Soutěže

Soutěž v programování

07.06.2023

Soutěž v programování je určena pro žáky ZŠ a SŠ.
Jejím cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst, tvořivé a logické myšlení.
SP je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
Člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Vykoumej komiks

Vykoumej komiks

19.05.2023

VYKOUMEJ KOMIKS je celopražská výtvarná soutěž věnovaná každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny ostatních vrstevníků. V roce 2023 se koná již 11. ročník!
Soutěžní komiksy každý rok hodnotí jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli: Nikkarin, Matěj Lipavský, Jakub Plachý, Toy_Box, HZA Bažant, Dan Černý, Štěpánka Jislová, Kateřina Čupová a Kristýna Plíhalová! Letos jím byl ilustrátor a komiksový tvůrce a kostýmní výtvarník Tomáš Chlud!

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

14.05.2023

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků
a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. MO nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči
o talentované žáky.

Dětská scéna: Pražské poetické setkání

Dětská scéna: Pražské poetické setkání

23.03.2023

DDM Praha 2 ve spolupráci se ZUŠ Ilji Hurníka každoročně pořádá obvodní kola celostátní recitační přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna.
Děti by měly poznat tvořivou práci při interpretaci básní či prózy i během přípravy veřejného vystoupení. Zároveň by je tato práce měla motivovat k aktivnímu poznávání české i světové literatury. Učitelům pak přehlídka nabízí možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

20.03.2023

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

09.03.2023

Zeměpisná olympiáda je předmětová soutěž ze zeměpisu (geografie) pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. ZO nabízí zájemcům o zeměpis nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci zeměpisu a všestranné péči o talentované žáky.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

09.03.2023

Chemická olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru chemie v rámcových vzdělávacích programech.
Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času.

Wolkrův Prostějov - Pražský kalich

Wolkrův Prostějov - Pražský kalich

08.03.2023

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci…

Soutěž v jazyce německém

Soutěž v jazyce německém

02.03.2023

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Soutěž v radioelektronice

02.03.2023

​Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci 70. let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice.
Cílem soutěže je porovnat výsledky odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí, a vytvářet tak podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí.

Pythagoriáda

03.01.2023

Soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejím cílem je zvýšit zájem o matematiku, napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst, tvořivé a logické myšlení.
Pythagoriáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
a člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Aktivní město - Darujeme kroužky dětem

Aktivní město - Darujeme kroužky dětem

16.11.2022

Na platformě Aktivního města rozběhl nový projekt Darujeme kroužky dětem. Je zaměřen na finanční podporu volnočasových aktivit dětí z rodin v tíživé finanční situaci.

Badmintonová liga pražských DDM

Badmintonová liga pražských DDM

01.11.2022

Badmintonová liga pražských DDM je pořádána DDM Praha 2 ve spolupráci s DDM Praha 9.
Soutěž je určena dětem a mládeži z kroužků badmintonu v rámci všech DDM v Praze.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

14.10.2022

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech. Je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a
1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Podzimní listování 2022

Podzimní listování 2022

11.10.2022

​Soutěž pro výtvarné, keramické, fotografické, literární, komiksové a animační kroužky VDV.

Máme tu podzim. Období, které pro nás každý rok připraví inspirativní přehlídku.
Podzimní listí tolika barev a různých tvarů přímo vybízí k vytvoření nejrůznějších přírodních obrázků či objektů.
Ve svých pracích můžete využít přímo podzimní listy. Je už na vás, jestli je budete lepit, stříhat, otiskovat, dokreslovat, využijete frotáž, xerografii, nebo pro vás budou „pouze“ tématem či předlohou.

Soutěž v deskových hrách

Soutěž v deskových hrách

21.09.2022

Postupová soutěž, skládající se z místních kol, krajských přeborů a celostátního finále.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

06.04.2022

Fyzikální olympiádou vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Prahy 2

07.02.2022

Obvodní myslivecký spolek Praha 2 ve spolupráci s DDM Praha 2 připravují 4. ročník soutěže „O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Prahy 2“.

Jedná se o soutěž družstev ve střelbě ze vzduchovky.

Soutěž v jazyce anglickém

Soutěž v jazyce anglickém

06.01.2022

Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk (lingua franca). Školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British council.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Matematický klokan

Matematický klokan

26.04.2021

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

19.04.2021

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům ZŠ a studentům SŠ.
Jedná se o systematickou kontinuálně probíhající zájmovou činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.