Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

19.04.2021

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákůmZŠ a studentům SŠ. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech. 
Jedná se o systematickou kontinuálně probíhající zájmovou činnost, jejímž
cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další
vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v Mezinárodní
biologické olympiádě. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí
účelné využití volného času.

BiO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Pojetí BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO),
v anglickém překladu International Biology Olympiad (IBO).

Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná. Zájemci z řad žáků a studentů se přihlásí u pověřeného učitele nebo ředitele školy. Soutěží v kategoriích, které odpovídají jejich ročníku, případně v kategorii vyšší, ale vždy pouze v jedné z nich. Jedná se o soutěž postupovou, soutěžícího proto není možné zařadit do vyššího soutěžního kola přímo. V průběhu soutěže jsou soutěžícím předkládány k řešení soutěžní úlohy.


Naplňování cílů soutěže zajišťují rovněž odborná soustředění, jež jsou dnes standardní součástí Biologické olympiády. 

Informace k organizaci Biologické olympiády včetně termínů, zadání a tréninkových úloh naleznete na celostátních stránkách https://biologickaolympiada.czu.cz/cs.

Organizátor obvodního kola na Praze 2:

Soňa Brandnerová, sona.brandnerova@ddm-ph2.cz

 

Biologická olympiáda 2021

Propozice pro školní rok 2020/2021 ke stažení ZDE. 
 


Biologická olympiáda 2020

Tento ročník měl okresní kola BiO na starosti garant krajského kola.


Biologická olympiáda 2019

Výsledky OK kategorie D pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

 

Zpět