Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

11.06.2021

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.
MO nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.

MO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se podle kategorií a soutěžních kol. Její pojetí je v souladu s Mezinárodní matematickou olympiádou (International Mathematical Olympiad), Mezinárodní olympiádou v informatice (International Olympiad in Informatics), Středoevropskou matematickou olympiádou (Middle European Mathematical Olympiad) a Středoevropskou olympiádou v informatice (Central European Olympiad in Informatics).

Informace k organizaci Matematické olympiády včetně termínů a zadání úloh naleznete na celostátních stránkách 
http://www.matematickaolympiada.cz/.

Předsedou krajské komise MO pro Prahu je doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (
zbynek.sir@mff.cuni.cz), na kterého se obracejte ohledně kategorií A, B, C a P.


Garantem kategorie Z je PaedDr. Marie Cibulková (
cibulkova@zscvrch.cz).
 

Matematická olympiáda 2021

Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z6 pro Prahu 2 ke stažení ZDE.
Výsledky OK kategorie Z7 pro Prahu 2 ke stažení ZDE.  
Výsledky OK kategorie Z8 pro Prahu 2 ke stažení
ZDE. 

Výsledky KK kategorie A ke stažení ZDE. 
Výsledky KK kategorie B ke stažení ZDE. 
Výsledky KK kategorie C ke stažení ZDE.
Výsledky KK kategorie P ke stažení ZDE.
Výsledky KK kategorie Z9 ke stažení ZDE. 


Matematická olympiáda 2020


KK Kategorie B a C byla zrušena, místo nich se ale konala neoficiální "Internetová soutěž nahrazující krajská kola Matematické olympiády kategorií B a C", stránky soutěže si můžete prohlédnout TADY.Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z9 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z9 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
 
Výsledky KK kategorie A ke stažení
ZDE. 
Výsledky KK kategorie P ke stažení ZDE. 

 

Matematická olympiáda 2019

Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z6 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z7 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z8 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z9 pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z5 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z6 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z7 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z8 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie Z9 pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
 
Výsledky KK kategorie A ke stažení
ZDE. 
Výsledky KK kategorie B ke stažení ZDE. 
Výsledky KK kategorie C ke stažení ZDE. 
Výsledky KK kategorie P ke stažení ZDE. 
 
Výsledky KK kategorie Z9 ke stažení
ZDE. 
 


 

Zpět