Vykoumej komiks

VYKOUMEJ KOMIKS je celopražská výtvarná soutěž věnovaná každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny ostatních vrstevníků.  V roce 2021 se koná již 10. ročník!
Soutěžní komiksy každý rok hodnotí jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli: 
Nikkarin, Matěj Lipavský, Jakub Plachý, Toy_Box, HZA Bažant, Dan Černý, Štěpánka Jislová, Kateřina Čupová a Kristýna Plíhalová!

Letos, k desátému výročí soutěže, to bude stejně jako v prvním ročníku Michal Nikkarin Menšík! 


Soutěžní komiksy se na krátkou dobu každý rok (s výjimkou roku 2020) stanou součástí Velké komiksové výstavy v DDM Praha 2 a autoři těch nejzajímavějších komiksů získají tematické ceny a 12 nejlepších i pozvání na speciální komiksový workshop.
 

 Organizátor soutěže: Mgr. Petr Hübner, petr.hubner@ddm-ph2.cz

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vykoumej komiks 2021

Kategorie:
1. kategorie:  žáci 1. - 3. ročníků ZŠ
2. kategorie:  žáci 4. - 5. ročníků ZŠ
3. kategorie:  žáci 6. - 7. ročníků ZŠ *
4. kategorie:  žáci 8. - 9. ročníků ZŠ *
             * a příslušných ročníků víceletých gymnázií

1 komiks = 1 autor:
Vykoumej komiks je soutěží jednotlivců, tedy každý komiks bude mít pouze jednoho autora. Komiks, na jehož tvorbě se podílelo více autorů, nemůžeme do soutěže zařadit.

Téma a forma komiksu:
Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami.
Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky.

Rozsah a formát komiksu:
Maximální rozsah komiksu je 6 stránek formátu A4, 4 stránky formátu A3, či 2 stránky formátu A2
Komiksy nesvazujte do sešitů a kreslete pouze z jedné strany listu papíru.

Uzávěrka pro odevzdání prací: nejpozději do 10. května 2021


Propozice a všechny potřebné informace ke stažení ZDE   
Štítek k označení komiksu ke stažení v PDF ZDE a v Excelu ZDE 


Vykoumej komiks 2020Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 4. kategorie ke stažení ZDE 

FOTOGALERIE oceněných komiksů 2020

1. kategorie: ZDE
2. kategorie: ZDE
3. kategorie: ZDE
4. kategorie: ZDE


Termín workshopu pro vítěze:
až situace dovolí... (bude upřesněno)

Místo konání:
DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Propozice a všechny potřebné informace ke stažení ZDE   
Plakát v tiskové kvalitě ke stažení ZDE 
Štítek k označení komiksu ke stažení v PDF ZDE v Excelu ZDE 

Je nám to velice líto, výtvarná soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 2020 nemohla být zakončena tradiční VELKOU KOMIKSOVOU VÝSTAVOU všech soutěžních prací, jak bylo zvykem. Vzhledem k situaci jsme přistoupili k neslavnostnímu vyhlášení na facebookových stránkách Výtvarné dílny Vinohrady. Výsledkové listiny všech čtyř věkových kategorií i galerie se všemi oceněnými komiksy najdete pod odkazy výše.

Vítězům a oceněným gratulujeme a všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme. Děkujeme jak za vaše nasazení a energii, které jste vložili do tvorby, tak za vaši trpělivost při čekání na zveřejnění výsledků. Doufali jsme, že se tak stane s velkou slávou u nás v DDM Praha 2, ale bohužel nám situace nepřála.

Ceny společně s oceněnými komiksy budeme předávat individuálně po předchozí domluvě.

Všechny ostatní komiksy jsou roztřízeny ve složkách podle toho, z jakých škol k nám dorazily, a rádi vám je předáme taktéž po předchozí domluvě.

Pro tři nejlepší z každé kategorie plánujeme ještě speciální workshop s porotkyní Kristýnou Plíhalovou, ovšem jeho termín zatím nejsme schopni stanovit.


 

Vykoumej komiks 2019

Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 4. kategorie ke stažení ZDE

Fotografie z VÝSTAVY a slavnostního vyhlášení: ZDE
FOTOGALERIE oceněných komiksů 2019

1. kategorie: ZDE
2. kategorie: ZDE
3. kategorie: ZDE
4. kategorie: ZDE

Workshop pro autory nejlepších soutěžních prací:
DDM Praha 2, Slezská 21, 13.4.2019 (10:00 - 14:00)

Propozice a všechny potřebné informace ke stažení ZDE 
Plakát v tiskové kvalitě ke stažení ZDE 

Vykoumej komiks 2018

Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 4. kategorie ke stažení ZDE

FOTOGALERIE oceněných komiksů 2018

1. kategorie: ZDE
2. kategorie: ZDE
3. kategorie: ZDE
4. kategorie: ZDE

Plakát v tiskové kvalitě ke stažení ZDE 
Fotografie z VÝSTAVY a slavnostního vyhlášení: ZDE


 

Vykoumej komiks 2017

 
Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE 
Výsledky 4. kategorie ke stažení ZDE  

FOTOGALERIE oceněných komiksů 2017

1. kategorie: ZDE
2. kategorie: ZDE
3. kategorie: ZDE
4. kategorie: ZDE
  
Plakát v tiskové kvalitě ke stažení ZDE  
Fotografie z VÝSTAVY a slavnostního vyhlášení: ZDE
Fotografie z WORKSHOPU S DANEM ČERNÝM: ZDE
 

Vykoumej komiks 2016

Propozice soutěže ke stažení ZDE
 
Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE

FOTOGALERIE oceněných komiksů 2016

1. kategorie: ZDE
2. kategorie: ZDE
3. kategorie: ZDE

Fotografie z VÝSTAVY a slavnostního vyhlášení: ZDE

 

 
Vykoumej komiks 2015

Propozice soutěže ke stažení ZDE
 
Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE


FOTOGALERIE oceněných komiksů 2015

1. Kategorie: ZDE
2. Kategorie: ZDE
3. Kategorie: ZDE

Fotografie z VÝSTAVY a slavnostního vyhlášení ZDE
Fotografie z WORKSHOPU a článek od Toy_Box ZDE

 

Vykoumej komiks 2014

 
Propozice soutěže ke stažení ZDE


Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 3. kategorie ke stažení ZDE


FOTOGALERIE oceněných komiksů 2015 ZDE
Fotografie z WORKSHOPU s Jakubem Plachým ZDE 


Vykoumej komiks 2013

Propozice soutěže ke stažení ZDE

Výsledky 1. kategorie ke stažení ZDE
Výsledky 2. kategorie ke stažení ZDE

 

 

 
Vykoumej komiks 2012

Výsledky soutěže ke stažení ZDE