Olympiáda v německém jazyce

Soutěž v německém jazyce (Německá olympiáda)

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Německá olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2. Kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

Kategorie I.A je určena žákům do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.
Kategorie I.B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků  základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie II.A je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie II.B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
Kategorie III.A je určena studentům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
 

Kontaktní osoba:
Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001, e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz


2019-2020

Propozice ke stažení ZDE

Pozvánky pro jednotlivé kategorie najdete níže:

Pozvánka NJ I.A a I.B - 2019-2020.pdf 


Pozvánka NJ II.A a II.B - 2019-2020.pdf 


Pozvánka NJ III.A - 2019-2020.pdf