Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech. Je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a
1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží. Má jednu kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností.

Soutěž se pořádá každoročně a je jednotná pro celé území České republiky.

DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol Dějepisné olympiády pro školy na Praze 1 a Praze 2.
 
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001
e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz

 

ROK 2019-2020

Obvodní kola pro Prahu 1 a Prahu 2 proběhnou v rozmezí 13. - 16. 1. 2020.
Přesné datum bude upřesněno. 

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,

II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Propozice dějepisné olympiády 2019-2020 ke stažení ZDE

Pozvánky pro jednotlivé kategorie najdete níže:

2019 Pozvánka DEO P1.pdf 

2019 Pozvánka DEO P2.pdf 

Pozvánka II kat. Dějepisná olympiáda OK Praha 1,2.pdf