Soutěž v jazyce anglickém

Soutěž v jazyce anglickém

Soutěž v jazyce anglickém

21.04.2021

Cílem Soutěže v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími a využít ho jako prostředku ke sdílení informací. 
SCJ jsou jednotné pro celé území České republiky a pořádají se každoročně.

Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk (lingua franca). Školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British council.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Anglická olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední).

DDM Praha 2 je pořadatelem obvodních kol níže uvedených kategorií pro školy na Praze 1 a Praze 2.

Soutěžní kola pro kategorie II.C a III.B, které jsou určeny žákům či studentům, kteří měli nebo mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, DDM Praha 2 neorganizuje.

Kategorie I. A je určena žákům do 7. ročníků ZŠ. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie I. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků ZŠ. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole.

Kategorie II. A je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie II. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků 8. a 9. ročníků ZŠ. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.

Kategorie III. A je určena studentům 1. až 3. ročníků všech typů SŠ. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole.
 
Kontaktní osoba:
Bc. Barbora Hatašová, tel.: 721 980 001, e-mail: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz


Více informací o soutěži https://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Soutěž v jazyce anglickém 2021

Výsledky OK kategorie II. A pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie II. B pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. A pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. C pro Prahu 1 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie II. A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. A pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 

Výsledky OK kategorie III. C pro Prahu 2 ke stažení ZDE. 
 

Zpět