Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

07.04.2021

 


Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

OČJ má dvě kategorie:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií

DDM Praha 2 organizuje obvodní kola Olympiády v českém jazyce pro školy na Praze 1 a Praze 2, pro I. a II. kategorii. Následně organizuje i krajské kolo OČJ pro region Praha.

Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Charamzová, tel.: 602 614 374, e-mail: alena.charamzova@ddm-ph2.cz

 

Olympiáda v českém jazyce 2020-2021
 

Výsledky KK kategorie 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky KK kategorie 2 ke stažení ZDE. 


Olympiáda v českém jazyce 2019-2020


OK OČJ P1 I. výsledky.pdf 

OK OČJ P2 I. výsledky.pdf 

OK OČJ P1 II. výsledky.pdf 

OK OČJ P2 II. výsledky.pdf 

Zpět