli situaci kolem covid19, dostane poměrnou částku za dobu od 13. 3. do konce školního roku.

Peníze budeme vracet automaticky, nemusíte se nám o ně připomínat. Zároveň vám bude nabídnuto, že se vám peníze nevrátí, ale budou převedeny na některý kroužek na další školní rok.
Peníze se budou vracet na KONCI školního roku.

Děkujeme vám za trpělivost :-)

Tým DDM Praha 2

Zpět