Olympiáda v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce (Anglická olympiáda)

Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk (lingua franca). Školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British council.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Anglická olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2. Soutěžní kola pro kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

Kategorie I. A je určena žákům do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie I. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie II. A je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie II. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie III. A je určena studentům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
 

Kontaktní osoba:
Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001, e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz


2020-2021

Pozvánky pro jednotlivé kategorie najdete níže:

2021 pozvánka AJ - P1 - II. A, II. B.pdf 

2021 pozvánka AJ - P1 a P2 - III. A.pdf 

Přihláška ke stažení ZDE. 

​2019-2020

Propozice ke stažení ZDE


Pozvánky pro jednotlivé kategorie najdete níže:

2020 pozvánka AJ - P1 - II. A, II. B.pdf 

2020 pozvánka AJ - P1 a P2 - III. A, III. C .pdf 

2020 pozvánka AJ - P2 - II. A, II. B.pdf