Opatření týkající se covid-19 v DDM Praha 2

Opatření týkající se covid-19 v DDM Praha 2

Opatření týkající se covid-19 v DDM Praha 2

20.09.2020

Milí rodiče a účastníci našich volnočasových aktivit,

máme tu začátek nového školního roku a my bychom vás rádi informovali, že od pondělí 21. 9. se rozjíždí většina našich kroužků, začátek svého kroužku si prosím zkontrolujte v přihlášce!
Dále bychom vás rádi upozornili, že vstup do všech budov DDM Praha 2 je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem, a to jen účastníkům kroužků! Rodiče mohou do budov doprovodit pouze děti mladší osmi let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v budově.
Od 18. 9. také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší*.
VÝJIMKU mají tyto typy kroužků: sportovní, pěvecké, hudební – například hra na dechové nástroje.
*Pokud je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci například z 1. i 2. stupně, roušku musí mít všichni bez rozdílu.

Přejeme vám krásný zbytek září!
Tým DDM Praha 2

Zpět