Soutěž v radioelektronice

Soutěž v radioelektronice

01.03.2021

Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci 70. let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice.
Vyhlašovatelem soutěže se stal Český radioklub, občanské sdružení, účastníky jsou děti a mládež. Nová pravidla i metodické pokyny jsou jednotné a závazné pro všechny zúčastněné organizace.

Cílem soutěže je porovnat výsledky odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí, a vytvářet tak podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí.

Soutěžní kategorie:
Žl - mladší žáci do 12 let
Ž2 - starší žáci 13 - l6 1et
M - mládež 17 - 19 let

Soutěžní disciplíny:
l. Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku)
2. Teoretické znalosti (odborný test)
3. Dovezený výrobek (předložení výrobku s dokumentací)

Zpět