Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 266

Aerobic junioři

PO 17:30-18:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 2 místa

Přijďte trávit volný čas pohybem a tancem! Kroužek Aerobik - junioři je zameřený na rytmické cvičení do hudby, skupinové choreografie a zlepšení kondice i flexibility těla.

Alla Danza (tanec)

ÚT 18:30-21:00

Věk 19-99

2 500 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Kroužek v současné době přijímá nové členy - ženy i muže ve věku 15 - 25 let (ideálně páry). The dance course is currently accepting new members - women and men aged 15-25 (ideally couples).

Fotky a další informace si můžete najít na naší stránce.

Angličtina pro 1.třídu

PO 14:00-15:00

Věk 6-7

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Výuka angličtiny pro prvňáčky, kteří začínají s AJ. Rozvoj slovní zásoby a základních gramatických jevů, hry, písničky. Vytvoření kladného vztahu k anglickému jazyku. English for 1st class English course for first-graders. We will focus on vocabulary development and basic grammatical phenomena using games, songs and fun activities. The main goal of this course is creating a positive relationship with the English language. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

Angličtina pro děti - MŠ Sázavská

ÚT 15:00-16:00

Věk 3-6

1 400 Kč / rok

MŠ Sázavská

Obsazeno

Tento kroužek je určen pouze pro děti, které navštěvují MŠ Sázavská.

Angličtina pro dospělé - začátečníci

PO 10:00-11:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro úplné začátečníky, ale i pro tzv. věčné začátečníky, kteří si chtějí oprášit své znalosti. Náplní kroužku je výuka gramatiky, slovíček, poslechu a čtení anglické literatury a následné konverzaci v angličtině. English for adults - beginners The course is intended for complete beginners, but also for so-called eternal beginners who want to brush up on their knowledge. The content of the course is teaching grammar, vocabulary, listening and reading English literature and subsequent conversation in English. Kroužek je veden pod oddělením PR, pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Angličtina pro dospělé mírně pokročilé

PÁ 10:10-11:40

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Angličtina na úrovni mírně pokročilá. Procvičování a zdokonalování gramatiky, konverzace, četba článků a knížek, poslechy, hry, zpívání....... Skupinky po 6 účastnících. English course for more advanced beginners. Practicing and improving grammar, conversation, reading articles and books, listening tasks, playing, singing .......

Angličtina pro dospělé středně pokročilé

PÁ 08:30-10:00

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Angličtina na úrovni středně pokročilá. Procvičování a zdokonalování gramatiky, konverzace, četba článků a knížek, poslechy, hry, zpívání....... Skupinky po 6 účastnících. English course for more advanced beginners. Practicing and improving grammar, conversation, reading articles and books, listening tasks, playing, singing ....... Groups of 6 participants.

Angličtina pro dospělé-mírně pokroč. II

PO 08:30-10:00

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro studenty, kteří pokračují ze skupiny začátečníků. Pro nové zájemce je nutná znalost přítomného prostého a průběhového času, minulého prostého a průběhového času a budoucího času s will a going to + předpřítomného a předminulého času. Doporučujeme nejdříve kontaktovat vedoucího kroužku. English for adults - intermediate The course is intended for students who continue from the course for beginners. For new applicants, it is necessary to know the present simple and continuous tense, past simple and continuous tense and future tense with will a going to + present and past perfect tenses. We recommend contacting the course teacher first. Kroužek je veden pod oddělením PR, pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Angličtina pro nejmenší - Sázavská

ÚT 14:00-15:00

Věk 6-9

1 800 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Volno

Kroužek je pouze pro děti ZŠ Sázavská. Výuka probíhá 45min, 15min přesuny dětí a konzultace

Angličtina pro seniory II

ST 17:00-18:00

Věk 60-99

200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek je určen pro všechny, kteří by si rádi zlepšili svojí angličtinu. Hlavní náplní je naučit se základy gramatiky a umět reagovat v konverzaci. Procvičujeme a prohlubujeme slovní zásobu pomocí cvičení v učebnici. Součástí hodin jsou i videa a poslechové cvičení.

Animato I

ÚT 14:30-16:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato II

ÚT 16:30-18:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato III

ST 14:30-16:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Animato IV

ST 16:30-18:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- tvorba vlastních animací - zaměření na klasické techniky, jako je práce s loutkou, plošková či kreslená animace - práce s tabletem, fotoaparátem - cílem je realizace vlastního projektu od námětu až po výslednou prezentaci na webu - účast na animačních soutěžích Animace se tvoří především klasickými animačními technikami (plošková, kreslená či loutková animace), které vedou k výtvarně hodnotným a zajímavým výsledkům. Tyto techniky děti nejen výtvarně rozvíjí, ale zároveň vyžadují i určitou dávku trpělivosti, odhodlání a chuti tvořit a animovat rukama. Proto prosím při přihlašování dětí na animační kroužky zvažte, zda chtějí tvořit tímto způsobem. - creating own animations - focusing on classical techniques, such as working with a puppet, surface or cartoon animation - working with a tablet, camera - the goal is the implementation of your project from the theme to the final presentation on the web - participation in animation competitions The animations are created mainly by classical animation techniques (surface, cartoon or puppet animation), which lead to artistically valuable and interesting results. These techniques not only develop children artistically but also require a certain amount of patience, determination and desire to create and animate with their hands. Therefore, when registering children for animation courses, please consider whether they want to create in this way. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art I

PO 17:00-19:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art II

ÚT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách - kroužek vede: Jarmila Korenčík Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art III

ST 17:00-19:00

Věk 10-15

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Art III. plynule navazuje na Přípravku na talentové zkoušky tak, aby bylo možno ve výtvarné tvorbě pokračovat i ve II. pololetí. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách Art III. seamlessly follows up the course Preparing for Talent Exams, after its end in the first semester. Participants will be able to continue creating in the II. half of a school year. Content: - getting acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques) - spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.) - material experiments - inspiration from Czech and world art - possibility of group work on more demanding projects - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art IV

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách - kroužek vede: Jarmila Korenčík Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Art PLUS

ÚT 18:20-20:20

Věk 15-18

2 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Kroužek Art PLUS je určen starším žákům a studentům ve věku 15 - 18 let. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu či grafiku, a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - možná účast na výtvarných soutěžích a výstavách

Art V

ČT 15:00-17:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Art I je určen dětem ze II. stupně ZŠ a příslušných ročníků středních škol a gymnázií. Je převážně určen těm, kteří mají zájem o kresbu, malbu, grafiku a chybí jim vedení. - seznámení se s různými výtvarnými technikami a jejich rozvíjení (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, koláže) - prostorová tvorba (kašírování, modelace, tvorba objektů.) - materiálové experimety - inspirace českým i světovým výtvarným uměním - možnost skupinové práce na náročnějších projektech - upevňování pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích a výstavách - kroužek vede: Jarmila Korenčík Art course for children from II. stage of primary school and relevant grades of secondary schools and grammar schools. It is suitable for those who are interested in drawing, painting, graphics and lack guidance. Participants will get acquainted with various art techniques and their development (drawing, painting, graphics, combined techniques, collages); spatial creation (lamination, modelling, creation of objects.); material experiments. We gain inspiration from Czech and world art scene. There is a possibility of group work on more demanding projects. Participants will work on strengthening their work habits (how to work with art material). Chance of participating in art competitions and exhibitions. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Atletika

ÚT 16:30-18:00

Věk 9-13

2 000 Kč / rok

ZŠ Na Smetance

Přijímáme náhradníky

Základy atletiky - technika běhu, skoků, odrazů, hodů, střečink. Všestranná příprava. Tréninky probíhají většinu roku na atletickém stadionu v Riegrových sadech, v zimních měsících v tělocvičně v ZŠ Na Smetance. Basics of athletics - techniques of running, jumping, rebounding, throwing, stretching. Versatile preparation. Training takes place at the athletic stadium in Riegrovy sady most of the year, in the winter months at the gym at Na Smetance primary school.

Badminton - začátečníci

ČT 17:30-19:00

Věk 9-12

2 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

1x měsíčně na kurtech 1 hodina, jinak v tělocvičně DDM 1,5 hodiny. 1 hour once a month on the courts, otherwise 1.5 hours in the DDM gym. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton I.- mírně pokročilí

PO 16:00-17:00

Věk 10-13

4 400 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Volno

Všechny tréninky na kurtech. Vedoucí vyzvedává děti před DDM a odvádí je na místo, zpět jedou samy. All training on the courts. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton II.

PO 17:00-18:00

Věk 11-15

4 400 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Přijímáme náhradníky

Všechny tréninky na kurtech. All training on the courts. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Badminton III.

ČT 17:30-19:00

Věk 13-19

4 400 Kč / rok

Kurty Na Skalce

Přijímáme náhradníky

1x za měsíc v tělocvičně DDM 1,5 hodiny, jinak na kurtu 1 hodinu. Once a month in the DDM gym 1.5 hours, otherwise on the court for 1 hour. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Barokní dílna

PÁ 18:30-20:30

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Basketbal

PÁ 14:30-16:00

Věk 10-14

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Trénink a hra basketballu pro začínající a mírně pokročilé hráče. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Bodyforming

ČT 17:30-18:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Trénink uzpůsobený pro dámskou stavbu těla s ohledem na problémové partie boků, stehen, hýždí a břicha. Při posilování je zaměstnáno více tělesných svalových skupin naráz. Obvykle k posilování stačí pouze váha vlastního těla, případně jednoduché pomůcky. Důraz je kladen na správnou techniku prováděných cviků v kombinaci s vhodnou intenzitou zatížení svalových skupin. Training adapted for women's body structure focused on problem areas of the hips, thighs, buttocks and abdomen. You will be strengthening several body muscle groups at once using mainly the weight of your own body. Emphasis is placed on the correct techniques of exercises performed in combination with the appropriate intensity.

Cvičení pro nejmenší I

PO 14:00-15:00

Věk 3-6

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Rozvoj základních pohybových dovedností, základy pro míčové sporty. Exercises for the little ones Development of basic movement skills, ball sports and basic sports activities. Kroužku probíhá BEZ rodičů. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Cvičení pro nejmenší II

ČT 14:45-15:45

Věk 3-6

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Rozvoj základních pohybových dovedností, základy pro míčové sporty. Exercises for the little ones Development of basic movement skills, ball sports and basic sports activities. Kroužku probíhá BEZ rodičů. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 724 811 818

Čárytužka I

PO 13:00-14:30

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka II

PO 13:30-15:00

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka III

ÚT 13:30-15:00

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka IV

ST 13:30-15:00

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka V

ČT 13:30-15:00

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí - kroužek vede: Jarmila Korenčík Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Čárytužka VI

PÁ 13:00-14:30

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro nejmenší ČÁRYTUŽKA. Pro tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - spoluúčast na výzdobě DDM: vánoční a velikonoční téma v Galerii v patrech DDM P2 - účast na výtvarných soutěžích - průběžné výstavy prací, 1x za měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí Art course for the youngest ones. For creative children interested in art. Content of the course: - getting familiar with various art techniques - cutting, glueing, painting, drawing, printing - learning work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - participation in the decoration of DDM: Christmas and Easter theme in the Gallery on the floors of DDM P2 - participation in art competitions - ongoing exhibitions of works - improving children's motor skills and engage their imagination - spending time in a pleasant group of children Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Deskové hry

PO 15:00-16:30

Věk 6-15

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Baví vás deskové hry a nemáte ve svém okolí dostatek spoluhráčů? Chcete si zahrát jak klasické hry, tak poznat žhavé novinky? Nebaví vás studovat pravidla a jste rádi, když vás hru rovnou někdo naučí? U nás budete jako v sedmém nebi! Čeká na vás velký výběr her od jednoduchých po strategické. Těšit se můžete i na hry kreativní, akční, logické... Prostě každý si přijde na své. Kroužek je určen všem dětem od 7 do 15 let, které si rády hrají. Do you enjoy board games but don't have enough teammates? Do you want to play both classic and new games? Are you tired of studying the rules and are you happy when someone teaches you the game straight away? Then come and play with us! You can also look forward to a large range of games that are creative, action, logical ...

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

Digitální fotografie

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je předat účastníkům odborné znalosti o fotografování (kompozice, perspektiva, expozice, hloubka ostrosti atd.). Měli by se hlavně naučit znát svůj fotoaparát, umět využívat jeho funkce, kombinovat je a zdokonalit se tak ve vytváření fotek. Naučíme se pravidla fotografování, i kdy je možné je porušit. Projdeme různé druhy fotografií - krajina, portrét, zátiší, street foto, makrofotografie, produktová fotografie atd. Během roku navštívíme i fotografické výstavy (např. Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Praha fotografická). Zúčastníme se fotografických soutěží. The course aims to provide participants with expertise in photography (composition, perspective, exposure, depth of field, etc.). Above all, participants should learn to know their camera, be able to use its functions, combine them and improve their photo making. They will learn the rules of photography, and even if it is possible to break them. Participants will go through different types of photography - landscape, portrait, still life, street photography, macro photography, product photography, etc. During the year they will also visit photographic exhibitions (eg Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Prague Prague). The course offers the possibility to participate in photo competitions. Na výběr prací z kroužku Digitální fotografie se můžete podívat ZDE. Další možnost, kde se věnovat fotografování: FO1 Fotografický kroužek na Stanici techniků Vyšehrad Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Divadelní hrátky

ST 16:15-17:45

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední místo!

Kroužek je zaměřený na osobnostní rozvoj tvořivosti, hravosti, fantazie a představivosti, pohybové všestrannosti, prostorového a hudebního vnímání hravou formou a cvičením, práce s textem pro děti a mládež a možná si vytvoříme i nějaké vlastní kulisy.

Dračí doupě I

PO 17:00-19:00

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Chceš se stát neohroženým válečníkem, mocným kouzelníkem nebo nenápadným zlodějem? Ve světě Dračího doupěte jsi limitován jen svou fantazií a je jen na tobě, jestli skončíš jako slavný hrdina nebo uvnitř dračího chřtánu. Pojďt si zahrát nejoblíbenější českou fantasy RPG hru. Tvé rozhodnutí bude měnit průběh celého příběhu a dá mu nový rozměr. Do you want to become a fearless warrior, a powerful magician or an inconspicuous thief? In the world of Dragon's Lair, you are limited only by your imagination. It is up to you whether you end up as a famous hero or inside the dragon's maw. Come and play the most popular Czech fantasy RPG game. Your decision will change the course of the whole story and give it a new dimension.

Dračí doupě II

ST 17:00-19:00

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Chceš se stát neohroženým válečníkem, mocným kouzelníkem nebo nenápadným zlodějem? Ve světě Dračího doupěte jsi limitován jen svou fantazií a je jen na tobě, jestli skončíš jako slavný hrdina nebo uvnitř dračího chřtánu. Pojďt si zahrát nejoblíbenější českou fantasy RPG hru. Tvé rozhodnutí bude měnit průběh celého příběhu a dá mu nový rozměr. Do you want to become a fearless warrior, a powerful magician or an inconspicuous thief? In the world of Dragon's Lair, you are limited only by your imagination. It is up to you whether you end up as a famous hero or inside the dragon's maw. Come and play the most popular Czech fantasy RPG game. Your decision will change the course of the whole story and give it a new dimension. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Dramaťáček - mladší

ÚT 15:30-17:00

Věk 5-8

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámení se s divadelním prostředím, získání základních dovedností (práce s textem – dětská literatura, cvičení a hry, vciťování se do různých typů postav například princ, ježibaba a mnohé další nejen pohádkové postavy) Kroužek je veden pod oddělením PR- pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Dramaťáček - pro nejmenší

PO 16:30-18:00

Věk 4-7

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámení se s divadelním prostředím, získání základních dovedností (práce s textem – dětská literatura, cvičení a hry, vciťování se do různých typů postav například princ, ježibaba a mnohé další nejen pohádkové postavy) Kroužek je veden pod oddělením PR- pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Dramatický kroužek DRaK - mladší

ST 16:00-17:25

Věk 10-13

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance.

Dramatický kroužek DRaK - starší

ST 17:30-19:30

Věk 15-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Dramatický kroužek DRaK- začátečníci

ST 14:30-15:55

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Dramatická výchova, divadelní průprava - základy div. řeči, div. pohybu, výrazy, vcítění do postavy. Příprava na představení. Dramatic education, theatre training - basics of theatrical speech, movement, expressions, empathy for the character. Preparation for the performance. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Dramatický kroužek mládež a dospělí

ČT 18:00-20:00

Věk 18-30

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Pokročilá divadelní a dramatická výchova. Příprava na představení. Práce s textem, pokročilejší verze div. řeci a pohybu. Advanced theatre and dramatic education. Preparation for the performance. Working with text, more advanced training of theatrical speech and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

E1 Elektronika - začátečníci mladší

PO 17:00-19:00

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 4 místa

Základy teorie a stavby elektronických výrobků. Základní elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky. Stavba vlastních výrobků. Návrh a výroba jednoduchých plošných strojů, práce s nářadím, pájení, oživování. Práce se stavebnicí, jeden společný výrobek, další výrobky dle výběru. Účast na soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components. Construction of own products, design and manufacture of simple surface machines, work with tools, soldering. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E2 Elektronika - mírně pokročilí

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Základy teorie a stavby elektronických výrobků. Elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky, práce na nepájivém poli. Návrh a výroba plošných spojů, pájení a oživení. Společný výrobek - blikač. Stavba a ladění vlastních výrobků. Účast na Soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components, working in a non-soldering field. Designing and manufacturing a printed circuit boards, soldering. Construction of own products. Opportunity to participate in the Competition of Children and Youth in Radio Electronics. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E3 Elektronika - začátečníci starší

PO 15:00-17:00

Věk 12-16

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Základy teorie a stavby elektronických výrobků, návrh a výroba plošných strojů, pájení a oživení. Základní elektrické veličiny a jejich měření, Ohmův zákon. Pasivní a aktivní součástky, práce se stavebnicí, pájení, návrh jednoduchých plošných strojů. Stavba vlastních výrobků. Společný výrobek - blikač. Účast na Soutěži dětí a mládeže v radioelektronice. Basis of the theory and construction of electronic products, electrical quantities and their measurements, Ohm's law. Passive and active components, working with kit, soldering, designing simple surface machines. Construction of own products. Opportunity to participate in the Competition of Children and Youth in Radio Electronics. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E4 mikroE Arduino a tech. 3D modelování

ST 16:00-18:00

Věk 12-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Elektronika a programování jednočipů a Arduino, CAD/ECAD/CAM design Fusion 360+Eagle, 3D tisk, možná stavba 3D tiskárny (není zahrnuto v ceně kroužku). Některé díly můžeme vytisknout na 3D tiskárně. Electronics and programming of single chips and Arduino, CAD / ECAD / CAM design Fusion 360 + Eagle, 3D printing, possible construction of a 3D printer (not included in the price of the course). Construction of own product, some parts can be printed on a 3D printer. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E5 Arduino a elektronika

PÁ 16:00-18:00

Věk 11-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 3 místa

Naučte se základy programování a elektroniky zábavnou formou s platformou Arduino, které se užívá pro navržení elektronických programovatelných zařízení. Pozn. V případě ale, že si budete chtít zkoušet projekty i doma, je nutné mít vlastní Arduino. Learn the basics of programming and electronics in a fun way with the Arduino platform, which is used to design electronic programmable devices. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E6 Elektronika - začátečníci mladší

ÚT 16:00-17:30

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Děti poznají základy elektrotechniky a naučí se navrhnout a vyrobit plošné spoje. Základy elektrotechniky: Děti poznají a naučí se chématické značky elektronických součástek, základní převody jednotek, pájení, usměrňovače a jejich průběhy. Ohmův zákon a práce s měřícími přístroji. Výroba společného výrobku: Detektor elektrických polí a výroba vlastních výrobků. Usměrňovače a jejich průběhy, charakteristiky určitých součástek ( např. rezistor má lineární průběh ). Children will learn the basics of electrical engineering and how to design and manufacture printed circuit boards. We will also focus on the basics of electrical engineering. Children will learn the brands of electronic components, basic unit conversions, soldering, Ohm's law and work with measuring instruments. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

E7 Elektronika - začátečníci starší

ÚT 17:30-19:00

Věk 12-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Děti poznají základy elektrotechniky a naučí se navrhnout a vyrobit plošné spoje. Základy elektrotechniky: Děti poznají a naučí se chématické značky elektronických součástek, základní převody jednotek, pájení, usměrňovače a jejich průběhy. Ohmův zákon a práce s měřícími přístroji. Výroba společného výrobku: Detektor elektrických polí a výroba vlastních výrobků. Usměrňovače a jejich průběhy, charakteristiky určitých součástek ( např. rezistor má lineární průběh ). Children will learn the basics of electrical engineering and how to design and manufacture printed circuit boards. We will also focus on the basics of electrical engineering. Children will learn the brands of electronic components, basic unit conversions, soldering, Ohm's law and work with measuring instruments. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

English for kids - Intermediate

PO 15:00-16:00

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

ENGLISH FOR KIDS INTERMEDIATE Výuka angličtiny pro mírně pokročilé děti od 3.třídy. Rozvoj slovní zásoby, základních gramatických jevů, čtení a psaní v anglickém jazyce, porozumění mluvenému projevu, hry, písničky. Posílení kladného vztahu k anglickému jazyku a schopnosti plynulého projevu v angličtině. Účastník na úrovni Intermediate: - Ovládá základní slovní zásobu (alphabet, colours, family, animals, weather, basic action verbs, basic adjectives, clothes, days of the week, numbers 1-100, body parts, in the house,...) - Umí se představit, říct pár informací o sobě (I am, I like, I play,...) - Umí pozužívat This is..., These are..., There is..., There are... - Umí přečíst a napsat již známá slovíčka. English class for intermediate children from 3rd grade. Vocabulary development, basic grammatical phenomena, reading and writing in English, comprehension of spoken speech, games, songs. Strengthening the positive attitude towards the English language and the ability to speak fluently in English. Intermediate level participant: - Knows basic vocabulary (alphabet, colours, family, animals, weather, basic action verbs, basic adjectives, clothes, days of the week, numbers 1-100, body parts, in the house, ...) - Can introduce and say some information about himself/herself (I am, I like, I play, ...) - He can use This is ..., These are ..., There is ..., There are ... - Can read and write familiar words. Kroužek je určen dětem, které již mají výše udenené znalosti anglického jazyka. Pokud si nejste jazykovou úrovní vašeho dítěte jisti, kontaktujte vedoucí kroužku Mgr. Moulisovou - 724 811 818. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

FBK Vosy - dorost, starší žáci

ST 17:00-18:30

Věk 12-18

4 800 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

FBK Vosy - junioři

PO 17:30-19:00, ST 17:00-18:35

Věk 15-18

4 800 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Tréninky se konají na Hamr Braník. Training takes place on Mondays at Hamr Braník and Fridays at Hagibor. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

FBK Vosy - mladší žáci + elévové

ÚT 18:00-19:30

Věk 11-13

4 800 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Poslední 2 místa

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

FBK Vosy -mladší žáci,starší žáci

ČT 17:30-18:30

Věk 11-16

3 800 Kč / rok

Hamr Sport Braník

Volno

Florbalový tým Vosy pro registrované hráče. Wasp floorball team for registered players. Bližší informace na :http://www.vosypraha.eu/

Flétna

PO 15:30-16:30

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Určeno pro děti, které zvládají správně zahrát alespoň 9 not. Výuka pro méně pokročilé bude probíhat převážně z učebnice Hrátky s flétnou od I. Hlavaté. Pro pokročilé, kteří zvládají vše z Hrátek s flétnou, z učebnice Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu od L. Daniela. Prohlubovaní hry na zobcovou flétnu. Deepening the knowledge of recorder playing, breathing exercises. Lessons intended for more advanced players. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 0 - přípravka

ST 15:30-17:00

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Základní sportovní dovednosti s důrazem na výuku florbalu. Nácvik přihrávek, střel, hra na malé branky. Plánujeme účast na turnajích i pro tuto věkovou kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Basic sports skills with an emphasis on teaching floorball. Training of passes, shots, play on small goals. We plan to participate in tournaments for this age group as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 1 - elévové

ST 15:30-17:00

Věk 8-9

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Výuka florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku), hra. V letošním roce plánujeme účast na několika turnajích i pro tuto kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Floorball lessons (shooting, passing, goalkeeper game, processing and guiding the ball), game. This year we plan to participate in several tournaments for this category as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 2 - elévové, ml.žáci

ST 17:00-18:30

Věk 9-11

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výuka florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku), hra. V letošním roce plánujeme účast na několika turnajích i pro tuto kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Floorball lessons (shooting, passing, goalkeeper game, processing and guiding the ball), game. This year we plan to participate in several tournaments for this category as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 3 - mladší žáci

ÚT 17:00-18:30

Věk 10-12

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Výuka florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku), hra. V letošním roce plánujeme účast na několika turnajích i pro tuto kategorii. Florbalky i vybavení brankáře je možné zapůjčit. Floorball lessons (shooting, passing, goalkeeper game, processing and guiding the ball), game. This year we plan to participate in several tournaments for this category as well. Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 4 - mladší žáci - ligové týmy

PO 15:55-17:30, ČT 15:55-17:30

Věk 11-13

3 700 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Přijímáme náhradníky

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 5 - starší žáci, dorost

PO 15:55-17:30, ČT 15:55-17:30

Věk 12-16

3 700 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Přijímáme náhradníky

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Florbal 6 - Draci

PO 20:30-22:00

Věk 18-25

2 950 Kč / rok

TJ Hagibor - Praha 10

Volno

Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

FO1 Foto začátečníci

ÚT 16:30-18:30

Věk 11-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

V kroužku se seznámíme s fotoaparátem a jeho využitím nejen běžným způsobem. Budeme fotografovat např. portréty, zátiší, produktovou i reklamní fotografii, architekturu, městskou i přírodní krajinu. Také si vyzkoušíme práci s analogovým postupem vyvolávání fotografie. Zkušenosti a výsledné práce získané během roku mohou účastníci využít k příjmacím zkouškám na střední fotografické školy. Během kroužku navštívíme různé výstavy. Účastník by měl být vybaven digitálním fotoaparátem s režimem manuální nastavení(expozičních hodnot). Kroužek končí na různých místech Prahy, děti odchází domů samostatně. In the course, we will focus on working with the camera and its use not only in the usual way. We will photograph portraits, still lifes, products architecture, urban and natural landscapes. We will also try working with the analogue photo. Participants can use the experience and their work gained during this course for entrance exams to secondary photography schools. During the course, we will visit various exhibitions. The participant should be equipped with a digital camera with manual adjustment mode (exposure values). The children return home on their own after the end of the course (we end our activities in various places in Prague). Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Formování postavy - komplexní strečink

ČT 09:00-10:00

Věk 18-60

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Formování postavy - Kondiční cvičení

ÚT 09:00-10:00

Věk 18-60

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Fotbal - mladší

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-12

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Trénink fotbalu, pravidla, hra. Football training, rules, game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Fotbal - starší 1

ST 18:30-20:00

Věk 12-15

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Trénink fotbalu, pravidla, hra. Football training, rules, game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Fotbal - starší 2

ÚT 18:30-20:00

Věk 16-19

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Trénink fotbalu, pravidla, hra. Football training, rules, game. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Gymnastika Sázavská I. (0.+1.A + 1.C)

ÚT 13:30-14:30

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je pouze pro děti ZŠ Sázavská. Všestranná gymnastická průprava. Výuka probíhá 45min, 15min k dispozici na převlečení a přesuny dětí. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka Oddělení sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymnastika Sázavská II. (1.A + 1.B)

ÚT 14:30-15:30

Věk 7-9

1 900 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Poslední 4 místa

Kroužek je pouze pro děti ZŠ Sázavská. Všestranná gymnastická průprava. Výuka probíhá 45min, 15min k dispozici na převlečení a přesuny dětí. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymnastika Sázavská III. (starší dívky)

ÚT 15:30-16:30

Věk 8-11

1 900 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Poslední 3 místa

Kroužek je pouze pro děti ZŠ Sázavská. Všeobecná gymnastická půprava. Výuka probíhá 45min, 15min k dispozici na převlečení a přesuny dětí. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Gymnastika Sázavská IV. (starší chlapci)

ÚT 16:15-17:15

Věk 8-13

1 900 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Volno

Kroužek je pouze pro děti ZŠ Sázavská. Všeobecná gymnastická průprava. Výuka probíhá 45min, 15min k dispozici na převlečení a přesuny dětí. Comprehensive gymnastic training. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Jana Vostrá 607184613, os@ddm-ph2.cz

Historický šerm

PÁ 16:00-17:30

Věk 11-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Výuka původních technik středověkého šermu s orientací na použitelnost ve sportovní duelové verzi (HEMA). Pohybová průprava, fyzický rozvoj, taktika, turnaje s ochrannými pomůckami. Participants will learn the original techniques of medieval fencing with a focus on usability in the sports duel version of this sport (HEMA). Physical training, physical development, tactics, tournaments with protective equipment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Hudební hrátky s flétnou-mírně pokročilí

ÚT 16:20-17:20

Věk 5-8

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti, které zvládají zahrát alespoň 5 not. Zdokonalování hry na flétnu, dechová a rytmická cvičení, základy hudební nauky hravou formou. Na kroužek je nutné si zajistit sopránovou zobcovou flétnu s obalem a čistítkem a učebnici Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté. U dětí bude rozvíjen rytmus a radost z hudby. Lessons for children interested in music. Children will get acquainted with the basics of singing, choral singing, breathing exercises, recorder playing in a fun way adapted to the age category. Children will develop rhythm and the joy for music.

Hudební hrátky s flétnou-středně pokroč.

PO 15:30-16:30

Věk 6-9

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti, které zvládají zahrát alespoň 7 not. Zdokonalování hry na flétnu, dechová a rytmická cvičení, základy hudební nauky hravou formou. Na kroužek je nutné si zajistit sopránovou zobcovou flétnu s obalem a čistítkem a učebnici Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté. U dětí bude rozvíjen rytmus a radost z hudby. Lessons for children interested in music. Children will get acquainted with the basics of singing, choral singing, breathing exercises, recorder playing in a fun way adapted to the age category. Children will develop rhythm and the joy for music.

Hula - hoop I

PO 15:30-17:00

Věk 7-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Hula hoop je nejen kroužení obručí kolem pasu, ale také prima zábava a tanec, kterým se dá vykouzlit spousta zajímavých kreací a triků. Přijď se s námi roztočit. The hula hoop is not only spinning the hoop around your waist but also great fun! During this form of dance, you will create lots of interesting creations and learn new tricks. Come spin with us.

Hula - hoop II

ČT 15:30-17:00

Věk 7-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Hula hoop je nejen kroužení obručí kolem pasu, ale také prima zábava a tanec, kterým se dá vykouzlit spousta zajímavých kreací a triků. Přijď se s námi roztočit. The hula hoop is not only spinning the hoop around your waist but also great fun! During this form of dance, you will create lots of interesting creations and learn new tricks. Come spin with us.

Chovatelé plazů

ÚT 16:30-18:00

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chovatelský zájmový kroužek vhodný pro děti staršího školního věku (9 - 15 let) se zájmem o terarijní zvířata. Během kroužku se děti učí správnému zacházení se zvířaty, jejich potřebám, správnému krmení a péči. Tento kroužek je přednostně zaměřen na plazy. Course for older children (9 - 15 years) with an interest in terrarium animals. The children will learn to take care of various animals primarily reptiles.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelé savců

ÚT 14:45-16:15

Věk 7-15

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Chovatelský zájmový kroužek pro děti školního věku (7 - 15 let). Děti se kroužku učí péči o různá zvířata, krmení a zacházení se zvířaty. Tento kroužek je zaměřen přednostně na savce. Course for school-age children (7 - 15 years). The children will learn to take care of various animals primarily at mammals.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 1

PO 14:00-15:00

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Na kroužku bude věnován čas také různorodým tématům z oboru zoologie a ochrany přírody. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 2

PO 15:15-16:15

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Na kroužku bude věnován čas také různorodým tématům z oboru zoologie a ochrany přírody. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 3

PO 16:30-17:30

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Chovatelství 4

PO 17:45-18:45

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Chovatelství 5

ČT 14:00-15:00

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Chovatelství 6

ČT 15:15-16:15

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Chovatelství 7

ČT 16:30-17:30

Věk 11-16

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Přírodovědný zájmový kroužek Chovatelství je určen zejména zájemcům s hlubším zájmem o přírodu. Děti se budou učit správnému zacházení s různými druhy zvířat, krmení a péči. Čas bude věnován také teoretickým základům z oboru zoologie. This course is perfect for children with a deeper interest in nature. Children will learn how to properly take care of different types of animals, how to feed them and how to work with them. We will also focus on various topics in the field of zoology and nature conservation.

Irské tance pokročílí - Hardshoes STEP

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-18

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek Irských tanců pro děti, které už ovládají základní kroky irských tanců v hardshoes. Děti se učí pokročilejší taneční kombinace, které využijí při pravidelné účasti na mezinárodních soutěžích taneční asociace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance. Během roku se tanečníci z tohoto kroužku účastní i několika společných vystoupení. Každý rok děláme společnou objednávku obuvi přímo z Irka. Prosím, nekupujte boty bez předchozí konzultace s lektorem. Irish tap dance classes for children who have already mastered the basic steps of Irish dance in hardshoes. Children will learn more advanced dance combinations, which they will perform, thanks to cooperation with TJ Academy of Irish Dance, in international competitions of the dance association An Coimisiún Le Rincí Gaelacha. During the year, the dancers will also take part in several other performances. Every year we order shoes directly from Ireland. Please do not buy shoes without consulting the instructor first.

Irské tance pokročilí - Softshoes

PO 15:30-17:00

Věk 5-15

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek Irských tanců pro děti, které už ovládají základní kroky irských tanců v softshoes. Děti se učí pokročilejší taneční kombinace a týmové ceilí tance, které využijí při pravidelné účasti na mezinárodních soutěžích taneční asociace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance. Během roku se tanečníci z tohoto kroužku účastní i několika společných vystoupení. Každý rok děláme společnou objednávku obuvi přímo z Irka. Prosím, nekupujte boty bez předchozí konzultace s lektorem. Irish dancing for children who have already mastered the basic steps of Irish dance in softshoes. Children will learn more advanced dance combinations and Ceili dances, which they will perform, thanks to cooperation with the TJ Academy of Irish Dance, at international competitions of the dance association An Coimisiún Le Rincí Gaelacha. During the year, the dancers will also take part in several other performances. Every year we order shoes directly from Ireland. Please do not buy shoes without consulting the lecturer first.

Irské tance začátečníci - Softshoes

PO 14:00-15:30

Věk 5-15

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek Irských tanců pro úplné začátečníky. Děti se naučí základní kroky v softshoes, sólový tanec a několik společných tanců. Na konci každého pololetí čeká děti společné vystoupení. Díky spolupráci s TJ Academy of Irish Dance se ti nejšikovnější mohou na konci školního roku zúčastnit mezinárodní soutěže v irských tancích. Kroužek je vhodný pro chlapce i děvčata bez ohledu na jejich pohybové schopnosti a předchozí zkušenosti. Irish dancing for beginners. Children will learn basic steps in softshoes, solo dance and a few group dances. At the end of each half term, there will be a performance. Thanks to cooperation with TJ Academy of Irish Dance, the most skilled dancers will get the chance to participate in the International competition in Irish Dances.

Jóga pro děti

PÁ 15:00-16:00

Věk 4-7

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Na této hodině se zábavnou formou naučíme základní jógové pozice, jak správně při cvičení dýchat a protáhneme si celé tělo. Naučíme se také několik nových sestav, které budou doprovázené básničkou či písničkou a děti budou moci zapojit svou fantazii. Cvičení vždy proložíme nějakou pohybovou hrou. Yoga for children In this lesson, we will learn the basic yoga positions, how to breathe properly during exercises, and stretch the whole body in a fun way. We will also learn several sets, which will be accompanied by a poem or a song and children will be able to engage their imagination. We will play movement games inbetween exercising. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Jóga pro děti 1

PO 16:00-17:00

Věk 3-6

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Náplní kroužku je dechová příprava, protahovací cvičení, jednoduché sestavy a relaxace. Hodiny jsou prokládány zábavnými hrami, písničkami a básničkami.

Jóga pro děti 2

PO 17:00-18:00

Věk 7-10

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Náplní kroužku je dechová příprava, protahovací cvičení, jednoduché sestavy a relaxace. Hodiny jsou prokládány zábavnými hrami, písničkami a básničkami.

Jóga pro začátečníky

ST 08:30-09:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Jóga pro začátečníky je určena pro každého, kdo chce pracovat na svém těle i duši zároveň. Zaměříme se hlavně na protažení celého těla s velkým důrazem na záda a chodidla. V neposlední řadě celé tělo zpevníme a naučíme se ho mít rádi takové jaké je.

Jugger

ST 18:30-20:00

Věk 7-16

1 900 Kč / rok

Arcibiskupské gymnázium, Korunní

Poslední 2 místa

Fotbal a šerm v jednom. Že si to nedokážeš představit? Tak si to přijď vyzkoušet! Čeká vás hodina a půl akční hry, která začíná být jak u nás tak ve světě stále populárnější. Proti sobě stojí vždy dva týmy hráčů vybavených molitanovými meči, kteří se snaží umístit míč do soupeřovy branky. Vybavení bude k zapůjčení, takže zájemci potřebují jen sportovní oblečení. Football and fencing combined. Join us during this hour and a half long action game, which is becoming more and more popular both in our country and in the world. There are always two teams of players equipped with foam swords, who are trying to place the ball in the opponent's goal.

Novinky můžete můžete sledovat na naší FB stránce.

Karate - mladší

ST 17:30-19:00

Věk 8-12

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Získání základních technik karate, správného postoje a pohybu. Basic techniques of karate, correct posture and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Karate - starší

ST 19:00-20:30

Věk 13-99

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Prohlubování a zdokonalování dovedností z technik karate, správného postoje a pohybu. Deepening and improving skills in karate techniques, correct posture and movement. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Keramička pro rodiče s dětmi I

PO 15:30-16:45

Věk 4-7

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužky keramiky pro předškoláčky, kteří rádi tvoří se svými rodiči. Rodiče dětem pomáhají a občas, když okolnosti dovolí, vyrábí paralelně s nimi stejný výrobek. 1x2 měsíce je volné téma, kdy si "rodinné družstvo" připraví vlastní návrh. Samozřejmostí jsou výrobky k významným obdobím roku - vánoce, velikonoce... Kroužek je pro rodiče s dětmi, je tedy nutné přihlásit nejen dítě, ale i dospělého. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for preschoolers who like to create with their parents. Parents help children and sometimes, when circumstances allow, produce the same product in parallel with them. Once every two months "family team" creates something by their draft. The course is for parents with children, so it is necessary to register not only the child but also the adult. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramička pro rodiče s dětmi II

PO 17:00-18:15

Věk 4-7

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro předškoláčky, kteří rádi tvoří se svými rodiči. Rodiče dětem pomáhají a občas, když okolnosti dovolí, vyrábí paralelně s nimi stejný výrobek. 1x2 měsíce je volné téma, kdy si "rodinné družstvo" připraví vlastní návrh. Samozřejmostí jsou výrobky k významným obdobím roku - vánoce, velikonoce... Kroužek je pro rodiče s dětmi, je tedy nutné přihlásit nejen dítě, ale i dospělého. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for preschoolers who like to create with their parents. Parents help children and sometimes, when circumstances allow, produce the same product in parallel with them. Once every two months "family team" creates something by their draft. The course is for parents with children, so it is necessary to register not only the child but also the adult. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D I

PO 18:30-21:30

Věk 19-99

4 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D I. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D II

PO 18:30-21:30

Věk 19-99

4 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D II. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D III

ST 18:00-20:00

Věk 19-99

4 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of circle pottery - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika D IV

ČT 19:00-21:00

Věk 19-99

4 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro dospělé, kteří by rádi tvořili a chybí jim odborné vedení. V kroužku Keramika D IV. je možnost výuky točení na kruhu a kroužek je i částečně zaměřen na tvorbu hrčířiny - hrnky, talíře, misky... ale i na volnou tvorbu z ruky. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování, možnost točení na kruhu - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací A pottery course for adults who would like to create and lack professional guidance. Content: -possibility of circle pottery - creation of pottery - cups, plates, bowls ... but also on free creation from the hand. - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decoration of ceramics - punctures, stamping, the possibility of turning on a circle - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika I

ÚT 16:00-18:00

Věk 6-10

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro školáky. Od kuličky až po třeba velkou mísu :-). V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin" a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a large bowl :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika II

ST 14:00-16:00

Věk 6-10

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužky keramiky pro školáky. Od malé kuličky až po třeba velkého pařezového skřítka :-). V letošním rocemáme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin" a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a stump elf :-).. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika III

ČT 15:00-17:00

Věk 6-10

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Kroužky keramiky pro školáky. Od malé kuličky až po třeba velkou vázu :-). V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin"a zúčastníme se ještě dvou soutěží - celopražská soutěž na téma "Fauna tropů a subtropů" a mezinárodní soutěže Lidice 2021 "Roboti". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for schoolchildren. From a small ball to a large vase :-). This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns" and we will participate in two more competitions - a Prague Art competition with the theme of "Fauna of the tropics and subtropics" and the international competition Lidice 2021 "The Robots". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramika Sázavská přípravka 1

ST 10:30-11:30

Věk 6-7

2 000 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Obsazeno

Tento kroužek je určen pro děti ze ZŠ Sázavská. Kroužek keramiky pro kroužek předškolních dětí - přípravka.

Keramika Sázavská přípravka 2

ČT 08:30-09:30

Věk 6-7

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Tento kroužek je určen pro děti ze ZŠ Sázavská. Kroužek keramiky pro kroužek předškolních dětí - přípravka.

KeramikArt I

ST 16:00-18:00

Věk 10-15

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužky keramiky pro starší školní věk a mládež. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin", zúčastníme se mezinárodní soutěže v Lidicích na téma "Robot" a celopražské soutěže "Fauna tropů a subtropů". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for older school-aged children and youth. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns", we will participate in the international competition in Lidice themes "The Robot" and the Prague competition "Fauna of the tropics and subtropics". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

KeramikArt II

ČT 17:00-19:00

Věk 10-15

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužky keramiky pro starší školní věk a mládež. V letošním roce máme připravenou výtvarnou soutěž "V krajině kapradin", zúčastníme se mezinárodní soutěže v Lidicích na téma "Robot" a celopražské soutěže "Fauna tropů a subtropů". - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for older school-aged children and youth. This year we have prepared an art competition "In the landscape of ferns", we will participate in the international competition in Lidice themes "The Robot" and the Prague competition "Fauna of the tropics and subtropics". Content: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Keramikula I

PO 13:20-14:50

Věk 4-7

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužky keramiky pro nejmenší. Od malé kuličky až po třeba velkého pejska :-). V letošním rocemáme připravenou výtvarnou soutěž. - seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování - engoby, glazury, barvítka, šlemy - úklid pracoviště i nářadí - účast na výtvarných soutěžích - výstavy prací Ceramic course for the little ones. From a small ball to a big dog :-). Content of the course: - introduction to ceramic techniques according to skills and age - work with different types of clay, different ceramic techniques, surface and spatial work - decorating ceramics - punctures, stamping - engobes, glazes, pigments, braces - cleaning of the workplace and tools - participation in art competitions - exhibitions of works Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub - angličtina pro seniory

ÚT 09:00-12:00

Věk 63-99

200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Angličtina pro seniory, 2 skupiny - 2 úrovně. 9.00-10.30 mírně až středně pokročilí. 10.30-12.00 středně pokročilí až pokročilí. English for seniors, 2 groups - 2 levels. 9.00-10.30 beginners to intermediate (A1-A2). 10.30-12.00 intermediate to advanced (B1-B2).

Klub - Alfa - Omega- divadlo

PO 19:00-20:30

Věk 19-99

1 000 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Divadelní spolek Alfa a Omega - hry, vystoupení a radost z divadla. Alfa and Omega Theater Association - plays, performances and the joy of theatre.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Klub - volejbal - Amadeus

ČT 19:00-20:30

Věk 26-99

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Volejbal hra. Přijímáme nové hráče. V případě zájmu kontaktujte pana Vacka - jakubv@seznam.cz , po dohodě proveďte on-line přihlášení do kroužku. Volleyball game club. We are accepting new players. In case of interest, contact Mr. Vacek - jakubv@seznam.cz, upon agreement, register online in the circle.

Klub A balli!

ČT 18:30-20:30

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Klub deskových her

SO 16:00-18:00

Věk 18-26

800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Skupina nadšenců deskových her. Více informací: martin.horsky@ddm-ph2.cz

Klub Kolaloka - country tance

ČT 19:00-21:00

Věk 19-99

1 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Tančíme tradiční i moderní country, mexické, skotské tance, stylizované i lidové tance v párech, čtverylkách, řadách, na kruhu i v různých sestavách. Od výuk jednoduchých tanců, tanečních kroků a prvků až po nácviky složitějších tanců a choreografií pro příležitostná vystoupení na různých společenských akcích. Rádi v naší skupině uvítáme nové členy se zájmem o tanec. In our club, we dance traditional and modern country, Mexican, Scottish dances, stylized and folk dances in pairs, quads, rows, on a circle and in various ensembles. You will learn simple dance steps and elements and then rehearse more complex dances and choreography for occasional performances at various social events. We are happy to welcome new members in our group interested in dancing. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba III

ČT 19:00-21:00

Věk 18-99

DDM Slezská 21

Volno

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé - odborné vysvětlení technik kresby a malby - studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura) - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance? During this course you will: - get a professional explanation of drawing and painting - study drawing according to the model (still life, portrait, figure) - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba pro seniory

ÚT 10:30-12:30

Věk 64-99

200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Máte čas a chuť zkusit něco nového? Tento kroužek je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří chtějí zkusit něco nového, tak pro ty, kteří již mají s malováním i kresbou zkušenosti a chtějí se zdokonalovat. Vyzkoušíte kresbu, malbu a další výtvarné techniky: - uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Do you have the time and desire to try something new? This course is suitable for both complete beginners and for those who have experience with painting and drawing and want to improve. You will learn proper drawing, painting and other art techniques like charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba, grafika I

PO 19:00-21:00

Věk 19-99

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé - odborné vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby - studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura) - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance? During this course you will: - get a professional explanation of drawing, painting, graphics and spatial creation techniques - study drawing according to the model (still life, portrait, figure) - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Kresba, malba, grafika II

ST 19:00-21:00

Věk 19-99

2 600 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé - odborné vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby - studijní kresba podle modelu (zátiší, portrét, figura) - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, lavírovaná kresba, pastel, akvarel, tempera. Have you always enjoyed creating and do you lack professional guidance? During this course you will: - get a professional explanation of drawing, painting, graphics and spatial creation techniques - study drawing according to the model (still life, portrait, figure) - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, wash drawing, pastel, watercolour, tempera. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Klub Minecraft

PO 16:30-18:30

Věk 10-15

800 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Vlastníš Minecraftový účet a už tě to samotného nebaví? Přijď si zahrát k nám! Nabízíme ti kolektiv, ve kterém si můžeš zahrát Minecraft společně s ostatními hráči jako ty! Pomůžeme ti zdokonalit tvé herní schopnosti, zkrášlit tvé stavby, používat příkazy a příkazové blocky, využívat redstone a další užitečné dovednosti ve světě Minecraftu!

Klub netradičních deskových her

ČT 14:00-16:00

Věk 7-10

STV Vratislavova 15

Poslední 4 místa

Kroužek je POUZE pro žáky z ZŠ Jakutská, Praha 10

Klub rybářů

ÚT 16:30-18:00

Věk 7-15

400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá převážně u vody, když to počasí dovolí, zbytek roku v DDM.

Klub výtvarné tvorby

ÚT 19:30-21:30

Věk 25-99

1 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

UZAVŘENÁ SKUPINA - odborné vysvětlení technik kresby figury a prostorové tvorby - studijní kresba podle modelu - kresba portrétu, ruky, jednotlivých částí těla a figury - výtvarný problém: linie, tvar, barva, objem, kompozice, světlo - stín - techniky: uhel, tužka, tuš, pastel - tento kurz je uzavřenou skupinou, která bnepřijímá nové členy... During this course you will: - get a professional explanation of figure drawing techniques and spatial creation - study drawing according to the model - drawing of a portrait, hand, individual body parts and a figure - learn to deal with artistic problems: line, shape, colour, volume, composition, light - shadow - learn many techniques: charcoal, pencil, ink, pastel

Komiks I

ÚT 14:00-16:00

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

- kroužek pro děti ve věku 9 - 15 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pouze pořadí daného kroužku v týdnu - course for children 9 - 15 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Komiks II

ÚT 16:00-18:00

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

- kroužek pro děti ve věku 9 - 15 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pouze pořadí daného kroužku v týdnu - course for children 9 - 15 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Komiks III

ČT 15:00-17:00

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

- kroužek pro děti ve věku 9 - 15 let - tento kroužek je určen těm, kteří rádi vymýšlí a kreslí příběhy - seznámíme se se základními zákonitostmi komiksové tvorby - tvoříme nejrůznější komiksy (od krátkých stripů, přes jednostránkové příběhy, až po rozsáhlejší příběhy) - na kroužku se setkáváme s inspirativními ukázkami z tvorby zajímavých komiksových autorů - tvoříme jak individuálně, tak ve dvojicích či v celé skupině - upřednostňujeme kresbu (ovšem je tu možnost i jiných technik) - nedílnou součástí kroužku je i tvorba komiksu do celopražské soutěže VYKOUMEJ KOMIKS! - Číslo kroužku neoznačuje pokročilost účastníků, ale pouze pořadí daného kroužku v týdnu - course for children 9 - 15 years - course for those who like to invent and draw stories - we will get acquainted with the basic laws of comics - we will create various comics (from short strips, through one-page stories, to more extensive stories) - children will get to know inspiring examples of work of interesting comic book authors - we create both individually, in pairs or the groups - we prefer drawing (but there is also the possibility of other techniques) - a big part of the course is the comics-creation for the Explore Comics competition Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Kondiční cvičení pro ženy

PO 18:00-19:00

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Intenzivní kondiční cvičení pro ženy s využitím různých sportovních pomůcek. Intensive fitness exercises for women using various sports equipment.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kondiční plavání 1

ST 15:45-16:45

Věk 11-16

4 000 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Obsazeno

Kondiční trénink,zdokonalování všech plaveckých stylů, vytrvalost, technika dýchání, ploutve, koordinace ve vodě. Min. požadavky - mírně pokročilý plavec. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 16:00-16:45hod), 15min je k dispozici na převlečení. Form training, improvement of all swimming styles, endurance, breathing technique, fins, coordination in water. Min. requirements - moderately advanced swimmer Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Kondiční plavání 2

ČT 15:00-16:00

Věk 10-15

4 000 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Přijímáme náhradníky

Kondiční trénink,zdokonalování všech plaveckých stylů, vytrvalost, technika dýchání, ploutve, koordinace ve vodě. Min. požadavky - mírně pokročilý plavec. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 15:00-15:45 hod), 15min je k dispozici na převlečení. Form training, improvement of all swimming styles, endurance, breathing technique, fins, coordination in water. Min. requirements - moderately advanced swimmer. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Kruhový trénink - junioři

ČT 16:30-17:30

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Kruhový trénink závisí na principu cvičení se svojí vahou za cílem zpevňování svalstva celého těla a účinného spalování tuků. Díky udržení tepové frekvence na vyšší úrovni během celého cvičení podporuje činnost kardiovaskulárního systému a povzbuzuje metabolismus. Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí cvičit se svojí vahou, což jim pak může sloužit jako správná fyzická průprava do jiných sportů. Účastníci se naučí velké množství cviků, které si lehce osvojí a mohou je cvičit i doma. Potřebné vybavení: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin. V případě cvičení venku pohodlnou venkovní obuv na cvičení. Circular training stands on the principle of exercise with your weight to strengthen the muscles of the whole body. By keeping your heart rate higher throughout the workout, it supports the activity of the cardiovascular system and stimulates metabolism. Participants will learn to exercise with their weight through a large number of exercises that they can easily master and can practice at home.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kuželky I.

ÚT 15:30-17:00

Věk 10-16

1 600 Kč / rok

Kuželna Zvon, Praha

Volno

Na kroužku děti budou hrát nejen kuželky, účastnit se turnajů, ale věnovat se také kondičním cvičením a hrám. Tréninky budou probíhat ve speciální kuželkářské herně na Smíchově. Vedoucí děti na kroužek doprovodí.

Kuželky II.

PÁ 15:30-17:00

Věk 10-16

1 600 Kč / rok

Kuželna Zvon, Praha

Volno

Na kroužku děti budou hrát nejen kuželky, účastnit se turnajů, ale věnovat se také kondičním cvičením a hrám. Tréninky budou probíhat ve speciální kuželkářské herně na Smíchově. Vedoucí děti na kroužek doprovodí.

Kytara - mírně pokročilí

PO 16:15-17:15

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 2 místa

Doprovodná kytara k táboráku - hraní folkových písní dle akordů se zpěvem (ne přehrávání klasiky dle not). Kroužek je vhodný pro mírně pokročilé, kteří na konci školního roku budou schopni zahrát si většinu písní ze žluté a modré Já písničky. Sem tam složíme i nějakou tu vlastní píseň, když bude nálada a inspirace! Kromě kytary a zpěvníku Já písnička 2 + 3 je třeba si na kroužek přinést také nelinkovaný/nečtverečkovaný sešit velikosti A5 na poznámky a psací potřeby. Na kytaře je vhodnější mít nylonové struny. Do you want to play the guitar by the campfire? We will teach you how to playing folk songs according to chords. The classes are mainly for intermediate students who can play most of the songs from the yellow and blue Já písnička songbook. For the classes you will need a guitar and the songbook Já písnička 2 + 3, it is also necessary to bring an unlined / non-square A5 notebook for notes. We highly recommend getting nylon strings for your guitar.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Kytara - začátečníci 1

PO 15:00-16:00

Věk 9-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Doprovodná kytara k táboráku - hraní folkových písní dle akordů se zpěvem (ne přehrávání klasiky dle not). Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří drží kytaru prvně v rukou, neumí zahrát základní rytmy či základní durové/molové akordy. Děti se naučí základní rytmy na poloviční, celý a 3/4 takt, základní durové a molové akordy. Sem tam složíme i nějakou tu vlastní píseň, když bude nálada a inspirace! Na konci školního roku bude každý schopen zahrát si jednoduché písně ze zeleného a žlutého zpěvníku Já písnička. Kromě kytary a zpěvníku Já písnička 1 + 2 je třeba si na kroužek přinést také nelinkovaný/nečtverečkovaný sešit velikosti A5 na poznámky a psací potřeby. Na kytaře je vhodnější mít nylonové struny. Do you want to play the guitar by the campfire? We will teach you how to playing folk songs according to chords. The classes are perfect for complete beginners who have never held the guitar in their hands. You will learn to play basic rhythms and basic major/minor chords. You will have a chance to also try composing your song. At the end of the school year, everyone will be able to play simple songs from the green and yellow songbook I Song (Já písnička). For the classes you will need a guitar and the songbook Já písnička 1 + 2, it is also necessary to bring an unlined / non-square A5 notebook for notes. We highly recommend getting nylon strings for your guitar.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Latinsko-amer. tanec-soutěžní příprava 1

NE 13:30-16:30

Věk 8-26

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek je rozšiřujícím kroužkem k základnímu kroužku latinsko-amerického tance. Výjimky pouze po domluvě s trenérem. Nácvik sestav na vystoupení. Rehearsal of dance sets for performances. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-amer. tanec-soutěžní příprava 2

PÁ 17:00-19:00

Věk 8-26

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek je rozšiřujícím kroužkem k základnímu kroužku latinsko-amerického tance. Výjimky pouze po domluvě s trenérem. Nácvik párových ukázek účastníků kroužků latinsko-amerických tanců začátečníci či pokročilí. Latin American dances for couples. Suitable for both beginners and advanced dancers. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americké tance - dua, páry

ÚT 19:00-20:30

Věk 12-32

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Příprava na soutěže pro sólové tanečníky a dua. Kroužek je rozšiřujícím kroužkem k základnímu kroužku latinsko-amerického tance. Výjimky pouze po domluvě s trenérem. Preparation for competitions for solo dancers and duos. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - pokročilí

ÚT 17:30-19:00, ČT 17:50-19:00

Věk 9-26

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 4 místa

Nácvik latinsko-amerických tanců (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble...) Tréninky se konají v úterý v DDM a ve čtvrtek v SPŠE V Úžlabině 23, Praha 10. Latin-American dances (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble ...) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Latinsko-americký tanec - začátečníci

ÚT 16:00-17:30, ČT 16:15-17:50

Věk 6-14

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

V DOBĚ UZAVŘENÍ DDM, Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KROUŽEK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKOU. Nácvik latinsko-amerických tanců (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble...) Tréninky se konají v úterý i ve čtvrtek v DDM. Latin-American dances (samba, rumba, jive, cha-cha, pasodoble ...) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Lezení 1 - mladší

PO 15:00-16:30

Věk 6-11

4 500 Kč / rok

Sportovní centrum Palmovka

Poslední 3 místa

Na kroužku se děti seznámí se základními technikami lezení a jištění na umělé stěně a boulderu. Vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé, školní děti. Na kroužek je vhodné nosit čistou sportovní obuv či cvičky a nebo si na místě můžete za poplatek zapůjčit speciální lezeckou obuv. Vedoucí si děti vyzvedne v 15:50 hod. u recepce, ukáže jim šatny a poté se jim bude věnovat při lezení až do 16:20 – 16:25 hod. kdy děti opět doprovodí do šatny. Ukončení kroužku bude v 16.30 opět u recepce. During these lessons, children will learn the basic techniques of climbing and securing on an artificial wall and boulder. Suitable for complete beginners and advanced climbers, school children. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Lezení 2 - starší

PO 16:30-18:30

Věk 12-18

4 800 Kč / rok

Sportovní centrum Palmovka

Poslední 3 místa

Na kroužku se děti seznámí se všemi technikami lezení a jištění na umělé stěně a boulderu. KROUŽEK NENÍ URČEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY! During these lessons, children will learn the basic techniques of climbing and securing on an artificial wall and boulder. Lessons are not suitable for beginners! Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Malý chovatel

ÚT 14:00-15:00

Věk 4-6

1 400 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Zájmový kroužek Malý chovatel je určen pro malé zájemce o říši zvířat. Během kroužku se budou děti učit správnému zacházení a péči o zvířata v naší minizoo. Kroužek je určen pro předškolní děti ve věku 4 - 6 let. This course is designed for preschool children (4-6 years) interested in the animal kingdom. During the classes, children will learn the properly handle and take care of animals in our mini-zoo.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Malý kuchař

PO 15:30-16:30

Věk 4-7

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Na tomto kroužku si děti vyzkouší jednoduché vaření a pečení, budeme se učit základní dovednosti potřebné v kuchyni, krájení, strouhání, odvažování surovin atp. On this course, children will cook and bake easy dishes, we will learn bacic skills needed in the kitchen – cutting, gating, weighting etc.

Míčové hry - základy sportů

PO 15:30-17:00

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Základy sportovních aktivit a kolektivních her a jejich pravidla (vybíjená, házená, přehazovaná, basketbal, florbal, fotbal. Seznámení se s některými kolektivními netradičními sporty (softball, kin-ball) Basics of sports activities and team games and their rules (dodge-ball, handball, throwing, basketball, floorball, football. Getting acquainted with some collective non-traditional sports (softball, kin-ball) Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Mixér

ČT 17:00-18:30

Věk 7-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Stačí látka, jehla, nitka, vznikne z toho třeba Jitka. S knoflíkem si poradíme a oko jím nahradíme. A když najdem pěknou desku? Zmalujem jí? Plnou blesků! Dřevo, plasty či nová technika, hlavně žádná panika. - práce s různými materiály - použití netradičních technik - kombinování materiálů a technik -work with different materials - use of non-traditional techniques - combining materials and techniques

Mladý badatel

ČT 15:00-17:00

Věk 7-12

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Rádi zkoumáte vše, co se v přírodě pohne? Kroužek pro všechny zvídavé hlavičky, které se chtějí ponořit do tajů přírody, zkoumat vlastnosti rostlin, zivočichů i nerostů a hledat odpovědi na své otázky. Na kroužku se naučíme vytvářet a ověřovat vlastní hypotézy. Pokud rádi travíte čas venku a láká vás objevovat pražskou přírodu, je kroužek určen přesně pro vás!

Mladý vědátor

ÚT 15:00-16:30

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 2 místa

Kroužek pro všechny děti, které by rády pronikly do tajů vědy. Čekají nás hravé pokusy, nejrůznější zajímavosti, zábava a hlavně spousta vědomostí a dovedností. Naučíme se pracovat s mikroskopem, vyrobíme si sopku a čekají nás pokusy s vodou. Dotkneme se poznatků z biologie, chemie, fyziky... a to vždy přiměřenou formou věku a znalostem dětí. A course for all children who would like to find out the secrets of science. You can look forward to playful fun experiments and most importantly, a lot of knowledge and skills. We will learn to work with a microscope, make a volcano and we will do experiments with water.

MO1 Letecké a lodní modelářství

PO 17:00-19:00

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 3 místa

Stavba modelů letadel a lodí pro začátečníky. Stavba házedel, létání, stavba větroně A1, A2, A3. Construction of aeroplane and ship models for beginners. Construction and flying of gliders A1, A2, A3. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MO2 Letecké a lodní modelářství

ST 17:00-19:00

Věk 9-20

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Stavba řízených i neřízených větroňů, motorových letadel a jednoduchých lodních modelů pro mírně a středně pokročilé. Stavba volných modelů letadel, stavba RC modelů, létání s modely, opravy letadel. Také možnost stavby plastikových modelů. Do tohoto kroužku je možnost přihlásit jak začátečníky, tak i pokročilé a to z důvodu individuálního přístupu. Construction of controlled and uncontrolled gliders, motorized aircraft and simple ship models for intermediate and advanced. Construction of free aircraft models, construction of RC models, flying with models, aircraft repairs. Possibility of building plastic models. Due to the individual approach to each participant, this course is suitable for both beginners and advanced. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Modelářství

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Kroužek je pro všechny, kteří chtějí rozvíjet svoji tvořivost, zručnost, trpělivost a pečlivost. Děti se naučí dovednostem, jako je stavba vozů, domů, figurek nebo krajiny ze všech možných materiálů a pokusíme se o co nejvěrnější zachycení skutečnosti. Neminou nás samozřejmě ani zásady a správného používání různých druhů nářadí.

Moderní tanec - TS Be Free - děti

ÚT 15:30-17:00, ČT 16:00-17:35

Věk 8-11

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec - TS Be Free - junioři

ÚT 17:15-18:50, ČT 17:30-19:00

Věk 12-15

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec - TS BeFree - přípravka

ÚT 15:20-16:20, ČT 15:20-16:20

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Přípravka na moderní tanec, gymnastické prvky, pohybové hry. Preparation for modern dance, gymnastic elements, movement games. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec-TS Be Free junioři+dospělí

ÚT 18:45-20:20, ČT 19:00-20:30

Věk 15-26

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Různé druhy moderního tance s převahou Disco Dance. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dance with a predominance of Disco Dance. Choreography training, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Moderní tanec-TS Be Free-malá skupina

PÁ 16:00-17:30

Věk 9-12

1 600 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

KROUŽEK JE URČEN PRO DÍVKY, KTERÉ TANČÍ V TS Be Free - děti. Nácvik sestav pro vystoupení, plánovaná účast na soutěžích.

MT1 Mladý technik 1.-2.tř.

ÚT 14:30-16:00

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Stavba jednoduchých výrobků ze dřeva a jiných materiálů, práce s nářadím. Kroužek má za úkol rozvinout zručnost dětí. Má je naučit zacházet s různými druhy materiálů (papír, dřevo, přírodniny apod.) a umět je zpracovávat. Jde o činnosti jako je stříhání, lepení, vrtání, broušení a další praktické dovednosti. Kroužek by měl dovést děti ke zvládání a preciznosti těchto prací. Construction of simple products from wood and other materials, working with tools. The task of the course is to develop children's skills. We will teach children how to handle different types of materials (paper, wood, natural products, etc.) and how to process them. They will practice activities such as cutting, glueing, drilling, grinding and other practical skills. Our main goal is to lead children to master these activities on their own. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT2 Mladý technik 2.-3.tř.

PO 15:00-16:30

Věk 8-10

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 3 místa

Stavba jednoduchých výrobků ze dřeva a jiných materiálů, práce s nářadím. Kroužek má za úkol rozvinout zručnost dětí. Má je naučit zacházet s různými druhy materiálů (papír, dřevo, látky, kov, umělé hmoty, přírodniny apod.) a umět je zpracovávat. Jde o činnosti jako je stříhání, lepení, vrtání, broušení a další praktické dovednosti. Kroužek by měl dovést děti ke zvládání a preciznosti těchto prací. Construction of simple products from wood and other materials, working with tools. The task of the course is to develop children's skills. We will teach children how to handle different types of materials (paper, wood, fabrics, metal, plastics, natural products, etc.) and how to process them. They will practice activities such as cutting, glueing, drilling, grinding and other practical skills. Our main goal is to lead children to master these activities on their own. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT5 Technická přípravka - předškoláci

ČT 16:00-17:00

Věk 5-6

1 400 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Tento kroužek je zaměřen na polytechnické vzdělávání a rozvoj předškolních dětí, které se budou v průběhu roku hravou formou seznamovat s vědou a technikou. Kroužek je vhodný jak pro kluky, tak pro holky. Co děti na kroužku čeká? - seznamování s řemesly - práce s nástroji a nářadím - poznávání různých druhů materiálů - hry s materiálem - vytváření vlastních výrobků - konstruktivní hry a technické kreativní hračky - a spoustu dalšího... This course is focused on polytechnic education and the development of preschool children, who will get familiar with science and technology in a playful way. The course is suitable for both boys and girls. Kids will: - learn about different kinds of hand-crafts - learn how to work with tools and implements - learn about different types of materials - learn how to create their own products - play games and learn about technical creative toys Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

MT6 Mladý technik starší

ČT 16:00-18:00

Věk 11-14

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Budete mít možnost vyrobit si něco v malé kovářské a kovoobráběcí dílně, dále budeme vyrábět ze dřeva, kůže, plastu či recyklovaných materiálů. Pracovat budeme s ručním tak i elektrickým nářadím. You will have the opportunity to make something in a small blacksmith and metalworking workshop, we will also make products from wood, leather, plastic or recycled materials. We will work with both hand and power tools.

MT7 Mladý kutil

ČT 14:15-15:45

Věk 7-10

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Naučíte se základy práce s ručním nářadím jako je: řezání, vrtání a pilování. Vyrábět budeme ze dřeva, kovu, kůže, plastu a recyklovaných materiálů. Learn the basics of working with hand tools such as cutting, drilling and sawing. We will work with wood, metal, leather, plastic and recycled materials.

Muzikálové herectví

ÚT 17:15-18:45

Věk 9-14

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Herecká a hudební cvičení, herectví, zpěv a další aktivity. URČENO PRO DĚTI SE ZÁJMEM O DIVADLO A HUDBU, KTERÝM NEVADÍ VYSTUPOVAT PŘED LIDMI. PODMÍNKOU JE, ŽE SE BUDOU ÚČASTNIT HERECKÝCH I PĚVECKÝCH AKTIVIT. Kontakt na vedoucí: baja.mudrochova@gmail.com Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Němčina pro 1. třídu

ST 16:00-17:00

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Základy německé gramatiky a slovní zásoby s důrazem na aplikování těchto principů v mluveném projevu. Basics of german grammar and vocabulary with emphasis on using these principals in spoken language.

NERF

PO 15:30-17:00

Věk 9-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

NERF kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Součástí kroužku bude účast v soutěžích NERF ligy. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování. Nejmladší přijímaný ročník je 2011. The NERF course aims to attract children to the gym, playground and nature. During the school year, children will have an opportunity to participate in NERF league competitions. Contents of training: - physical training, movement and shooting training - tactics and strategy of the game - communication and cooperation in a team We seek boys and girls who like action, strategy and fair play.

NERF STV

PO 14:30-15:30

Věk 8-11

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Součástí kroužku bude účast v soutěžích NERF ligy. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování. The course aims to attract other children to the gym, playground and nature. Children will train shooting with NERF gun and will learn the rules of the game. Part of the course will be participation in NERF league competitions. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Netradiční sporty - mládež

PÁ 15:30-17:00

Věk 17-22

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - mladší 1

ČT 16:00-17:30

Věk 9-12

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - mladší 2

ČT 16:00-17:30

Věk 11-13

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Netradiční sporty - starší

PÁ 15:30-17:00

Věk 12-16

2 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Sportovní hry, turistika,cykloturistika, kánoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty (bedminton, frisbee, lezení...) a další neobvyklé aktivity(jezdectví, lukostřelba, laser game...). Kroužek bude probíhat nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech dle konkrétní zvolené činnosti. Plán kroužku bude stanoven vždy cca 4 měsíce předem a vždy týden před akcí upřesňován. Sports games, hiking, biking, canoeing, outdoor sports, non-traditional sports (badminton, frisbee, climbing ...) and other unusual activities (horseback riding, archery, laser game ...). The course will take place in different sport-grounds according to the specific activity chosen. The plan of the course will be set about 4 months in advance and always specified one week before the day of the course. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Orientální tance pro malé princezny

ÚT 15:00-16:00

Věk 3-6

1 400 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Hodiny orientálního tance zahrnují rozcvičku s jógovými prvky pro protažení těla, následně základní prvky izolovaného pohybu v tanci, naučíme se různé druhy tohoto tance a vyzkoušíme si také orientální tanec se závoji. Tento druh tance přináší radost z pohybu, příjemné uvolnění, posílení břišních i zádových svalů. S sebou tričko, sukýnku nebo legíny, nějaký šátek kolem pasu(může být, ale nemusí)- na pozdějších lekcích bude možno zapůjčit šátek s penízky.

P01 Začínáme s PC

ČT 14:30-16:00

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Tráví vaše děti rády čas na počítači, ale umí tam hrát jen hry a vy chcete, aby se seznámily s PC lépe? Nebo kroužek počítačů ve škole je pro děti nedostačující? U nás dostanete základy, seznámíme vás s počítačovou technikou (hardware, software), čeká na vás práce s Office, tvorba textových a grafických dokumentů, tabulek, elektronická pošta a komunikace, internet a informace, hry a zábava, úprava fotek atd... Zároveň se účastníci seznámí se základy bezpečnosti online. Jak tyto hrozby fungují a jak se proti nim bránit. a toto si i prakticky vyzkouší. Do your kids like to spend time on the computer, only to play games there and you want them to get to know the PC better? Are the computer classes at school insufficient for children? During this course, children will get the basics, we will introduce them to computer technology (hardware, software), work with the Office, creation of text and graphic documents, spreadsheets, e-mails and communication, internet and information, games and entertainment, photo editing, etc .... At the same time, kids will learn the basics of online security. How these threats work and how to defend against them plus they will get the chance to try it in a safe environment. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P02 Základy práce s PC pro seniory

ÚT 09:30-11:00

Věk 63-99

200 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Základy práce s PC. Účastníci mohou sami navrhovat témata a okruhy k řešení. Práce s chytrými telefony. Seznámení se s produkty Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), internetem, grafickými editory, e-mailovou komunikací aj. Basics of working with PC. Working with smartphones. Getting acquainted with Microsoft Office products (Word, Excel, PowerPoint), the internet, graphic editors, e-mail communication, etc. Participants can suggest topics and areas that they want to focus on.

P04 Programování v Javě pro začátečníky

PO 17:30-19:00

Věk 11-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Chcete se naučit programovací jazyky, které jsou dnes nejpoužívanější? V tom případě je nejvyšší čas naučit se Javu! Pro začátečníky i pokročilé, se znalostmi obsluhy počítačů. Do you want to learn how to programme in today's most used language? In that case, it's time to learn Java! Class is suited for advanced programmers but also beginners with knowledge of computer operations. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P06 Programování v C/C++ pro začátečníky

PO 16:00-17:30

Věk 12-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

Programovací jazyky C a C++ dnes patří mezi ty nejrozšířenější a kdo se naučí programovat v "céčku", nebude mít problém naučit se ani další jazyky, které se těší velké popularitě jako například PHP nebo Java. Právě ty z jazyka C vycházejí. C and C ++ programming languages are among the most widespread programming languages today and those who learn to program in the "c´s" will not have a problem learning other very popular programming languages, such as PHP or Java. In our classes, we will go through C from the ground up, learn how to branch a program, what is a cycle, structure, pointer, array, we will also test dynamic memory allocation. In the section C ++, we'll talk about the differences from classical C, and we'll show you the capabilities of the standard library, how exceptions work, and how to use them, as well as the basics of object-oriented programming in C ++. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad V našem kurzu si projdeme C úplně od základů, řekneme si, jak větvit program, co je to cyklus, struktura, ukazatel, pole a ukážeme si a vyzkoušíme dynamickou alokaci paměti. V části o C++ si řekneme rozdíly oproti klasickému C a navíc si ukážeme možnosti standardní knihovny, jak fungují výjimky a jak je používat a také si projdeme základy objektově orientovaného programování v C++. V závislosti na znalosti účastníků můžeme některá témata probrat více či méně do hloubky případně osnovu podle zájmu osazenstva pozměnit.

P07 Úvod do programování 1 - začátečníci

ST 16:00-17:30

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Úvod do programování všeobecně, Windows i Linux, více technicky, pohled na více programovacích jazyků. Pro loňské účastníky kroužku i nové zájemce. General introduction to programming, Windows and Linux, programming languages. For last year's participants of the course and also new applicants. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P08 Javascript

ST 17:30-19:00

Věk 12-20

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 2 místa

Naučte se programovat webové stránky pomocí Javascript. Začátečníci se naučí základy programování - podmínky a cykly, algoritmizace, atp. spoleně se základy technologií tvorby webových stránek (HTML,CSS) Pokročilý účastník uslyší na kroužku porovnání s jinými programovacími jazyky, současný stav a vývoj jazyka, ekosystém knihoven a modulů. Snažíme se o aplikaci znalostí pro řešení obecných programátorských úloh, nebo vlastních rozsáhlejších projektů - např. interaktivní webová aplikace, redakční systém, webová hra. Learn how to program websites using Javascript. Beginners will learn the basics of programming - conditions and cycles, algorithms, and the basics of web design technologies (HTML, CSS) The advanced participant will learn about the differences to other programming languages, the current state and development of the language, the ecosystem of libraries and modules. We try to apply knowledge to solve general programming tasks, or our own larger projects - such as an interactive web application, content management system, web game. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P10 Programování jazyka Python

ÚT 17:30-19:00

Věk 11-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Volno

DEN A ČAS BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚN. Jako technologie je Python také velmi šikovný. Běžně se používá pro serverové služby, matematické a vědecké výpočty, umělé inteligence a "chytré věci" (jako třeba "chytrý dům"...). Ale samozřejmě není omezený jen na tyto účely a je možné v něm vytvářet třeba grafické aplikace pro běžné počítače a mobilní telefony nebo třeba i počítačové hry. Avšak nejdůležitější je naučit se "programovat" a Python je skvělý začátek. Python is commonly used for server services, mathematical and scientific calculations, artificial intelligence and "smart things" (like "smart house" ...). But of course, it is not limited only for these purposes and it is possible to create graphic applications for ordinary computers and mobile phones or even computer games using it. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P12 Programování v C#

ČT 17:30-19:00

Věk 12-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Programovací jazyk C# patří mezi nejoblíbenější jazyky dneška. Těší se velké oblibě především díky jeho rozšířenosti od mobilních platforem přes hry až po web. S jeho výukou začneme navázáním na znalost principů algorizace a každý tudíž rozvine potřebný základ pro své další posun.. Zájemce si v kurzu zlepší logické myšlení a fundamentálností jazyka C#. Na konci bude umět daný problém atomizovat a poradí si i s pokročilejší problematikou programování. The C # programming language is one of the most popular languages today. It is very popular mainly due to its widespread use from mobile platforms through games and web applications. We will start by building the knowledge of the principles of algorithmization and everyone will develop the necessary base for their further development. In the end, we will be able to atomize the problem and deal with more advanced programming issues. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P16 Úvod do programování 2

ČT 16:00-17:30

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek slouží jako všeobecný úvod do světa programování. Účastníci se seznámí se základními logicko-filozofickými principy a metodami programování. Vyzkouší si více programovacích jazyků a koncepcí a sami tak zjistí co jim vyhovuje. Některé z těchto věcí si vyzkouší nezávisle na platformě (Windows, Linux, IOS, Android.....) a dokonce i samotném jazyku. Vhodné pro loňské účastníky a nové zájemce, kteří se obecně zajímají o IT/programování a neví který jazyk si zvolit na začátek This course serves as a general introduction to the world of programming. Participants will get acquainted with the basic logical and philosophical principles and methods of programming. They will try out more programming languages ​​and concepts and find what suits them the most. They will try different programming methods independently of the platform (Windows, Linux, IOS, Android .....) and even the language itself. Suitable for last year's participants and new applicants who are generally interested in IT / programming and do not know which language to choose. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

P18 3D grafické modelování

ČT 17:30-19:00

Věk 11-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 4 místa

DEN A ČAS BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚN. Cílem kroužku je seznámit účastníky s prostředím Blender 3D, ukázat si jak vytvářet jednodušší, ale i složitější 3D modely, nabarvit, zakomponovat do reálné fotky a seznámit se s základními principy animace.

Pastelka I

PO 15:00-17:00

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro všechny tvořivé děti se zájmem o výtvarku. - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka II

PO 15:00-17:00

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které mají zájem o výtvarku. - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka III

ÚT 15:00-17:00

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rádi kreslí, malují a tvoří... - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků - kroužek vede: Jarmila Korenčík Art course for schoolchildren who are interested in art. Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka IV

ST 15:00-17:00

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

Pastelka V

PÁ 14:30-16:30

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek pro školáky - PASTELKA. Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. - osvojení a rozvíjení výtvarných technik dostupných pro 1. stupeň ZŠ - inspirace výtvarným uměním - malba, kresba, grafika, kombinované techniky - upevňování pracovních návyků , (jak pracovat s výtvarným materiálem) - úklid pracoviště i nářadí - experimentování s papírem: kašírování, koláž - výzdoba DDM: vánoční a velikonoční téma - účast na výtvarných soutěžích a výstavách, každý měsíc vernisáž a výstava některého z výtvarných kroužků Art course for schoolchildren who are interested in art. Content of the course: - acquisition and development of art techniques suitable for the 1st stage of elementary school - inspiration by fine arts - painting, drawing, graphics, combined techniques - strengthening work habits (how to work with art material) - cleaning of the workplace and tools - experimenting with paper: lamination, collage - DDM decoration: Christmas and Easter theme - participation in art competitions and exhibitions Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

PC grafika

ČT 16:00-17:00

Věk 12-18

1 700 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 2 místa

Představení základních principů tvorby vektorové a rastrové grafiky. Práce s programy CorelDraw, Adobe Photoshop a volně dostupným programem Canva. Tvorba plakátů, brožur, převod vlastních kreseb do digitální formy, tvorba loga, typografické zákonitosti, CMYK a RGB barvy, tisk a jeho nastavení. Práce s tablety a tvorba grafiky na platformách Ilustrator, Autodesk a dalších. Introduction to the basic principles of creating vector and raster graphics. Workinf with CorelDraw, Adobe Photoshop and the free Canva program. Creation of posters, brochures, conversion of own drawings into digital form, creation of logos, typographic laws, CMYK and RGB colors, printing and its settings. Working with tablets and creating graphics on the platforms of Illustrator, Autodesk and others.

Plavání - brodítko 1

ST 14:00-15:00

Věk 3-4

4 800 Kč / rok

Plavecký stadion SK Slavia, Vladivostocká 10, Praha 10

Přijímáme náhradníky

Seznámení se s vodním prostředím, správná koordinace pohybů pomocí her a plaveckých pomůcek. Vhodné pro úplné začátečníky, předškolního věku. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 14:15-15:00hod), 15min je k dispozici na převlečení. Getting acquainted with the aquatic environment, proper coordination of movements using games and swimming aids. Suitable for complete beginners, pre-schoolers. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 1

PO 14:45-15:45

Věk 5-7

4 000 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Poslední 2 místa

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 15:00-15:45hod), 15min je k dispozici na převlečení. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 2

PO 15:45-16:45

Věk 7-9

4 000 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Přijímáme náhradníky

Trénink plaveckých stylů, správná koordinace, potápění, skoky do vody. Min. požadavky - plavec začátečník. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 15:45-16:30hod), 15min je k dispozici na převlečení. Training of the swimming styles, correct coordination, diving, jumps to the water. Minimum requirements - a beginner who already has basic experience with the aquatic environment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání 3

ST 14:45-15:45

Věk 8-10

4 000 Kč / rok

Sokol Vinohrady

Poslední místo!

Základní plavecké styly, koordinační cvičení pro správnost pohybů ve vodě i pod vodou. Cílem je, se ve vodě co nejvíce osamostatnit a nespoléhat už jen na plavecké pomůcky. Minimální požadavky - začátečník, který už má s vodním prostředím základní zkušenosti. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 15:00-15:45hod), 15min je k dispozici na převlečení. Basic swimming styles, coordination exercises for the correct movement in water and underwater. The goal is to become as independent as possible in the water and not just rely on swimming aids. Minimum requirements - a beginner who already has basic experience with the aquatic environment. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Plavání pro začátečníky

ÚT 14:00-15:00

Věk 5-7

4 800 Kč / rok

Plavecký stadion SK Slavia, Vladivostocká 10, Praha 10

Obsazeno

Nácvik základních plaveckých dovedností zábavnou formou, vhodné pro úplné začátečníky. Výuka v bazénu probíhá 45min (v době 14:00-14:45hod), 15min je k dispozici na převlečení.

Pohybovky pro předškoláky

ÚT 15:30-16:30

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Cvičit a hrát si? Na pohybovkách pro předškoláky to jde obojí zároveň. Cvičení je vedené zábavnou a hravou formou, která bude děti bavit od začátku do konce.

Pom poms

ÚT 14:30-15:30

Věk 4-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a hudbu a láká je tancovat s pompony, tedy třásněmi. Mimo práci s třásněmi se také budeme učit jednoduché gymnastické prvky, různé skoky a výkopy. Postupem času nacvičíme i jednoduché choreografie, díky kterým si děti zlepší své koordinační schopnosti a rytmické cítění. Pom poms This course is intended for children who like movement and music and who would like to try dancing with pompoms. In addition to working with the pom poms, we will also learn simple gymnastic elements, various jumps and kicks. Over time, we will also practice simple choreography, thanks to which children will improve their coordination skills and rhythmic feelings. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz

Práce se psem 1

ÚT 16:30-17:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Kynologický kroužek pro děti se psy (po domluvě lze i bez psa). Naučíme se, jak se psem správně komunikovat, jak jej učit novým věcem, jak řešit problémy. Děti samy naučí svého psa základní poslušnosti a zábavným trikům. V kroužku se zaměříme na teoretickou i praktickou část. Zúčastnit se mohou nekonfliktní psi, které dítě dokáže fyzicky zvládnout (udržet na vodítku). Vyskytuje-li se u psa jakékoliv problémové chování, je nutné to předem konzultovat s vedoucím kroužku. V zimních měsících kroužek probíhá přímo ve Stanici přírodovědců. V tomto období je zároveň výuka na kroužku upravena - 1x za 14 dní se konají hodiny kynologické teorie, která dětem doplňuje další potřebné znalosti pro práci se psem. Vybavení na kroužek: vhodné oblečení na pobyt venku se psem Pro pejska: obojek a vodítko (nikoliv navíjecí), osvědčené pamlsky, hračku Kennel club for children with dogs. We will learn how to communicate properly with the dog, how to teach him new things, how to solve problems. Children will teach their dog basic obedience and fun tricks. We will focus on the theoretical and practical part. Non-conflict dogs can participate, but the child has to be able to physically handle the dog. If the dog has any problems in its behaviour, it is necessary to consult with the teacher in advance. In the winter months, the classes take place at the Station of Naturalists (Stanice přírodovědců).

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Práce se psem 2

ČT 15:00-16:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Kynologický kroužek pro děti se psy (po domluvě lze i bez psa). Naučíme se, jak se psem správně komunikovat, jak jej učit novým věcem, jak řešit problémy. Děti samy naučí svého psa základní poslušnosti a zábavným trikům. V kroužku se zaměříme na teoretickou i praktickou část. Zúčastnit se mohou nekonfliktní psi, které dítě dokáže fyzicky zvládnout (udržet na vodítku). Vyskytuje-li se u psa jakékoliv problémové chování, je nutné to předem konzultovat s vedoucím kroužku. V zimních měsících kroužek probíhá přímo ve Stanici přírodovědců. V tomto období je zároveň výuka na kroužku upravena - 1x za 14 dní se konají hodiny kynologické teorie, která dětem doplňuje další potřebné znalosti pro práci se psem. Vybavení na kroužek: vhodné oblečení na pobyt venku se psem Pro pejska: obojek a vodítko (nikoliv navíjecí), osvědčené pamlsky, hračku Kennel club for children with dogs. We will learn how to communicate properly with the dog, how to teach him new things, how to solve problems. Children will teach their dog basic obedience and fun tricks. We will focus on the theoretical and practical part. Non-conflict dogs can participate, the child has to be able to physically handle the dog. If the dog has any problems in its behaviour, it is necessary to consult with the teacher in advance. In the winter months, the classes take place at the Station of Naturalists (Stanice přírodovědců).

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Protahovací a posilovací cvičení I.

ÚT 17:30-18:30

Věk 45-60

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností:) Cvičení s náčiním, prvky pilates, kalanetiky, zdravotního cvičení, jógy. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities :) Exercises with equipment, elements of pilates, callanetics, health exercises, yoga. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Protahovací a posilovací cvičení II.

ČT 17:00-18:00

Věk 45-65

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Protahovací a posilovací cvičení pro ženy všech věkových kategorií a sportovních schopností:) Cvičení s náčiním, prvky pilates, kalanetiky, zdravotního cvičení, jógy. Stretching and strengthening exercises for women of all ages and sports abilities :) Exercises with equipment, elements of pilates, callanetics, health exercises, yoga. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

První pískání 1

PO 14:30-15:30

Věk 5-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Seznámení s hrou na flétnu, dechová a rytmická cvičení, základy hudební nauky hravou formou. URČENO PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY. Výuka dětí probíhá 45 minut, poté individální konzultace s rodiči. Na kroužek je nutné si zajistit sopránovou zobcovou flétnu s obalem a čistítkem a učebnici Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté. V pololetí již nepřijímáme úplné začátečníky! Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

První pískání 2

ÚT 15:15-16:15

Věk 5-7

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Seznámení s hrou na flétnu, dechová a rytmická cvičení, základy hudební nauky hravou formou. URČENO PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY. Výuka dětí probíhá 45 minut, poté individální konzultace s rodiči. Na kroužek je nutné si zajistit sopránovou zobcovou flétnu s obalem a čistítkem a učebnici Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté. V pololetí již nepřijímáme úplné začátečníky! Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Přípravka na talentové zkoušky

ST 17:00-19:00

Věk 12-15

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Příprava adeptů na studium na výtvarných školách - prohlubování výtvarných technik (malba, kresba, grafika) - odborné vedení - příprava portfolia ke zkouškám Kroužek je pouze na jeden semestr /do konce ledna 2021/, kdy probíhají přijímací zkoušky na výtvarné školy. - příprava výtvarných prací k talentovým zkouškám na střední umělecké školy - kresba: podle modelu, stylizace, měření v kresbě, lineární kresba,šrafura, světlo-stín, základy perspektivy, kresba podle modelu, kresba zátiší. - malba: skladba barev, kompozice,základy malířských technik, olej, akryl, akvarel. - historie malby od středověku po současnost a inspirace těmito malířskými postupy - grafika: tisk z hloubky a výšky, koláž - sestavení portfolia ke zkouškám - pracovní návyky "jak pracovat s výtvarným materiálem" - úklid pracoviště i nářadí. Pokud máte zájem pokračovat ve výtvarných činnostech i poté, co kroužek Přípravka skončí k 31.1.2021, můžete se přihlásit na kroužek Art III. A course that helps to prepare applicants for studies at art schools. The circle is only for one semester / until the end of January /when the entrance exams for art schools take place. The course contains: - deepening of art techniques (painting, drawing, graphics) - professional guidance - preparation of artworks for talent exams at secondary art schools - drawing: according to the model, stylization, measurement in the drawing, linear drawing, hatching, light-shadow, basics of perspective, drawing according to the model, still life drawing. - painting: composition of colours, composition, basics of painting techniques, oil, acrylic, watercolour. - history of painting from the Middle Ages to the present and inspiration from these painting techniques - graphics: print from depth and height, collage - compilation of a portfolio for tests - work habits "how to work with art material" - cleaning of the workplace and tools. If you are interested in continuing your art activities even after this course ends on January 31, you can sign up for the Art III course. Facebookové stránky Výtvarné dílny Vinohrady

R1 LEGO Robotika 1

PO 17:00-19:00

Věk 8-11

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Teorie, stavba a programování robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Obecná algoritmizace a řešení nejrůznějších technických konstrukčních problémů, výzev. Theory, construction and programming of robots from the Lego Mindstorms kit. General algorithmization and solution of various technical design problems and challenges. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

R2 LEGO Robotika 2

ÚT 17:00-19:00

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Teorie, stavba a programování robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Theory, construction and programming of robots from the Lego Mindstorms kit. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

R3 LEGO Robotika 3 - pokročilí

ST 18:00-20:00

Věk 13-19

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední 3 místa

Kroužek je zaměřený na stavbu mechanických projektů, které jsou poháněny programovatelným LEGO Mindstorms.Účastníci řeší různé logické, mechanické problémy formou stavby, nebo pomocí programování. The course focuses on the construction of mechanical projects that are powered by programmable LEGO Mindstorms. Participants solve various logical, mechanical problems in the form of construction or programming. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Round Dance - pokročilí

ST 20:15-21:45

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Round dance je párový společenský tanec, který vznikl zhruba v sedmdesátých letech 20. století v USA. Tanečníci dostávají během tance nápovědu (cue), podle které se po parketu pohybují. V ideálním případě tedy tančí ve stejnou chvíli celý sál úplně to samé. Setkat se lze v round dance s rytmy standartními a latinsko-americkými (waltz, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, rumba, samba, jive a jiné) i s tanci více populárními v USA (west coast swing, single swing, mambo, merengue) v různých obtížnostech (fázích). Pro pokročilý kurz je nutné mít absolvovaný alespoň celoroční kurz "Round dance - začátečníci" nebo umět round dance fáze IV odjinud.

Round Dance - začátečníci

ST 18:45-20:15

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Round dance je párový společenský tanec, který vznikl zhruba v sedmdesátých letech 20. století v USA. Tanečníci dostávají během tance nápovědu (cue), podle které se po parketu pohybují. V ideálním případě tedy tančí ve stejnou chvíli celý sál úplně to samé. Setkat se lze v round dance s rytmy standartními a latinsko-americkými (waltz, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, rumba, samba, jive a jiné) i s tanci více populárními v USA (west coast swing, single swing, mambo, merengue) v různých obtížnostech (fázích). Pro začátečnický kurz nejsou potřeba žádné zkušenosti, pouze taneční boty a věk jakýkoli nad 18 let.

Rytmika, taneční hrátky I.

ST 15:00-16:00

Věk 4-5

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Pohybove hry na hudbu, základy baletních prvků, rytmika a tancování. Movement games, basics of ballet elements, dancing to the rhythm. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Rytmika, taneční hrátky II.

ST 16:00-17:00

Věk 5-6

1 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední místo!

Pohybove hry na hudbu, základy baletních prvků, rytmika a tancování. Movement games, basics of ballet elements, dancing to the rhythm. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Spisovatelé a ilustrátoři I

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Na kroužku píšeme krátké texty - povídky nebo začátek knížky (fantasy, pohádky, sci-fi, o spolužácích, ze života zvířat apod.) Učíme se zajímavě psát. Nosíme si oblíbené knížky z domova a čteme si z nich ukázky. Někdo raději kreslí ilustrace anebo vytváří komiks. Vydali jsme několik ručně udělaných knížek a několik audioknih, které děti samy namluvily. Pro radost hrajeme různé slovní i jiné hry. In this course, we write short texts - short stories or the beginnings of a book (fantasy, fairy tales, sci-fi, about classmates, from animal life, etc.). We learn how to write interestingly. We bring our favourite books from home and read samples from them. Some people prefer to draw illustrations or create comics. We have already published several handmade books and audiobooks that the children have recorded themselves.

Spisovatelé a ilustrátoři II

ÚT 16:00-18:00

Věk 9-18

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Na kroužku píšeme krátké texty - povídky nebo začátek knížky (fantasy, pohádky, sci-fi, o spolužácích, ze života zvířat apod.) Učíme se zajímavě psát. Nosíme si oblíbené knížky z domova a čteme si z nich ukázky. Někdo raději kreslí ilustrace anebo vytváří komiks. Vydali jsme několik ručně udělaných knížek a několik audioknih, které děti samy namluvily. Pro radost hrajeme různé slovní i jiné hry. In this course, we write short texts - short stories or the beginnings of a book (fantasy, fairy tales, sci-fi, about classmates, from animal life, etc.). We learn how to write interestingly. We bring our favourite books from home and read samples from them. Some people prefer to draw illustrations or create comics. We have already published several handmade books and audiobooks that the children have recorded themselves.

Stolní tenis - mírně pokročilí

ST 15:30-17:00

Věk 10-14

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Kroužek určen pro děti a mládež, kteří mají zvládnuté základy techniky a hry. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování jednotlivých druhů úderů a technik, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. The course focuses on children and youth who have already mastered the basics of technology and game. Training is focused on improving individual types of strokes and techniques and the game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - pokročilí, volná hra

PO 18:00-19:30

Věk 10-26

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Trénink jednotlivých druhů úderů a technik, výuka pravidel, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. Training of individual types of strokes and techniques, teaching rules, game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - Sázavská

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-12

3 000 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Volno

Kroužek určen pro děti a mládež, kteří mají zvládnuté základy techniky a hry. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování jednotlivých druhů úderů a technik, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. The course focuses on children and youth who have already mastered the basics of technology and game. Training is focused on improving individual types of strokes and techniques and the game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - středně pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 10-16

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Kroužek určen pro děti a mládež, kteří mají zvládnuté základy techniky a hry. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování jednotlivých druhů úderů a technik, hra. Během roku budou pro děti připraveny různé turnaje. The course focuses on children and youth who have already mastered the basics of technology and game. Training is focused on improving individual types of strokes and techniques and the game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Stolní tenis - začátečníci

ÚT 14:30-16:00

Věk 9-11

2 000 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Výuka pravidel stolního tenisu, základních úderů, správné držení pálky, správný postoj a pohyb u stolu, hra. Během roku budou pro děti připraveno několik turnajů. Learning the rules of table tennis, basic strokes, the correct hold of the bat, the correct posture and movement at the table, game. Opportunity to participate in several tournaments during the school year. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Street dance

PO 15:30-17:00

Věk 9-13

SPV Lublaňská 18

Volno

V hodinách se snažíme rozvíjet techniky různých streetových stylů například hip hop, house, locking, break dance, waacking a další. Street dance In this class, we try to develop techniques of various street styles such as hip hop, house, locking, breakdance, waacking and more. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Street dance - mladší

PÁ 14:00-15:30

Věk 8-11

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Náplň kroužku Street dance mladší: - posilování svalů - taneční hry na rozvoj vnímání hudby (muzikality) a improvizace - učení různých základních kroků a postupné rozvíjení do těžších prvků - tvoření tanečních kombinací a sestav z naučených kroků Street dance - younger kids The main content: - muscle strengthening - dance games to develop the perception of music and improvisation - learning various basic steps and gradually developing into more difficult ones - creating dance combinations and sets from learned steps Kroužek je otevřen pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531

Street dance - starší

PÁ 15:30-17:00

Věk 12-15

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

V hodinách se snažíme rozvíjet techniky různých streetových stylů například hip hop, house, locking, break dance, waacking a další. Street dance - older kids In this class, we try to develop techniques of various street styles such as hip hop, house, locking, breakdance, waacking and more. Kroužek je veden pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz / 601 319 531.

Street dance, Hip-hop - TS Be Free

ÚT 17:30-19:00, ČT 17:00-18:30

Věk 10-18

2 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Volno

Různé druhy moderního tance s převahou Street Dance a Hip Hopu. Nácvik sestav, účast na soutěžích. V loňském roce učast mimo jiné i na Mistrovství ČR !!! Different types of modern dances – mainly Street Dance and Hip Hop. Training of sets, participation in competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

ŠF1 Florbal 1

ÚT 15:30-16:30

Věk 7-9

1 700 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Základy florbalové techniky, hra. Basics of floorball techniques, game. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Školička 1

PO 09:00-12:00

Věk 2-5

3 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Hudebně, pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Školička 2

ST 09:00-12:00

Věk 2-5

3 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Hudebně-pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Školička 3

PÁ 09:00-12:00

Věk 2-5

3 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Hudebně pohybový program. Rodiče mohou přihlížet. Musical and movement program in MC Macíček. Parents can be present.

Taneční krůčky 1

PO 15:00-16:00

Věk 3-5

1 400 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Obsazeno

Zveme děti do pohybově-taneční skupiny, určené pro ty nejmenší holky a kluky ve věku od 3 do 5 let. Budeme tančit a hýbat se formou her a příběhů za doprovodu hudby. Naším cílem bude vnímat sebe, vlastní tělo a svůj pohyb. Potom přijde na řadu vnímání okolí, celé skupiny a společné tvoření. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Dance group designed specifically or the youngest girls and boys from 3 to 5 years. We will dance and move during games and stories accompanied by music. Our goal will be to perceive ourselves, our own body and our movement. We will also improvise a lot.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Taneční krůčky 2

PO 16:00-17:00

Věk 5-7

1 400 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 3 místa

Pohybově-taneční skupina je určena pro holky a kluky ve věku od 5 do 7 let. Hlavním tématem bude vnímání sebe sama, svého těla, pohybu, tance, hlasu a projevu. Dalším důležitým tématem bude vzájemné vnímání ve skupině, společný pohyb v prostoru, společný hlas, zvuk a projev. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Pomůckou nám budou příběhy, pohádky, témata a bytosti. Cílem je tvorba společných představení, která budou vznikat z improvizovaných her ve skupině. Dance group or girls and boys from 6 to 9 years. The main topic will be the perception of ourselves, we will focus on our movement, dance, voice and expressions. Another important topic will be the mutual perception in a group. The main tool will be improvisation, which is very close to all children. Our dance and movement will be accompanied by stories, fairy tales, themes. The aim is to create joint performances that will arise from improvised games in a group.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Taneční krůčky 3

PO 17:00-18:00

Věk 6-9

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Poslední 2 místa

Pohybově-taneční skupina je určena pro holky a kluky ve věku od 6 do 9 let. Hlavním tématem bude vnímání sebe sama, svého těla, pohybu, tance, hlasu a projevu. Dalším důležitým tématem bude vzájemné vnímání ve skupině, společný pohyb v prostoru, společný hlas, zvuk a projev. Hlavním nástrojem bude improvizace, která je dětem velice blízká. Pomůckou nám budou příběhy, pohádky, témata a bytosti. Cílem je tvorba společných představení, která budou vznikat z improvizovaných her ve skupině. Dance group or girls and boys from 4 to 7 years. The main topic will be the perception of ourselves, we will focus on our movement, dance, voice and expressions. Another important topic will be the mutual perception in a group. The main tool will be improvisation, which is very close to all children. Our dance and movement will be accompanied by stories, fairy tales, themes. The aim is to create joint performances that will arise from improvised games in a group.

Fotky a další si můžete prohlédnout na naší FB stránce.

Turistický klub Stopy

SO 09:00-17:00

Věk 6-15

700 Kč / rok

Praha a okolí

Volno

Víkendové výlety do zajímavých míst ČR (muzea, hrady, zámky, zábavné parky, bazény, skanzeny...). Celoroční soutěž s možností vyhrát hodnotné ceny. Letní stanový tábor. Cíle a podrobné informace o jednotlivých výletech budou vždy avizovány předem na webu DDM. Weekend trips to interesting places in the Czech Republic (museums, castles, chateaux, amusement parks, swimming pools, open-air museums ...). Year-round competition with the opportunity to win valuable prizes. Summer tent camp. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

TV INBOX

ST 17:00-19:00

Věk 12-26

2 700 Kč / rok

MP Praha 2, Korunní 15

Přijímáme náhradníky

Natáčíš si doma filmy? Chceš se dozvědět více o filmové a televizní tvorbě? Baví tě hollywoodské triky? V tom případě je tenhle kroužek přesně pro tebe! Nabízíme ti možnost seznámit se s profesionální technikou a programy pro editaci videa. Naučíme tě všechno - od psaní scénáře a náčrtu storyboardu až po samotnou přípravu a realizaci tvého nápadu. Zároveň si můžeš vyzkoušet i základy televizní žurnalistiky. Chodíme natáčet formou zpravodajství akce Domu dětí a mládeže. Zkrátka kreativitě se meze nekladou. Pokud máš tedy spoustu nápadů k natáčení, čekáme právě na tebe! Kroužek je ideální přípravou na budoucí vzdělávání v oboru filmové a televizní tvorby na středních školách. V případě vážného zájmu o studiu SŠ v tomto oboru může vedoucí kroužku vystavit doporučení pro přijetí. Náplň kroužku: - základní seznámení s různými typy kamer (natáčíme na digitální zrcadlovku, ale i profesionální "ramenovou" kameru) - editace videa - řeč těla, rétorika a vystupování před kamerou - práce ve studiu (speciální efekty, svícení, rozmístění kamer) - výroba reportáží - příprava scénáře a storyboardu - finální dokončovací práce POZOR: Umístění klubovny je v Korunní ulici 15, Praha 2. Do you make movies at home? Do you want to learn more about film and television? Do you enjoy Hollywood tricks? In that case, this course is the best choice for you! We offer you the opportunity to get acquainted with professional technology and video editing programs. We will teach you everything - from writing a script and sketching a storyboard to the preparation and implementation of your idea. You can also try the basics of television journalism. We visit and film the events of DDM. There are no limits to your creativity. So if you have a lot of ideas we are waiting for you! Kids will learn: - how to work with various types of cameras (we shoot on a digital SLR camera, but also a professional "shoulder" camera) - video editing - body language, rhetoric and acting in front of the camera - studio work (special effects, lighting, camera placement) - script and storyboard preparation - how to finish a project Podívat se na ukázku jejich práce můžete na jejich kanále: YouTube Mimo středečních schůzek jsou náplní kroužku také nepravidelné výjezdy za zajímavými reportážemi, jejichž výběr ovlivňují sami účastníci kroužku. Sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Tvoříme společně - Sázavská

PO 13:00-14:00

Věk 6-10

1 800 Kč / rok

ZŠ Sázavská

Obsazeno

Kroužek pro holky i pro kluky, které baví tvořit krásné věci ze všech možných materiálů kolem nás. Vyrobíme si společně hračky, dekorace, loutky, ale i užitečné pomocníky do bytu, domu či na zahradu. Výuka probíhá 45min, 15min přesuny dětí a konzultace.

UH11 Hra na klávesy 1

ST 14:00-18:30

Věk 6-99

4 200 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Individuální výuka hry na klávesách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Děti se seznámí také se základy hudebního názvosloví a mohou se procvičit ve hře z listu Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual keyboard lessons for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). The class is focused on the practical playing of the instrument. Children will learn how to play songs according to their hearing and learns to accompany them gradually. Then they will learn to improvise - they invent their melodies. Children will also learn the basics of musical nomenclature and practice playing from a sheet. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Stanice techniků Vyšehrad

UH12 Hra na klávesy 2

PÁ 14:00-17:00

Věk 6-99

4 200 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Individuální výuka hry na klávesách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Děti se seznámí také se základy hudebního názvosloví a mohou se procvičit ve hře z listu Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual keyboard lessons for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). The class is focused on the practical playing of the instrument. Children will learn how to play songs according to their hearing and learns to accompany them gradually. Then they will learn to improvise - they invent their melodies. Children will also learn the basics of musical nomenclature and practice playing from a sheet. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Stanice techniků Vyšehrad

UH5 Hra na kytaru v STV

PO 13:15-19:15

Věk 6-99

4 000 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Individuální výuka hry na kytaru pro jednotlivce. Individual guitar lessons for individuals. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH6 Hra na kytaru v STV

ČT 13:15-19:15

Věk 6-99

4 000 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Obsazeno

Individuální výuka hry na kytaru pro jednotlivce. Individual guitar lessons for individuals. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH8 Sólový zpěv 1

ÚT 15:00-19:00

Věk 6-99

4 000 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Obsazeno

Individuální výuka sólového zpěvu po 60 minutách. Hlasová cvičení, základy dechového cvičení, dechové a hlasové techniky a práce na rozsahu hlasu. During this class, we will focus on voice and breathing exercises, breathing and vocal techniques and we will work on the range of the voice. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UH9 Sólový zpěv 2

ČT 15:00-19:00

Věk 6-99

4 000 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Obsazeno

Individuální výuka po 60 minutách pro jednotlivce. During this class, we will focus on voice and breathing exercises, breathing and vocal techniques and we will work on the range of the voice. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UT0 Taneční hrátky

ÚT 16:30-17:30

Věk 3-6

1 400 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Přijímáme náhradníky

Pohybová příprava pro nejmenší, základy tanců. Výuka probíhá formou hudebně-pohybových etud a her s kvalitní reprodukovanou hudbou. Movement preparation for the little ones, basics of dance, movement etudes and games. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UT2 Výrazový tanec I. (klub)

ÚT 17:30-19:00

Věk 50-99

2 300 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední místo!

Cvičení a tanec pro ženy k udržení fyzické kondice a relaxaci. Exercise and dance for women who want to keep fit and relax. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UT5 Kroužek Historického tance

PO 20:00-21:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední 3 místa

Kroužek je určený pokročilým tanečníkům, kteří se chtějí věnovat tanci na umělecké úrovni. Tvůrčí práce souboru je zaměřena na hudební a divadelní projekty, koncerty, vzdělávací programy, nejrůznější pohybové aktivity a kulturní akce. Trénink tvůrčí skupiny pod vedením Mgr. Miroslava Smahy. Pouze pro členy souboru. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV1 Výtvarný ateliér 1

ÚT 14:30-16:30

Věk 7-9

1 900 Kč / rok

ZŠ Vratislavova 13

Poslední 4 místa

Na tomto kroužku se děti věnují nejen kresbě a malbě, ale také i ruční výrobě, modelování, přetváření věcí a netradičnímu tvoření. Během kroužku pracujeme samostatně i ve skupinách, tvoříme hrou a pracujeme se zadáním, ale i tak máme spoustu času pro vlastní představivosti a fantazii. Children will focus not only on drawing and painting but also on hand-made work, modelling, DIY. During the classes, we work individually and in groups, we create, play games and work with assignments, but we still have a lot of time for our imagination. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV2 Výtvarný ateliér 2

ČT 14:15-16:00

Věk 10-13

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Poslední místo!

Výtvarné tvoření s barvami a dalšími materiály. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

UV5 Korálkování

ÚT 14:00-16:00

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

STV Vratislavova 15

Přijímáme náhradníky

Různé korálkové techniky. Šití, ketlování, háčkování, lepení, drátkování a to vše s korálky. Záleží na zručnosti jednotlivých dětí. Po domluvě i další rukodělné techniky. Various beading techniques, sewing, knitting, crocheting, wire drawing using beads. The content of classes will depend on children's skills. Pro více informací a fotek sledujte náš facebook: Stanice techniků Vyšehrad

Vaření

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-12

2 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Získání základních znalostí v oblasti vaření a práce s kuchyňskými pomůckami a recepty.Příprava salátů, pomazánek, polévek, hlavních jídel, koláčů atd. Learning basics of cooking and working with kitchen tools and recipes. Preparation of salads, spreads, soups, main dishes, cakes, etc. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - dospělí

ST 18:00-19:30, PÁ 18:00-19:00

Věk 13-18

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. Training of steps, dance sets, wand handling. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - kadetky+juniorky

ST 16:30-18:00, PÁ 17:00-18:00

Věk 9-12

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. Training of steps, dance sets, handling a wand. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - malé skupiny

PÁ 15:00-17:00

Věk 8-18

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek je rozšiřujícím kroužkem k základnímu kroužku mažoretek. Výjimky pouze po domluvě s trenérkou. Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou, vystoupení a soutěže. Training of steps, dance sets, wand handling, preparation for performances and competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vinohradské mažoretky - přípravka

ST 15:00-16:30

Věk 5-9

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Nové členky přijímáme pouze od září do půlky října. Nácvik kroků, sestav, zacházení s hůlkou. We accept new members only from September to mid-October. Kids will learn basic steps, dance sets and wand handling. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vodácko-outdoorový kroužek a netradiční

PO 16:00-18:30

Věk 9-12

2 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek probíhá na podzim a na jaře v loděnici v Praze 4 (poblíž zastávky Černý kůň),kde probíhá výuka vodáckých dovedností na kánoích, kajacích a pramicích. V zimních měsících a za špatného počasí se děti v kroužku věnují netradičním sportům a outdoorovým aktivitám: bazén, lezení, minigolf, lukostřelba.Pokud kroužek probíhá v tělocvičně je od 17:00 - 18:30 hod. pokud mimo tělocvičnu, tak většinou od 16:00 hod. Během roku se děti mohou zúčastnit několika vodáckých a outdoorových víkendů, lyžařských zájezdů a dalších akcí. The course takes place in the shipyard in Prague 4 (near the Černý kůň tram stop) during spring, summer and autumn, where boating skills are taught on canoes, kayaks and rowboats. In the winter months and bad weather, the children engage in non-traditional sports and outdoor activities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Vodácko-outdoorový kroužek a netradiční

PO 16:00-18:30

Věk 12-18

2 400 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Kroužek probíhá na podzim a na jaře v loděnici v Praze 4 (poblíž zastávky Černý kůň),kde probíhá výuka vodáckých dovedností na kánoích, kajacích a pramicích. V zimních měsících a za špatného počasí se děti v kroužku věnují netradičním sportům a outdoorovým aktivitám: bazén, lezení, minigolf, lukostřelba.Pokud kroužek probíhá v tělocvičně je od 17:00 - 18:30 hod. pokud mimo tělocvičnu, tak většinou od 16:00 hod. Během roku se děti mohou zúčastnit několika vodáckých a outdoorových víkendů, lyžařských zájezdů a dalších akcí. The course takes place in the shipyard in Prague 4 (near the Černý kůň tram stop) during spring, summer and autumn, where boating skills are taught on canoes, kayaks and rowboats. In the winter months and bad weather, the children engage in non-traditional sports and outdoor activities. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - mírně pokročilí

PO 16:00-18:00, ST 16:00-17:30

Věk 10-14

2 900 Kč / rok

ZŠ Londýnská

Přijímáme náhradníky

Základy hry. Výuka přihrávek, přijmutí míče, podání, smeče a pravidel. Basics of the game. Teaching passes, accepting the ball, passing, spiking and rules. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - pokročilí

PO 18:25-20:00, ČT 18:30-20:00

Věk 16-24

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, smeče. Hra. Passing practice, receiving the ball, spiking. Game. Kontakt na vedoucího pracovníka Oddělení sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Volejbal - středně pokročilí

ÚT 16:25-18:00, ČT 16:00-17:30

Věk 13-16

2 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, smeče. Hra. Passing practice, receiving the ball, spiking. Game. Kontakt na trenérku 601 319 531, adela.kralova@ddm.ph2.cz.

Volejbal - začátečníci

PO 17:00-18:30, ČT 17:30-19:00

Věk 9-13

3 200 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Nácvik přihrávek, přijmutí míče, podání, hra. Průprávná přehazovaná. Passing practice, receiving the ball, passing, playing. Kontakt na trenérku 601 319 531, adela.kralova@ddm.ph2.cz..

Volejbalová přípravka

ÚT 17:15-18:15

Věk 10-16

1 900 Kč / rok

Arcibiskupské gymnázium, Korunní

Obsazeno

Tento kroužek je primárně určen pro děti, které chtějí hrát volejbal, nicméně mohou se hlásit i děti, co mají rády míčové hry. Kroužek bude zahrnovat průpravu k volejbalovým úderům, hraní vybíjené a přehazované, kondiční cvičení. This course is primarily intended for children who want to play volleyball, however, children who just like ball games can also apply. The course will include preparation for volleyball strokes, playing dodge ball and other ball games, fitness exercises.

Výtvarka

PO 14:00-15:00

Věk 6-10

1 700 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Kroužek tvoření pro všechny děti, které baví výtvraka a vyrábění. Nezáleží, zda jste malý začátečník nebo už zkušený výtvarník, u nás se nudit nebude nikdo. Na koružku budeme rozvíjet kreativní myšlení a šikovnost. Pracovat budeme s různorodými materiály a to rozmanitými originálními i tradičními technikami. Budeme malovat, tvořit z fima, přírodních a recyklovaných materiálů, čeká nás práce s látkami, papírem, dřevem... Všechny výrobky si budou děti moc odnášet domů. Course for all children who enjoy creating new and original stuff. It doesn't matter if you are a beginner or an experienced artist, no one will be bored with us. We will work with a variety of materials, using original and traditional techniques. We will paint, spray, we will work with natural and recycled materials, with fabrics, paper, wood ...

Základy sportů 1

PO 14:30-15:30

Věk 4-6

1 500 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Všestranný sport, pohybové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik základních pohybových dovedností odpovídajících tomuto věku. Účast na závodech atletických, míčových a ve šplhu. Kroužek je určen pro děti, které ještě nenavštěvují základní školu. Versatile sports activities, movement games, basics of athletics and gymnastics. Training of basic movement skills corresponding to the children's age. Participation in athletic, ball and climbing competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Základy sportů 2

ČT 13:40-14:40

Věk 6-8

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Všestranný sport pro děti, které již navštěvují školu. Cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik pohybových dovedností odpovídajících nejmladšímu školnímu věku. Účast na závodech atletických, míčových a ve šplhu. Versatile sports activities for children attending 1st and 2nd grade. Exercises on tools, ball games, basics of athletics and gymnastics. Training of movement skills corresponding the age. Participation in athletic, ball and climbing competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Základy sportů 3

ČT 15:00-16:00

Věk 8-10

1 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Všestranný sport, cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry, základy atletiky a gymnastiky. Nácvik základních pohybových dovedností odpovídajících tomuto věku. Účast na sportovních soutěžích. Versatile sports activities, tool exercises, movement and ball games, basics of athletics and gymnastics. Training of basic movement skills corresponding to the age. Participation in sports competitions. Kontakt na vedoucího pracovníka oddělení Sportu: Karla Rampasová 602 614 384, os@ddm-ph2.cz

Zumba - kondiční

PO 19:30-20:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

DDM Slezská 21

Přijímáme náhradníky

Zumba vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů a to bude také hlavním cílem tohoto kroužku. The main aim of this course is strengthening participants physical strength and coordination of movements. Kontakt na vedoucího kroužku: adela.rampasova@ddm-ph2.cz, 607 110 048

Zumba - TS Level Up - mladší

ÚT 16:30-18:00

Věk 6-11

2 000 Kč / rok

SPV Lublaňská 18

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit děti nejen základy zumby, ale i složitější sestavy, které jsou následně propojeny v soutěžní choreografii, se kterou se děti účastní soutěží a vystoupení.Zumba zároveň vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů. The course aims to teach children not only the basics of Zumba but also more complex sets, which are then connected in choreography, that children participate in competitions and performances with. Zumba also leads to strengthening physical fitness and coordination of movements. Kontakt na vedoucího kroužku: adela.rampasova@ddm-ph2.cz, 607 110 048

Zumba - TS Level Up - mládež

PO 17:00-18:00, ST 19:30-21:00

Věk 15-26

2 800 Kč / rok

DDM Slezská 21

Poslední 3 místa

Kroužek je určen mládežníkům, které baví tančit a nebojí se soutěžit na hobby úrovni. Během roku se naučí základní kroky zumby a zlepší svou fyzickou kondici. Zumba classes for young people who enjoy dancing and are not afraid to compete at the hobby level. During the year, you will learn the basic steps of Zumba and improve your physical condition. Kontakt na vedoucího kroužku: adela.rampasova@ddm-ph2.cz, 607 110 048

Zumba - TS Level Up - starší

PO 18:00-19:30

Věk 11-15

2 100 Kč / rok

DDM Slezská 21

Volno

Cílem kroužku je naučit děti nejen základy zumby, ale i složitější sestavy, které jsou následně propojeny v soutěžní choreografii, se kterou se děti účastní soutěží a vystoupení.Zumba zároveň vede k posílení tělesné zdatnosti a koordinaci pohybů. The course aims to teach children not only the basics of Zumba but also more complex sets, which are then connected in choreography, that children participate in competitions and performances with. Zumba also leads to strengthening physical fitness and coordination of movements. Kontakt na vedoucího kroužku: adela.rampasova@ddm-ph2.cz, 607 110 048

Zumba pro děti

PO 15:00-16:30

Věk 9-13

1 900 Kč / rok

DDM Slezská 21

Obsazeno

Děti se na této hodině hravou a zábavnou formou naučí více tanečních prvků a základy nových tanečních stylů. Postupem času se společně naučíme několik choreografií, díky kterým se také děti naučí lépe koordinovat své pohyby, správně dýchat a procvičí i svou paměť. Zumba for children In this class, children will learn various types of dance techniques and the basics of dance styles in a playful and fun way. Over time, we will learn several choreographies, thanks to which children will also learn better coordination of their movements, proper breathing. Children will practice their memory. Kroužek je pod oddělením PR - pr@ddm-ph2.cz.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.