Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

19.04.2021


Fyzikální olympiáda (dále jen FO) je předmětová soutěž z fyziky pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.
FO nabízí zájemcům o fyziku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci fyziky, matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.

FO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
Člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Pojetí FO je v souladu s Mezinárodní fyzikální olympiádou (International Physics
Olympiad) a se záměry Světové federace fyzikálních soutěží (World
Federation of Physics Competitions), jíž je FO členem. 


Fyzikální olympiádou vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

 

Organizátor obvodního kola na Praze 2:

Mgr. Kristýna Marková, kristyna.markova@ddm-ph2.cz

Organizátor krajského kola:

Richard Mucha, richard.mucha@ddm-ph2.cz

Informace k organizaci Fyzikální olympiády včetně termínů a zadání úloh naleznete na stránkách http://fyzikalniolympiada.cz/​ a http://praha.fyzikalniolympiada.cz/aktualni-rocnik/


Fyzikální olympiáda 2021

Výsledky OK kategorie E pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie F pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie E pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie F pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 


Fyzikální olympiáda 2020

Výsledky KK kategorie A ke stažení ZDE. 


Fyzikální olympiáda 2019
 

Výsledky OK kategorie E pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie F pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie E pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie F pro Prahu 2 ke stažení ZDE. Výsledky KK kategorie A ke stažení ZDE. 

Zpět