Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

15.04.2021

 Zeměpisná olympiáda je předmětová soutěž ze zeměpisu (geografie) pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. ZO nabízí zájemcům o zeměpis nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci zeměpisu a všestranné péči o talentované žáky.

ZO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Pojetí ZO je v souladu s mezinárodními geografickými soutěžemi, které jsou pod patronací Mezinárodní geografické unie IGU, Komise geografického vzdělávání.
Jmenovitě se jedná o: International Geography Olympiad (iGeo), National Geographic World Championship a Central European Regional Olympiad (CERIGEO). 

Informace k organizaci Zeměpisné olympiády včetně termínů a zadání úloh naleznete
na celostátních stránkách https://www.zemepisnaolympiada.cz/.


Organizátor obvodního kola na Praze 2:

Soňa Brandnerová, sona.brandnerova@ddm-ph2.cz
 

Zeměpisná olympiáda 2021


Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 3 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 4 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 5 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 6 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 7 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 8 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 9 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 10 ke stažení ZDE. 
 

Zeměpisná olympiáda 2020

Výsledky OK kategorie A pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie B pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie C pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie D pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie B pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie C pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie D pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
 

Zeměpisná olympiáda 2019

Výsledky OK kategorie A pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie B pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie C pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie D pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie B pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie C pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie D pro Prahu 2 ke stažení ZDE.
 

Zpět