Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

19.04.2021

Chemická olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru chemie
v rámcových vzdělávacích programech. Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času.

Chemická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
Pojetí Chemické olympiády je v souladu s Mezinárodní chemickou olympiádou a Grand Prix Chimique.

Informace k organizaci Chemické olympiády včetně termínů a zadání úloh naleznete na celostátních stránkách https://olympiada.vscht.cz/cs/.

Organizátor obvodního kola na Praze 2:

Mgr. Kristýna Marková, kristyna.markova@ddm-ph2.cz
 

Chemická olympiáda 2021


Výsledky OK kategorie A, B, C, D pro Prahu 1 ke stažení 
 

Chemická olympiáda 2020

 

Chemická olympiáda 2019

​Výsledky OK kategorie D pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 
Výsledky OK kategorie D pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

 

Zpět