Pravidla minizoo

PRAVIDLA V MINIZOO

PŘED VSTUPEM DO NAŠÍ MINIZOO PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM PRAVIDLŮM:

1. Před vstupem do minizoo se přezujeme a vezmeme si oblečení, které snese ušpinění
při čištění zvířátka, či příval chlupů při manipulaci se savci.

2. Do minizoo vstupujeme vždy až po vyzvání vedoucím.

3. Jednáme klidně a potichu, abychom co nejméně rušili zvířata – v žádném případě neběháme a nekřičíme!

4. Vždy počkáme na pokyny vedoucího, do jaké práce se sami můžeme pustit.

5. Pokud si nejsme jistí správností svého postupu, vždy se raději předem zeptáme vedoucího.

6. Nevytahujeme žádné jiné zvíře, než to, které nám bylo v tu chvíli svěřeno. Nové zvíře nelze vyndat bez souhlasu vedoucího!

7. Se zvířetem manipulujeme pouze tak, jak nám ukázal vedoucí, a vždy dbáme jeho pokynů!

8. Respektujeme momentální nálady zvířete.

9. Po vyndání nového zvířete je vždy nutno dát zpět a pečlivě zajistit to první (ujistíme se, že je klec nebo terárium dobře zavřené)! Zvíře venku z klece nebo terária nikdy nenecháváme
bez dozoru!

10. Je zakázáno vynášet zvířata mimo prostory minizoo.

11. Nikdy sami nemanipulujeme s osvětlením terárií, ani s kabely. Při kropení terárií míříme kropítkem vždy směrem dolů a nikoliv na světelnou žárovku, aby nedošlo k jejímu poškození a zranění zvířete.

12. Krmíme pouze vhodnou potravou a v takovém množství, jak nás poučí vedoucí – zvířeti nedáváme nic navíc bez souhlasu vedoucího! Krájení ovoce a zeleniny necháváme vždy
na vedoucím. Při krmení plazů pomocí pinzety jednáme opatrně, s pinzetou nešermujeme, proti nikomu s ní nemíříme a manipulujeme s ní tak, abychom zabránili kontaktu s očima.

13. Po skončené práci (krmení, čištění klecí apod.) po sobě vždy pečlivě uklidíme, vrátíme vše na své místo a pořádně zameteme.

14. Vždy dbáme pokynů vedoucích!

15. Opakované porušování a nerespektování těchto pokynů může vést k vyloučení z minizoo a zrušení adopce zvířete.